Copy
Classen Consultancy Nieuwsbrief - juni 2015 - WGA special
View this email in your browser
Classen Consultancy

Wijzigingen in de publieke verzekering voor de Werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA)

 
De laatste tijd is er veel te doen over onder andere de WGA. Vanuit diverse kanten is gewezen op een verstoord evenwicht tussen de publieke en private WGA markt. Gisteren heeft Minister Asscher in een Kamerbrief aanpassingen aangekondigd in de publieke verzekering van UWV voor de Werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA). 
 
Deze aanpassingen zouden volgens de minister ervoor moeten zorgen dat het evenwicht tussen de publieke verzekeraar (UWV) en private verzekeraars verbetert. Daarnaast verwacht men dat in een meer evenwichtige markt de focus bij de keuze voor een verzekering meer komt te liggen op re-integratie van gedeeltelijk zieke werknemers in plaats van op het behalen van korte termijn financieel voordeel.
 
Vooralsnog is het dat bij terugkeer naar het publieke bestel werkgevers een minimumpremie betalen. Dit kan voor werkgevers een belangrijke motivatie zijn om terug te keren naar de publieke verzekering van UWV. Inmiddels hebben we al gezien dat er bij de Ziektewet (ZW) al een zogenoemde terugkeerpremie is ingevoerd.
 
Wat gaat er veranderen:
 • Formaat werkgevers
  De maatregelen hebben betrekking op grote en middelgrote werkgevers voor zover zij te maken hebben met een gedifferentieerde WGA-premie (loonsom > € 314.000,- / 2015);
 • Per wanneer
  Vanaf 1 januari 2017 gaan deze werkgevers als zij overstappen naar de publieke verzekering bij UWV een meer marktconforme premie betalen. Nu is het nog zo dat deze werkgevers na overstap een relatief lage premie in vergelijking met de premie van private verzekeraars betalen;
 • Inlooprisico
  Daar staat tegenover dat werkgevers die na een periode van publieke verzekering bij UWV kiezen voor eigenrisicodragerschap, vanaf 1 januari 2017 hun risico’s bij UWV kunnen achterlaten. Nu moeten (middel)grote werkgevers deze risico’s na overstap van UWV naar een private verzekering nog zelf dragen en financieren.

  Staartlasten financieren uit reserve
  Werkgevers die de overstap ERD naar publiek verzekeren bij het UWV maken zullen in de nieuwe systematiek veelal een premie gaan betalen die hoger zal zijn dan nodig is om de jaarlijkse lasten in het omslagstelsel te dekken. Jaarlijks zal dat deel van de premieopbrengsten dat niet voor de lasten in het omslagstelsel benodigd is toegevoegd worden aan de reserve in de WHK. Deze extra premiebaten leiden niet tot premieverlaging voor de werkgevers die al bij het UWV verzekerd zijn. Uit deze reserve zullen de staartlasten van alle werkgevers die op enig moment kiezen voor ERD worden gefinancierd.
  Naast de bovengenoemde premieopbrengsten maakt ook de opbrengst van de zogenoemde rentehobbelopslag in de jaren 2007 – 2012 deel uit van de reserve.
  De wijze van financiering van staartlasten va de WHK reserve vanaf 2017 geldt voor werkgevers die NA 1 juli 2015 ERD worden.

   
 • Berekening
  Van de inwerkingsdatum van de nieuwe financieringsstructuur zal de publieke premie gebaseerd gaan worden op de totale WGA lasten. Let op: publieke en private periode oftewel de op totaal historische WGA lasten! Bij de bepaling van de premie wordt uitgegaan van het bekende T-2 systematiek.

  De berekeningswijze van de minimum en maximumpremie wordt niet aangepast.
 
Overgangsperiode / wetsvoorstel:
 • Vóór 1 juli publiek verzekerd
  Met de Kamerbrief wordt aangekondigd dat na 1 juli 2015 een overgangsperiode ingaat. De premieberekening van werkgevers die reeds op 1 juli of eerder publiek bij UWV verzekerd waren, verandert niet;
 • Ná 1 juli publiek verzekerd
  Werkgevers die na 1 juli 2015 publiek bij UWV verzekerd worden krijgen vanaf 1 januari 2017 te maken met de nieuwe premieberekening;
 • Wetsvoorstel
  Beoogd wordt het wetsvoorstel met betrekking tot de voornoemde wijzigingen worden geregeld in het najaar aan de Tweede Kamer aan te bieden. 
 
Dit betekent dat per 1 januari 2017 naast de samenvoeging van de WGA Vast en WGA Flex tevens een “terugkeerpremie” WGA van toepassing zal zijn c.q. wordt ingevoerd.
 
IVA risico
In een eerdere publicatie dit jaar van het Actuarieel Genootschap (AG) werd voorgesteld om het IVA risico toe te voegen aan het hybride stelsel. De minister vindt het een vernieuwend idee wat hij nader wil gaan verkennen. Door het extra complex worden van het stelsel, door toevoeging van het IVA risico, zal de minister deze aanbeveling voorlopig niet volgen.
 
Er valt de komende periode weer te vertellen wanneer het gaat om het ERD schap. Het is een positieve ontwikkeling dat het inlooprisico teruggaat naar het UWV en vanuit de WHK reserve gefinancierd zullen gaan worden. Mede door de gevoeligheid van advisering en de fouten die ik in de dagelijkse praktijk meemaak als het gaat om “missing cases – onverzekerde risico’s”  wordt een stuk last weggehaald. Wel zullen er weer extra controle punten (moeten) worden ingevoerd om de gegevens op correctheid te controleren. Qua foutloos werken heeft het UWV helaas (nog) niet zo’n goede track-record.
 
We zullen het een en ander blijven volgen de komende periode.
Waarmee kan Classen Consultancy u van dienst zijn?
info@classenconsultancy.nl / 06 - 29 12 43 34

unsubscribe from this list    update subscription preferences
Share
Tweet
Forward
+1
Share
Facebook
Twitter
Classen Consultancy
Email