Copy
Platformstudiedag over opleidingen op 10 november 2015.
View this email in your browserNieuwsbulletin Platform Medezeggenschap

Eindelijk weer een Platformnieuwsbrief! Het heeft, ook door tijdgebrek, (veel te) lang geduurd maar nu is het toch zover: de vernieuwde Platformsite is weer in de lucht. Vanaf nu kan iedereen hem weer bekijken op ons vertrouwde adres www.platformbibliotheken.nl. Allerlei achterdeurtjes die open stonden waardoor de oude site belaagd en misbruikt kon worden moeten hiermee tot het verleden horen. Dat betekent nog niet dat de nieuwe site af is.Sommige tabbladen moeten nog een nieuwe inhoud krijgen, informatie die op de oude site stond moet waar nodig nog opnieuw geplaatst worden, enz. Daar wordt nu aan gewerkt. Het begin is er in elk geval, mèt vooral de komende Platformactiviteiten. Voor iedere suggestie voor verbetering, aanvulling of ontbrekende informatie houden we ons van harte aanbevolen!

De belangrijkste activiteit die nu op het programma staat is de najaarsstudiedag van het Platform. Deze vindt plaats op 10 november in Seats2meet Station Amersfoort (dus dit keer wegens ruimtegebrek helaas niet in Amershof).

Het centrale thema is 'Opleidingen en opleidingsbeleid' en de belangrijkste programmaonderdelen zijn:

  • Wat verandert er allemaal in je werk en wat voor opleiding heb je daarbij nodig?
  • Wat zegt de Wet Werk & Zekerheid over het belang van en het recht op scholing?
  • Welke mogelijkheden biedt het programma 'Werken in de Branche van de Toekomst' van de Stichting Bibliotheekwerk?
  • Hoe werkt het 'Sterrenprogramma' in de praktijk en welke mogelijkheden biedt het?
  • Welke rol kan de medezeggenschap spelen: aandachtspunten en tips.

Deelname kost € 195,- per persoon en aanmelding kan via deze link naar de Platformsite. Daar is ook het complete programma voor de studiedag te vinden.

We hopen en verwachten dat met deze nieuwsbrief de eerste stap gezet is naar een nieuw leven voor de Platformsite en een serie nieuwsbrieven!

Hartelijke groeten, mede namens Annegret Sterken en de steungroepleden,

Lieuwe de Vries.
Platformsecretaris.