Copy
Classen Consultancy Nieuwsbrief - Jaargang 3 - Editie 10
View this email in your browser
Classen Consultancy
Werkwijzer Poortwachter 2017

Op 1 februari 2017 heeft het UWV de ‘Werkwijzer Poortwachter’ gepubliceerd. Dit is de opvolger van de werkwijzer ‘ RIV-toets in de praktijk’ voor arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen van UWV SMZ van 7 maart 2011. Naast actualisering van de vorige werkwijzer komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • er wordt voorzien in meer handvatten bij de inzet van het Tweede Spoor;
  • uitleg over bijzondere situaties en arbeidsverhoudingen;
  • de inhoud van de circulaire 09C002 ‘Aandachtspuntenlijst Landelijke Loonsanctie Commissie’ van 2 maart 2009 is in de werkwijzer verwerkt;

De Werkwijzer Poortwachter heeft primair een interne functie – UWV.

Voor iedere professional binnen verzuim, arbeidsongeschiktheid en inkomen een must om te lezen.

Download hier de ‘Werkwijzer Poortwachter 2017’.

Update: Einde ERD en uitloop…
In de praktijk heb ik de afgelopen maanden veelvuldig gehoord dat werkgevers met (bijvoorbeeld) een loonsom kleiner dan EUR 1.000.000,- standaard werden geadviseerd per 2017 terug te keren naar het UWV en de private WGA ERD verzekering op te zeggen.  In dat kader toch nog goed een artikel van januari 2016 nog een keer onder de aandacht te brengen: “Einde ERD en uitloop…”.
Eigenrisicodrager worden per 1 juli 2017
Overweegt u eigenrisicodrager voor de ZW of WGA te worden per 1 juli 2017? Zorg er dan voor dat tijdig de aanvraag Eigenrisicodragerschap voor de WGA aan de Belastingdienst is verzonden. Doe dit vóór 31 maart 2017.
 
Achtergrond
U kunt 2 keer per jaar starten als eigenrisicodrager. Per 1 januari en per 1 juli. De aanvraag moet 13 weken voor die datum bij de Belastingdienst binnen zijn. Als u dus per 1 juli wilt starten als eigenrisicodrager, dan moet u uw aanvraag uiterlijk 31 maart bij de Belastingdienst binnen zijn.
 
Aanvraag WGA ERD en  ZW ERD.
Andere interessante artikelen
 
08-03-2017: Hoe werken volksverzekeringen in twee lidstaten?

02-03-2017: Opdrachtgever aansprakelijk ongeval opdrachtnemer
 
02-03-2017: Nep-bv’s frauderen met ziekteverzuim
 
01-03-2017: Beantwoording Kamervragen in dienst houden slapende werknemers
 
24-02-2017: Kamerbrief over collectiviteiten

08-02-2017: Beantwoording Kamervragen over verzekeraars die WAO- en WIA-verzekeringen niet door laten lopen tot de nieuwe AOW-gerechtigde leeftijd

06-02-2017: Beantwoording Kamervragen over de onafhankelijkheid van UWV-verzekeringsartsen

06-02-2017: Achterstand UWV kost bijna miljard euro
 
Jurisprudentie
 
ECLI:NL:CRVB:2017:221
De rechtbank heeft het beroep ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard. Het hoger beroep slaagt. De aangevallen uitspraak wordt vernietigd. De Raad wijst de zaak terug naar de rechtbank. De rechtbank heeft ten onrechte overwogen dat appellante geen procesbelang heeft bij rechterlijke toetsing van het standpunt van het UWV dat zij niet in aanmerking komt voor de no-riskpolis (Lees verder…)
Waarmee kan Classen Consultancy u van dienst zijn?
Informeer via info@classenconsultancy.nl of bel 06 - 29 12 43 34.

Ook deze nieuwsbrief ontvangen? Schrijf u in via de website van Classen Consultancy.

unsubscribe from this list    update subscription preferences
Share
Tweet
Forward
+1
Share
Facebook
Twitter
Classen Consultancy
Email


This email was sent to dclassen@ziggo.nl
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Classen Consultancy · Van Laerstraat 21 · Venlo, 5921 JG · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp