Copy
Classen Consultancy Nieuwsbrief - april 2016
View this email in your browser
Classen Consultancy
Werkwijze Classen Consultancy  |  Contact Gegevens  |  Over Classen Consultancy  |  Bellen?

Nieuwe samenwerking: Arbeidsadviesgroep

Daniël Classen en Roel Paulus van Paulusadvies zijn samen Arbeidsadviesgroep gestart. Roel Paulus heeft een juridische achtergrond en is gespecialiseerd in arbeidsrecht, Wet Verbetering Poortwachter en HR gerelateerde zaken. Samen zetten wij ons in op het gebied van verzuim, arbeidsongeschiktheid en inzetbaarheid van werknemers.

We onderscheiden ons van andere partijen door de directe focus op rechten, plichten én de kosten in combinatie met gespecialiseerde kennis. Arbeidsadviesgroep levert maatwerkdienstverlening op het gebied van risico management sociale zekerheid, verzuim en WIA casemanagement, juridische HR ondersteuning en mediation.

De eerste relaties hebben we inmiddels mogen verwelkomen en op korte termijn volgen er meer. Ook zullen we binnenkort informatie bijeenkomsten gaan organiseren omtrent de samenvoeging van WGA vast / WGA Flex (en de verdere ontwikkelingen op het gebied van sociale zekerheid) & het personeelsdossier in het kader van o.a. de Wet Werk en Zekerheid. De komende periode zullen we werken aan onze zichtbaarheid en onze website blijven vernieuwen.

Op Arbeidsadviesgroep.nl staat meer informatie en via info@arbeidsadviesgroep.nl kan er contact met ons worden opgenomen. Ook zijn we terug te vinden op sociaal media zoals Twitter en Facebook.

Route naar 2017: WGA update

Vandaag, 22 maart 2016, is een belangrijke datum voor iedereen die actief is in de wereld van sociale zekerheid en eigenrisicodragerschap WGA. Er heeft op deze dag namelijk een stemming plaatsgevonden in de Tweede Kamer met betrekking tot wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), de Wet financiering sociale verzekeringen (WFSZ) en enkele andere wetten. Dit tot doel een verbetering van de hybride markt te bewerkstelligen van de regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (Wet verbetering hybride markt WGA).

In november 2015 werd het wetsvoorstel ingediend en vorige week dinsdag op 17 maart 2016 tijdens een plenaire vergadering besproken. Vandaag heeft de stemming plaatsgevonden en is het een en ander aangenomen. Hiermee staat de route met betrekking tot samenvoeging van de WGA-flex en WGA-vast per 2017 nu definitief vast. Lees Verder


Het is belangrijk om als eigenrisicodrager een weloverwogen keuze te maken voor wat betreft WGA Vast en Flex die per 2017 wordt samengevoegd. Laat u hierbij bijstaan door onafhankelijke deskundigen. Classen Consultancy biedt deze onafhankelijke deskundigheid. Neem contact op via daniel@classenconsultancy.nl of bel 06 - 29 124 334.

Opinie: Volkse uitvoering van de IVA

Soms spreek je met vakbroeders en al pratende ontdek je verrassende gedachten omtrent een aantal actualiteiten die momenteel plaatsvinden in  de sociale zekerheid. Zonder de pretentie te hebben een panklare oplossing te hebben is het soms ontspannend om de geest te legen en gedachtenspinsels vorm te geven en te delen.

Verhybridisering van de IVA?
Kort geleden zijn de laatste wijzigingen binnen de WIA wetgeving aangenomen. Hierbij werd ook een interessante motie ingediend. Deze motie werd door minister Schut-Welkzijn (VVD) onder de aandacht gebracht en heeft betrekking op de Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA). Hierin stelt zij voor de IVA onder het hybride systeem te brengen en verzoekt de regering een uitvoeringstoets te laten uitvoeren naar de eventuele gevolgen hiervan. Een dergelijke gedachte komt voor het eerst ter sprake. Minister Schut-Welkzijn verwijst dan ook in haar motie naar een eerdere publicatie van het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) in januari 2015.  Het AG stelde onder andere dat het toevoegen van de IVA aan het hybride stelsel meer balans zou brengen in het huidige stelsel maar ook meer complexiteit toevoegen. Lees verder

Verder nog interessant:

Waarmee kan Classen Consultancy u van dienst zijn?
info@classenconsultancy.nl / 06 - 29 12 43 34

unsubscribe from this list    update subscription preferences
Share
Tweet
Forward
+1
Share
Facebook
Twitter
Classen Consultancy
Email


This email was sent to <<Email>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Classen Consultancy · Van Laerstraat 21 · Venlo, 5921 JG · Netherlands

Email Marketing Powered by MailChimp