Copy
View this email in your browser

Uitnodiging digitaal symposium:

Huidkanker, waarom ik?

Psycho-dermato-oncologie

 
Op vrijdagmiddag 12 maart 2021 zal het jaarlijkse NVPD symposium met als onderwerp "Huidkanker: waarom ik?" digitaal plaatsvinden. Inmiddels hebben al velen zich aangemeld voor dit symposium, we zijn erg blij met alle enthousiaste reacties en aanmeldingen! Het is nog steeds mogelijk om u kostenloos aan te melden voor het symposium via deze link

Praktische informatie
Zowel het symposium als de daaraan voorafgaande algemene ledenvergadering zullen online plaatsvinden via Microsoft Teams. Bijgaand vind u de vergaderlinks waarmee u toegang krijgt tot beide bijeenkomsten:

Vergaderlink Algemene Ledenvergadering NVPD (12.30 - 13.00 uur)

Vergaderlink Online Symposium "Huidkanker, waarom ik?" (13.00 - 15.45 uur)

Voorafgaand aan de ledenvergadering en het symposium vragen we graag uw aandacht voor het volgende:
  • Vooraf aanmelden voor het symposium is verplicht. U kunt zich kostenloos aanmelden via deze link.
  • Voor het toekennen van NVDV accreditatiepunten is het vereist dat u zich vooraf aanmeldt en dat u ingelogd bent onder uw eigen voor- en achternaam. Indien u aan één van deze twee eisen niet voldoet, kunnen er helaas geen accreditatiepunten toegekend worden.
  • In verband met de privacy van onze deelnemers, waaronder een huidkankerpatiënt die over zijn ervaringen zal spreken, is het maken van foto’s en opnamen tijdens het symposium niet toegestaan.
  • U kunt tijdens de ledenvergadering en het symposium vragen stellen door gebruik te maken van het icoon ‘hand opsteken’, of door te reageren in de chat. Iemand van de organisatie zal u vervolgens het woord geven.
Programma

Hieronder en als bijlage treft u het programma van het symposium. 

 
12.30 - 13.00 uur
 
Ledenvergadering NVPD
-Alleen toegankelijk voor NVPD leden-

13.00 - 13.30 uur
 
Ontvangst en inloggen in de MS Teams omgeving
13.30 - 13.40 uur
Opening door dagvoorzitter
Mw. dr. Nienke Vulink, psychiater Amsterdam UMC
13.40 - 14.00 uur
Impact van huidkanker
Dhr. dr. Rick Waalboer-Spuij, dermatoloog Erasmus MC Kanker Instituut
14.00 – 14.20 uur
Huidkanker vanuit de patiënt gezien
Interview met dhr. Jaap Touw, huidkankerpatiënt en voorzitter HUKAs

14.20 – 14.30 uur

Pauze
14.30 – 14.50 uur
Psychosociale begeleiding van de oncologische patiënt 
Mw. drs. Murly Tan, GZ-psycholoog Erasmus MC Rotterdam
14.50 – 15.10 uur
Signalering aanvullende zorgbehoefte in de dermatologische praktijk
Interview met Janine de Kort en Regina Kivits,
dermatologieverpleegkundigen ETZ Tilburg
15.10 – 15.20 uur Pauze
15.20 – 15.40 uur
Angst, depressie en zorggebruik bij kankerpatiënten 
Mw. prof. dr. Lonneke van der Poll-Franse, hoogleraar cancer epidemiology and survivorship IKNL, Tilburg University en NKI-AVL
15.40 – 15.45 uur Afsluiting door dagvoorzitter 
  
Deelname aan dit symposium is kostenloos.

U dient zich aan te melden via het aanmeldformulier op onze website:
http://www.nvpd.nl/agenda/aanmelden-psychodermatologie/

Accreditatie voor dit symposium is aangevraagd (NVDV).

Met vriendelijke groeten,
 

Het NVPD bestuur

Dr. Nienke Vulink, psychiater (voorzitter)
Drs. Patrick Kemperman, dermatoloog (vice-voorzitter)
Dr. Julia Spoo, dermatoloog 
Dr. Antoinette van Laarhoven, universitair docent Medische en Gezondheidspsychologie
Dr. Wianda Christoffers, dermatoloog

Dr. Sylvia van Beugen,
 universitair docent Medische en Gezondheidspsychologie
Dr. Rick Waalboer-Spuij, dermatoloog 

Contact: info@nvpd.nl
Copyright © 2021 NVPD, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp