Copy
View this email in your browser

NIEUWSBRIEF NVPD

September 2017
Voor u ziet u de nieuwsbrief van de Nederlandse Vereniging voor Psychodermatologie (NVPD). Deze nieuwsbrief is een initiatief van het bestuur om onze leden en andere geïnteresseerden te informeren over recente ontwikkelingen op het gebied van psychodermatologie. De nieuwsbrief verschijnt twee keer per jaar. Mocht u interessante informatie hebben voor onze nieuwsbrief dan kunt u dit mailen aan onze secretaris (info@psychodermatologie.nl).

In deze nieuwsbrief:

Tweedaagse Rino cursus Psychodermatologie op 7 en 14 november 2017


Heeft u behoefte aan meer handvatten voor de diagnostiek en behandeling van psychische klachten bij mensen met huidaandoeningen? Dan biedt de cursus Psychodermatologie uitkomst!
 
De tweedaagse cursus Psychodermatologie zal dit jaar plaatsvinden op 7 en 14 november 2017. De cursus wordt door de NVPD in samenwerking met RINO Noord-Holland georganiseerd. Onder leiding van verschillende experts op het gebied van de psychodermatologie kunt u tijdens deze cursus kennis opdoen en inzicht verkrijgen in verschillende diagnostische aspecten en behandelingen van psychodermatosen, variërend van psychotische aandoeningen als parasietenwaan tot veelvoorkomende aanpassingsstoornissen bij chronische huidaandoeningen. Ook zal er voldoende gelegenheid zijn om praktisch te oefenen aan de hand van casuïstiek. De cursus is toegankelijk voor eerstelijns-, GZ- en klinisch psychologen, psychotherapeuten, psychiaters, psychosomatisch fysiotherapeuten, maatschappelijk werkenden en gespecialiseerd verpleegkundigen. De kosten bedragen €510 (inclusief lunch).

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar: www.Rino.nl

NVPD symposium
"Stress die onder je huid gaat zitten" op 26 januari 2018


Op vrijdagmiddag 26 januari 2018 zal de NVPD haar jaarlijkse symposium organiseren met als onderwerp stress en huidaandoeningen. Het symposium zal wederom plaatsvinden in het AMC. Het zal een interactief symposium worden. Er zal onder andere ingegaan worden op het samenspel van psychologische en immunologische processen en aangrijpingspunten voor therapeutische toepassingen. Meer informatie over de sprekers, het programma en aanmelding volgt spoedig. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Oproep John de Korte Travel Grant


Tijdens het NVPD symposium op 26 januari zal de John de Korte Travel Grant worden uitgereikt. Deze grant is in het leven geroepen om wetenschappers te stimuleren hun psychodermatologische onderzoeksresultaten te delen op wetenschappelijke conferenties. Om dit te bevorderen zal bij honorering een bedrag van 200 euro worden uitgekeerd als bijdrage aan de reiskosten naar een congres, zoals het ESDaP Congress of het EADV congress (zie onder andere Congressen en Symposia onderaan deze nieuwsbrief). Om kans te maken op de John de Korte Travel Grant dient u een bevestiging te hebben dat u een abstract met psychodermatologische onderzoeksresultaten heeft ingediend voor een poster- of mondelinge presentatie, met daarbij de naam van het congres. Gelieve uw aanvraag voor deze grant in te dienen vóór 10 december 2017 bij de NVPD via email. Een onafhankelijke commissie van bestuursleden van de NVPD zal de ingediende abstracts beoordelen en tijdens het NVPD symposium op 26 januari bekend maken wie de winnaar is.

Oproep Herman Musaph literatuurprijs


Heeft u in de afgelopen twee jaar (2016-2017) een, al dan niet wetenschappelijk, artikel op het gebied van de psychodermatologie gepubliceerd? Stuur dan uw artikel in voor de Herman Musaph Literatuurprijs 2018! 
De Herman Musaph Stichting wil de aandacht en belangstelling voor de psychodermatologie, in de breedste betekenis van het woord, bevorderen. Het betreft aandacht en belangstelling voor activiteiten op het vakgebied van de psychodermatologie die kunnen leiden tot een beter begrip van de relatie tussen biologische, psychologische en sociale factoren in het ontstaan, het beloop en de behandeling van dermatologische aandoeningen. Het bestuur van de stichting is van mening dat de gewenste aandacht mede kan worden verkregen door het publiceren over psychodermatologische onderwerpen aan te moedigen.Teneinde dit te bewerkstelligen heeft het bestuur besloten tot het instellen van een één keer per twee jaar uit te reiken prijs voor een daarvoor volgens de jury in aanmerking komend (al dan niet wetenschappelijk) artikel op het gebied van de psychodermatologie, geschreven door een Nederlandse auteur.

De prijs bestaat uit een uniek kunstwerk van Monique Broekman en een oorkonde. Het kunstwerk brengt zowel Herman Musaph, de grondlegger van de psychodermatologie in Nederland, als een voor de psychodermatologie belangrijke huidziekte tot uitdrukking. Het onderhavige artikel zal besproken dan wel in zijn geheel gepubliceerd worden in het Nederlands Tijdschrift voor Dermatologie en Venereologie. Een onafhankelijke jury is gevraagd de ingestuurde literatuur te beoordelen en te adviseren aan wie de prijs uit te reiken. De feestelijke prijsuitreiking vindt plaats tijdens NVPD symposium op 26 januari 2018.

Publicaties kunnen worden ingezonden door de auteur zelf of door derden en dienen per e-mail vóór 10-12-2017 te worden gestuurd aan dr. M.B. Crijns, voorzitter van de Herman Musaph Stichting, emailadres: mb.crijns@nki.nl

PsyNVPD netwerk

Zoekt u een psychosociaal hulpverlener met expertise op het gebied van de psychodermatologie in uw regio? Ga dan naar de nieuwe zoekfunctie op onze website en zoek een expert in de buurt!

De NVPD stelt zich als doel om de samenwerking tussen verschillende professionals op het gebied van de psychodermatologie te bevorderen. Dermatologen erkennen vaak wel de psychodermatologische problematiek van hun patiënten, maar weten vaak niet waar zij hen dan heen kunnen verwijzen voor begeleiding hierbij. Om in deze lacune te voorzien heeft de NVPD het PsyNVPD netwerk opgericht. In dit netwerk worden psychosociaal hulpverleners, bijv. psychologen, psychiaters, maatschappelijk werkers, dermatologisch verpleegkundigen, opgenomen die een specifieke expertise hebben op het gebied van de psychodermatologie.

Als u als gecertificeerd psychodermatologisch hulpverlener wilt worden opgenomen in het PsyNVPD netwerk, kunt u zich aanmelden via dit formulier. De NVPD zal dan bepalen of uw verzoek ontvankelijk is. Bij de tweedaagse RINO cursus Psychodermatologie zullen tevens de voorwaarden hiervoor aan bod komen.

 

Verslag 17th ESDaP Congress en uitreiking Herman Musaph Award voor Psychodermatologie 2017

 
Van 21 juni tot 23 juni jl. vond het 17e Europese Psychodermatologie congres plaats in Brest, georganiseerd door de ESDaP (European Society for Dermatology and Psychiatry). Het was een kleurrijk en inspirerend congres waarin verschillende key-note sprekers maar ook jonge dermatologen en psychologen op een boeiende wijze hun wetenschappelijk onderzoek over verschillende onderwerpen binnen de psychodermatologie bespraken. Daarnaast was er ook iedere dag tijd voor de presentatie van posters.
Tijdens dit congres wordt tevens iedere twee jaar the Herman Musaph Award for Psychodermatology uitgereikt aan een wetenschapper die een unieke bijdrage heeft geleverd aan het veld van psychodermatologie. Dit jaar betrof het de tiende uitreiking en werd the Herman Musaph Award uitgereikt aan Laurent Misery. Hij is hoogleraar Dermatologie aan de Universiteit van West-Bretagne in Brest sinds 2003, voorzitter van de Franse Psychodermatologie Vereniging en voorzitter van dit laatste ESDaP congres. Zijn specifieke interesse gebied betreft de relatie tussen de huid en het zenuwstelsel, jeuk, psychosomatiek en maritieme dermatologie en hij publiceerde meer dan 350 artikelen op dit gebied. Het was een hele feestelijke uitreiking!

Nieuwe leden

We verwelkomen graag een aantal nieuwe leden van de NVPD: Mw. B. Blok (scientific advisor dermatology ai, GSK), Mw. C. Blokhuis (Huidtherapeut in opleiding, Hogeschool Utrecht), Dhr J. Bosch (Universitair Hoofddocent Klinische Psychologie, Universiteit van Amsterdam / AMC), Mw. G. Boumeester (cosmetisch arts, Bergman Clinics), Mw W.A. Christoffers (AIOS dermatologie, UMCG), Dhr S. Dieleman (psychiater, Erasmus MC), Mw. A. Ermers (klinisch psycholoog, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis), Dhr. L. Gebremariam (arts, Zorgpraktijk Avenue Carnisse voor dermatologie, plastisch chirurgie en huidtherapie), Mw. D. Kaars-de Nooijer (schoonheidsspecialiste, Beautysalon Volendam), Mw. J. van ’t Klooster (directeur-bestuurder, Huidfonds), Mw. N.E. Labohm (Hogeschooldocent Opleiding Huidtherapie, de Haagse Hogeschool), Mw. C. de Leijer (klinisch psycholoog, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis), Mw. M.T. Mulder (psychiater in opleiding, Radboudumc), Mw. H. Roelfsema (AIOS Psychiatrie, AMC),  Mw. Y.R. van Roos (klinisch psycholoog, Leids Universitair Medisch Centrum), Mw. D. Vergouwen-Koenekoop (Hypnotherapeut, SQ Bewust), Mw. J. Vos (transferverpleegkundige, Treant) en Mw. V.M. de Vries (Haarwerkspecialist, MoveHs).
 
Stimuleer ook je collega’s die geïnteresseerd zijn in psychodermatologie om lid te worden van de NVPD!

Het lidmaatschap is kostenloos en staat open voor ieder die affiniteit heeft met psychodermatologie en in professionele zin actief is op dit gebied. Je kunt je aanmelden door je gegevens in te voeren op de website van de NVPD

Congressen en symposia

Publicaties

 • Bartels DJP, van Laarhoven AIM, Heijmans N, Hermans D, Debeer E, van de Kerkhof PCM, Evers AWM. Cognitive Schemas in Placebo and Nocebo Responding: Role of Autobiographical Memories and Expectations. Clin Ther. 2017 Mar;39(3):502-512.e1. doi: 10.1016/j.clinthera.2017.02.004. PubMed PMID: 28341522.
 • Beal BT, White EK, Behera AK, McGuinness AE, Zavell AE, Blangger H, Armbrecht ES, Maher IA. A Novel, Disease-Specific Self-Report Instrument to Measure Body Image Concerns in Patients With Head and Neck Skin Cancer. Dermatol Surg. 2017 Sep 1. doi: 10.1097/DSS.0000000000001239. PubMed PMID: 28877154.
 • Chilicka K, Maj J, Panaszek B. General quality of life of patients with acne vulgaris before and after performing selected cosmetological treatments. Patient Prefer Adherence. 2017 Aug 4;11:1357-1361. doi: 10.2147/PPA.S131184. eCollection 2017. PubMed PMID: 28831246.
 • Dieris-Hirche J, Gieler U, Petrak F, Milch W, Te Wildt B, Dieris B, Herpertz S. Suicidal Ideation in Adult Patients with Atopic Dermatitis: A German Cross-sectional Study. Acta Derm Venereol. 2017 Jul 5. doi: 10.2340/00015555-2741. PubMed PMID: 28676884.
 • Gernart M, Tsianakas A, Zeidler C, Riepe C, Osada N, Pihan D, Ständer S. ItchApp©: An App-based eDiary for Assessment of Chronic Pruritus in Clinical Trials. Acta Derm Venereol. 2017 May 8;97(5):601-606. doi: 10.2340/00015555-2602. PubMed PMID: 27983744.
 • Heratizadeh A, Werfel T, Wollenberg A, Abraham S, Plank-Habibi S, Schnopp C, Sticherling M, Apfelbacher C, Biedermann T, Breuer K, Fell I, Fölster-Holst R, Heine G, Grimm J, Hennighausen L, Kugler C, Reese I, Ring J, Schäkel K, Schmitt J, Seikowski K, von Stebut E, Wagner N, Waßmann-Otto A, Wienke-Graul U, Weisshaar E, Worm M, Gieler U, Kupfer J; Arbeitsgemeinschaft  Neurodermitisschulung für Erwachsene (ARNE) Study Group. Effects of structured patient education in adults with atopic dermatitis: Multicenter randomized controlled trial. J Allergy Clin Immunol. 2017 Sep;140(3):845-853.e3. doi: 10.1016/j.jaci.2017.01.029. PubMed PMID: 28242304.
 • Lesner K, Reich A, Szepietowski JC, Dalgard FJ, Gieler U, Tomas-Aragones L, Lien L, Poot F, Jemec GB, Misery L, Szabó C, Linder D, Sampogna F, Evers AWM, Halvorsen JA, Balieva F, Lvov A, Marron SE, Altunay IK, Finlay AY, Salek SS, Kupfer J. Determinants of Psychosocial Health in Psoriatic Patients: A Multi-national Study. Acta Derm Venereol. 2017 Aug 10. doi: 10.2340/00015555-2760. PubMed PMID: 28795763.
 • Montgomery K, White C, Thompson A. A mixed methods survey of social anxiety, anxiety, depression and wig use in alopecia. BMJ Open. 2017 May 4;7(4):e015468. doi: 10.1136/bmjopen-2016-015468. PubMed PMID: 28473521.
 • Pereira MP, Steinke S, Zeidler C, Forner C, Riepe C, Augustin M, Bobko S, Dalgard F, Elberling J, Garcovich S, Gieler U, Gonçalo M, Halvorsen JA, Leslie T, Metz M, Reich A, Şavk E, Schneider G, Serra-Baldrich E, Ständer H, Streit M, Wallengren J, Weller K, Wollenberg A, Bruland P, Soto-Rey I, Storck M, Dugas M, Weisshaar E, Szepietowski JC, Legat FJ, Ständer S; EADV Task Force Pruritus group members. EADV European Prurigo Project: Expert Consensus on the Definition, Classification and Terminology of Chronic Prurigo. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2017 Aug 31. doi: 10.1111/jdv.14570. PubMed PMID: 28857299.
 • Reich A, Chatzigeorkidis E, Zeidler C, Osada N, Furue M, Takamori K, Ebata T, Augustin M, Szepietowski JC, Ständer S. Tailoring the Cut-off Values of the Visual Analogue Scale and Numeric Rating Scale in Itch Assessment. Acta Derm Venereol. 2017 Jun 9;97(6):759-760. doi: 10.2340/00015555-2642. PubMed PMID: 28224165.
 • Sampogna F, Puig L, Spuls P, Girolomoni G, Radtke MA, Kirby B, Brunori M, Bergmans P, Smirnov P, Rundle J, Lavie F, Paul C; EPIDEPSO Investigators. Prevalence of alexithymia in patients with psoriasis and its association with disease burden: a multicentre observational study. Br J Dermatol. 2017 May;176(5):1195-1203. doi: 10.1111/bjd.15243. PubMed PMID: 27995617.
 • Sampogna F, Finlay AY, Salek SS, Chernyshov P, Dalgard FJ, Evers AWM, Linder D, Manolache L, Marron SE, Poot F, Spillekom-van Koulil S, Svensson Å, Szepietowski JC, Tomas-Aragones L, Abeni D; European Academy of Dermatology and Venereology TaskForce on Quality of Life. Measuring the impact of dermatological conditions on family and caregivers: a review of dermatology-specific instruments. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2017 Apr 20. doi: 10.1111/jdv.14288. PubMed PMID: 28426906.
 • Schut C, Reinisch K, Classen A, Andres S, Gieler U, Kupfer J. Agreeableness as Predictor of Induced Scratching in Patients with Atopic Dermatitis: A Replication Study. Acta Derm Venereol. 2017 Aug 17. doi: 10.2340/00015555-2767. PubMed PMID: 28815264.
 • Schut C, Mochizuki H, Grossman SK, Lin AC, Conklin CJ, Mohamed FB, Gieler U, Kupfer J, Yosipovitch G. Brain Processing of Contagious Itch in Patients with Atopic Dermatitis. Front Psychol. 2017 Jul 25;8:1267. doi: 10.3389/fpsyg.2017.01267. PubMed PMID: 28790959.
 • Stewart TJ, Schut C, Whitfeld M, Yosipovitch G. Cross-sectional study of psychological stress and skin symptoms in Australian university students. Australas J Dermatol. 2017 Jun 29. doi: 10.1111/ajd.12640. PubMed PMID: 28660633.
 • Stumpf A, Pfleiderer B, Fritz F, Osada N, Chen SC, Ständer S. Assessment of Quality of Life in Chronic Pruritus: Relationship Between ItchyQoL and Dermatological Life Quality Index in 1,150 Patients. Acta Derm Venereol. 2017 Aug 30. doi: 10.2340/00015555-2782. PubMed PMID: 28853494.
 • Szabó C, Altmayer A, Lien L, Poot F, Gieler U, Tomas-Aragones L, Kupfer J, Jemec GBE, Misery L, Linder MD, Sampogna F, van Middendorp H, Halvorsen JA, Balieva F, Szepietowski JC, Romanov D, Marron SE, Altunay IK, Finlay AY, Salek SS, Dalgard F. Attachment Styles of Dermatological Patients in Europe: A Multi-centre Study in 13 Countries. Acta Derm Venereol. 2017 Jul 6;97(7):813-818. doi: 10.2340/00015555-2619. PubMed PMID: 28119999.
 • Tomas-Aragones L, Consoli SM, Consoli SG, Poot F, Taube KM, Linder MD, Jemec GB, Szepietowski JC, de Korte J, Lvov AN, Gieler U. Self-Inflicted Lesions in Dermatology: A Management and TherapeuticApproach - A Position Paper From the European Society for Derma-tology and Psychiatry. Acta Derm Venereol. 2017 Feb 8;97(2):159-172. doi: 10.2340/00015555-2522. PubMed PMID: 27563702.
 • van Laarhoven AIM, van Damme S, Lavrijsen APM, van Ryckeghem DM, Crombez G, Evers AWM. Attentional processing of itch. Psychol Res. 2017 Jun 24. doi: 10.1007/s00426-017-0878-2. PubMed PMID: 28647846.
 • Yang Y, Zapata L, Rodgers C, Hernandez K, Iyer M, Jia G, Hynan LS, Pandya AG. Quality of life in patients with vitiligo using the short form 36. Br J Dermatol. 2017 Sep 5. doi: 10.1111/bjd.15936. PubMed PMID: 28872663.
 • Zhou S, Mukovozov I, Chan AW. What Is Known About the Psychodermatology Clinic Model of Care? A Systematic Scoping Review. J Cutan Med Surg. 2017 Jul 1:1203475417719045. doi: 10.1177/1203475417719045. PubMed PMID: 28689431.
 • Zhu TH, Nakamura M, Farahnik B, Abrouk M, Reichenberg J, Bhutani T, Koo J. Obsessive-compulsive skin disorders: a novel classification based on degree of insight. J Dermatolog Treat. 2017 Jun;28(4):342-346. doi: 10.1080/09546634.2016.1240864. PubMed PMID: 27658538.
Met vriendelijke groeten,


Het NVPD bestuur

Dr. Nienke Vulink, psychiater (voorzitter)
Drs. Patrick Kemperman, dermatoloog (vice-voorzitter)
Dr. Saskia Spillekom-van Koulil, psycholoog (secretaris)
Drs. Julia Spoo, dermatoloog (penningmeester)
Dr. Oda van Cranenburgh, psycholoog/onderzoeker (webmaster)
Dr. Antoinette van Laarhoven, universitair docent Medische en Gezondsheidspsychologie  (nieuwsbrief)
Dr. Marianne Crijns, dermatoloog


Contact: info@psychodermatologie.nl
Copyright © 2017 NVPD, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp