Copy
View this email in your browser

NIEUWSBRIEF NVPD

juni 2018
Voor u ziet u de nieuwsbrief van de Nederlandse Vereniging voor Psychodermatologie (NVPD). Deze nieuwsbrief is een initiatief van het bestuur om onze leden en andere geïnteresseerden te informeren over recente ontwikkelingen op het gebied van psychodermatologie. De nieuwsbrief verschijnt twee keer per jaar. Mocht u interessante informatie hebben voor onze nieuwsbrief dan kunt u dit mailen aan onze secretaris (info@nvpd.nl).
In deze nieuwsbrief:

Naar aanleiding van de privacywet


U heeft wellicht gehoord van de aanpassing in de Wet op de Privacy die per 25 mei 2018 is ingegaan. Graag vermelden we dat we respectvol met uw gegevens in ons ledenbestand omgaan. We zullen nooit uw gegevens zonder uw toestemming aan derden verstrekken.
Mocht u willen dat we al uw gegevens verwijderen uit het NVPD bestand, dan kunt u dit kenbaar maken door een mail te sturen naar onze secretaris. Daarnaast wijzen we u graag op de mogelijkheid om zich uit te schrijven voor deze nieuwsbrief indien u deze niet langer wenst te ontvangen. Dit kan altijd via de link "unsubscribe from this list" onderaan elke nieuwsbrief.
Als u echter graag in ons ledenbestand en in de mailing van de nieuwsbrief opgenomen wilt blijven, dan hoeft u niets te doen. U blijft dan enkele keren per jaar de NVPD nieuwsbrief ontvangen waarin we u onder andere graag informeren over onze symposia. We hopen uiteraard van harte dat u bij ons aangemeld wilt blijven!

Verslag NVPD symposium 2018 
"Stress die onder je huid gaat zitten"


Op vrijdagmiddag 26 januari j.l. vond het jaarlijkse NVPD symposium plaats in het AMC. Er waren ruim 50 deelnemers vanuit allerlei disciplines, zoals dermatologen, verpleegkundigen, psychologen, maatschappelijk werkers, psychiaters en andere hulpverleners die geïnteresseerd zijn in deze overlap van hun vakgebieden.
 
Stress wordt door patiënten en zorgverleners vaak genoemd als factor waardoor chronische huidaandoeningen verergeren en het hebben van een chronische huidaandoening kan ook leiden tot meer stress, angst of depressieve gevoelens, stigmatisatie en sociale isolatie.
In het symposium kwamen de volgende onderwerpen aan bod: Hoe is stress gedefinieerd? Hoe kan stress invloed hebben op huidaandoeningen? Zijn er manieren voor zorgverleners om patiënten te helpen om bepaalde stressfactoren die invloed lijken te hebben bij huidaandoeningen aan te pakken?
 
Dermatoloog dr. Bing Thio uit het Erasmus MC nam ons mee tot op celniveau met een presentatie over de algemene werking van het immuunsysteem en de relatie met de huid. De presentatie van de aan het AMC en de Universiteit van Heidelberg verbonden klinisch psycholoog dr. Jos Bosch ging over de invloed van chronische inflammatie (zoals bijvoorbeeld bij psoriasis en eczeem het geval is) op stemming, waarneming en gedrag. Drs. Felix Compen van het RadboudUMC in Nijmegen vertelde hoe mindfulness kan worden ingezet bij cognitieve behandelmethodes voor patiënten met chronische pijnklachten of kanker. Ook in de psychodermatologie zou mindfulness effectief kunnen zijn, maar onderzoek op dit terrein ontbreekt nog grotendeels. Mw. dr. Oda van Cranenburgh, psycholoog/onderzoeker bij het Huidfonds en het AMC presenteerde een e-health programma gebaseerd op cognitieve gedragstherapie dat is ontwikkeld voor patiënten met een chronische huidaandoening. Na de interessante presentaties was er een interactieve discussie met de sprekers en de zaal aan de hand van (prikkelende) stellingen.   
 
De middag werd afgesloten met een informele borrel. Het NVPD bestuur kijkt terug op een geslaagde middag en voorbereidingen voor het volgende symposium worden alweer getroffen. Zodra de plannen hiervoor concreter zijn zullen wij u hierover informeren.

Herman Musaph literatuurprijs uitgereikt voor het beste dermatologische artikel 


Tijdens het NVPD symposium werd de Herman Musaph literatuurprijs uitgereikt aan Rick Waalboer (Dermatoloog, Erasmus MC Rotterdam) voor het beste artikel op het gebied van de psychodermatologie gepubliceerd in de afgelopen twee jaar (2016-2017). Het winnende artikel ‘Development and Validation of the Basal and Squamous Cell Carcinoma Quality of Life (BaSQoL) Questionnaire’ is gepubliceerd in Acta Dermato Venereologica. Het artikel beschrijft de ontwikkeling van een instrument om kwaliteit van leven te meten van patiënten met basaalcelcarcinoom en plaveiselcelcarcinoom.

De Herman Musaph literatuurprijs is in het leven geroepen omdat de Herman Musaph Stichting de aandacht en belangstelling voor de psychodermatologie in de breedste betekenis van het woord wil bevorderen. Het betreft aandacht en belangstelling voor activiteiten op het vakgebied van de psychodermatologie die kunnen leiden tot een beter begrip van de relatie tussen biologische, psychologische en sociale factoren in het ontstaan, het beloop en de behandeling van dermatologische aandoeningen. Het bestuur van de stichting is van mening dat de gewenste aandacht mede kan worden verkregen door het publiceren over psychodermatologische onderwerpen aan te moedigen.

De prijs bestaat uit een uniek kunstwerk van Monique Broekman en een oorkonde. Het kunstwerk brengt zowel Herman Musaph, de grondlegger van de psychodermatologie in Nederland, als een voor de psychodermatologie belangrijke huidziekte tot uitdrukking. 

NVDP lid Sylvia van Beugen wint proefschriftprijs binnen gezondheidspsychologie


Tijdens het jaarlijkse ‘Association for Researchers in Psychology and Health’ (ARPH) congres op 25 en 26 januari 2018 in Tilburg, heeft dr. Sylvia van Beugen de  ‘Best PhD Thesis’-prijs gewonnen voor haar proefschrift getiteld:  ‘Psychodermatology 2.0: Towards improved assessment and effective internet-based interventions’ (supervisors: Prof. Andrea Evers, Prof. Peter van de Kerkhof, & Dr. Henriët van Middendorp). Haar presentatie tijdens het congres bracht psychodermatologie onder de aandacht bij een grote groep wetenschappers binnen het werkveld van psychologie en gezondheid. De jury gaf aan dat Sylvia deze prijs ontving omdat haar proefschrift belangrijke wetenschappelijk en klinische relevante onderzoeken beschrijft, een grote verscheidenheid aan studies bevat, evenals een brede variëteit aan methoden, en daarnaast erg innovatief en goed geschreven is.

 

9th World Congress on Itch: NVPD leden winnen travel grants 

 
Van 15 tot 17 oktober jl. vond het 9e World Congress on Itch plaats in Wroclaw, georganiseerd door The International Forum for the Study of Itch (IFSI). Het was een inspirerend congres dat werd bezocht door een interdisciplinaire groep van clinici en onderzoekers van over de hele wereld die geïnteresseerd zijn in de mechanismen en behandeling van jeuk. Er werden presentaties verzorgd door de meest prominente keynote-sprekers maar ook jonge onderzoekers kregen de kans hun werk te laten zien in presentaties of posters. Om jonge onderzoekers te stimuleren werden er travelgrants uitgereikt aan de meest vooraanstaande ingezonden abstracts.
Dit jaar werden twee travelgrants uitgereikt aan de Leidse gezondheidspsychologen Danielle Bartels en Stefanie Meeuwis voor hun artikelen over jeuk (zie de referenties bij Publicaties).  Daarnaast kregen zij een jaar lang gratis lidmaatschap van The International Forum for the Study of Itch. Het was een zeer feestelijke uitreiking op een prachtige locatie in het authentieke Poolse Wroclaw!

PsyNVPD netwerk

Zoekt u een psychosociaal hulpverlener met expertise op het gebied van de psychodermatologie in uw regio? Ga dan naar de nieuwe zoekfunctie op onze website en zoek een expert bij u in de buurt!

De NVPD heeft als missie om de samenwerking tussen verschillende professionals op het gebied van de psychodermatologie te bevorderen. Dermatologen erkennen vaak wel de psychodermatologische problematiek van hun patiënten, maar weten vaak niet waar zij hen dan heen kunnen verwijzen voor begeleiding hierbij. Om in deze lacune te voorzien heeft de NVPD het PsyNVPD netwerk opgericht. In dit netwerk worden psychosociaal hulpverleners, bijv. psychologen, psychiaters, maatschappelijk werkers, dermatologisch verpleegkundigen, opgenomen die een specifieke expertise hebben op het gebied van de psychodermatologie.

Als u als gecertificeerd psychodermatologisch hulpverlener wilt worden opgenomen in het PsyNVPD netwerk, kunt u zich aanmelden via dit formulier. De NVPD zal dan bepalen of uw verzoek ontvankelijk is.

Project Huidpatiënten Nederland


Huidpatiënten Nederland heeft in samenwerking met de NVPD en verschillende andere relevante partners een subsidie gekregen voor een project. Dit project is gericht op het vergroten van de bewustwording van psychosociale problematiek bij patiënten met huidaandoeningen als mede het verbeteren van de vindbaarheid van psychosociale zorg voor deze groep patiënten. Een onderdeel van dit project is het ontwikkelen van een screeningsinstrument voor psychosociale problematiek bij huidpatiënten op poliklinieken dermatologie. Ook zal er worden gewerkt aan het ontwikkelen van schriftelijk informatiemateriaal voor huidpatiënten en hun naasten over psychosociale klachten en mogelijke zorg. Daarnaast zijn we ook de mogelijkheden aan het verkennen om binnen dit project een e-learning psychodermatologie voor psychosociale hulpverleners te ontwikkelen, in navolging op onze tweedaagse RINO cursus. We hopen u hierover spoedig verder te kunnen informeren.

Bestuurswisseling

Marianne Crijns (Dermatoloog, afdelingshoofd afdeling Dermatologie bij Antoni van Leeuwenhoek) heeft begin dit jaar afscheid genomen van het NVPD bestuur. Wij willen haar heel hartelijk danken voor haar jarenlange inzet voor het NVPD bestuur. We vinden het jammer dat ze weggaat. Caroline Bambach (Dermatoloog, LUMC) heeft begin dit jaar zitting genomen in het NVPD bestuur en we heten haar van harte welkom.

Nieuwe leden

We verwelkomen graag een aantal nieuwe leden van de NVPD:  Mw. J. Arnoldi (Klinisch psycholoog, GGZ NHN), Mw. C. Bambach (AIOS Dermatologie, LUMC), Mw. A. Been (psychiater, Dimence), Dhr. R. Borgonjen (Dermatoloog, Ziekenhuis Gelderse Vallei), Mw. E.W.T. van den Burgt (arts/ Hogeschooldocent, Hogeschool Utrecht), Mw. Coumou (arts, Praktijk voor Medische Beslissingsondersteuning en Second Opinion), Mw. REG Dikmans (arts, GGD Amsterdam), Mw. A. van Elp (Docent, Haagse Hogeschool), Mw. ACMG Gemmeke (verpleegkundig consulent, Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis), Mw. W. Gerritsen (verpleegkundig specialist Dermatologie, Mauritskliniek Utrecht), Mw. H. Helder (Huidtherapeut, Uncover Skincare, Dr. Jetske Ultee Skincare Centre), Mw. I. Hoes- van der Meulen (GZ-psycholoog iot specialist, cognitief gedragstherapeut, Rivierduinen), Dhr JHJJM Houwers (AIOS ouderengeneeskunde, Lionarons GGZ), Mw. E. Huis in t Veld (ANIOS Dermatologie, Antoni van leeuwenhoek), Mw. E.A.M. Jacobs (Gezondheidszorgpsycholoog/seksuoloog NVVS, CenSeRe en Proctoskliniek), Dhr. J. Postma (GZ psycholoog, Psychologiepraktijk Postma), Mw. LHM de Ridder (GZ-psycholoog, Meander Medisch Centrum), Mw. L Schipper (Hypnotherapeute/schoonheidsspecialiste, Ina Schipper, grip op leven grip op je huid), Mw. K. Smeenk (psycholoog-psychotherapeut, Smeenk Psychotherapie), Mw. K. Sterkenburg (Zorginnovator Zorg&Welzijn, Huidtherapeut en Hogeschool Docent, Huidcentrum Onze Huid / Hogeschool Utrecht), Mw. K. Stuvel (AIOS Psychiatrie, Yulius), Dhr P.J.R.M. Van Winckel (Psychiater, GGZuidland),

Stimuleer ook je collega’s die geïnteresseerd zijn in psychodermatologie om lid te worden van de NVPD!

Het lidmaatschap is kostenloos en staat open voor ieder die affiniteit heeft met psychodermatologie en in professionele zin actief is op dit gebied. Je kunt je aanmelden door je gegevens in te voeren op de website van de NVPD

Congressen en symposia

Publicaties


1: Balieva FN, Finlay AY, Kupfer J, Tomas Aragones L, Lien L, Gieler U, Poot F, Jemec GBE, Misery L, Kemeny L, Sampogna F, van Middendorp H, Halvorsen JA, Ternowitz T, Szepietowski JC, Potekaev N, Marron SE, Altunay IK, Salek SS, Dalgard FJ. The Role of Therapy in Impairing Quality of Life in Dermatological Patients: A Multinational Study. Acta Derm Venereol. 2018 Mar 2. doi: 10.2340/00015555-2918. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 29507999.
2: Bartels DJP, van Laarhoven AIM, Stroo M, Hijne K, Peerdeman KJ, Donders ART, van de Kerkhof PCM, Evers AWM. Minimizing nocebo effects by conditioning with verbal suggestion: A randomized clinical trial in healthy humans. PLoS One. 2017 Sep 14;12(9):e0182959. doi: 10.1371/journal.pone.0182959. eCollection 2017. PubMed PMID: 28910291; PubMed Central PMCID: PMC5598922.
3: Boozalis E, Tang O, Patel S, Semenov YR, Pereira MP, Stander S, Kang S, Kwatra SG. Ethnic differences and comorbidities of 909 Prurigo Nodularis patients. J Am Acad Dermatol. 2018 May 4. pii: S0190-9622(18)30655-8. doi: 10.1016/j.jaad.2018.04.047. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 29733939.
4: Buchhold B, Arnold A, Lutze S, Jülich A, Winkler M, Bahlmann J, Eggert C, Jünger M, Hannich HJ. Psychosocial distress and desire for support among inpatients with skin cancer. J Dtsch Dermatol Ges. 2017 Aug;15(8):791-799. doi: 10.1111/ddg.13294. Erratum in: J Dtsch Dermatol Ges. 2017 Oct;15(10 ):1066. PubMed PMID: 28763595.
5: Chernyshov PV, Tomas-Aragones L, Manolache L, Svensson A, Marron SE, Evers AWM, Bettoli V, Jemec GB, Szepietowski JC. Which acne treatment has the best influence on health-related quality of life? Literature review by the European Academy of Dermatology and Venereology Task Force on Quality of Life and Patient Oriented Outcomes. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2018 May 5. doi: 10.1111/jdv.15048. [Epub ahead of print] Review. PubMed PMID: 29729107.
6: Chernyshov PV, Zouboulis CC, Tomas-Aragones L, Jemec GB, Manolache L, Tzellos T, Sampogna F, Evers AWM, Dessinioti C, Marron SE, Bettoli V, van Cranenburgh OD, Svensson A, Liakou AI, Poot F, Szepietowski JC, Salek MS, Finlay AY. Quality of life measurement in acne. Position Paper of the European Academy of Dermatology and Venereology Task Forces on Quality of Life and Patient Oriented Outcomes and Acne, Rosacea and Hidradenitis Suppurativa. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2018 Feb;32(2):194-208. doi: 10.1111/jdv.14585. Epub 2017 Oct 10. Review. PubMed PMID: 28898474.
7: Dalgard FJ, Svensson Å, Gieler U, Tomas-Aragones L, Lien L, Poot F, Jemec GBE, Misery L, Szabo C, Linder D, Sampogna F, Evers AWM, Halvorsen JA, Balieva F, Szepietowski J, Lvov A, Marron SE, Alturnay IK, Finlay AY, Salek SS, Kupfer J. Dermatologists across Europe underestimate depression and anxiety: results from 3635 dermatological consultations. Br J Dermatol. 2017 Dec 16. doi: 10.1111/bjd.16250. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 29247454.
8: Dieng M, Kasparian NA, Cust AE, Costa DSJ, Tran A, Butow PN, Menzies SW, Mann GJ, Morton RL. Sensitivity of Preference-Based Quality-of-Life Measures for Economic Evaluations in Early-Stage Melanoma. JAMA Dermatol. 2018 Jan 1;154(1):52-59. doi: 10.1001/jamadermatol.2017.4701. PubMed PMID: 29188268; PubMed Central PMCID: PMC5833574.
9: Dieng M, Kasparian NA, Mireskandari S, Butow P, Costa D, Morton R, Mann G, Menzies S, Cust A. Psychoeducational intervention for people at high risk of developing another melanoma: a pilot randomised controlled trial. BMJ Open. 2017 Oct 10;7(10):e015195. doi: 10.1136/bmjopen-2016-015195. PubMed PMID: 29018064; PubMed Central PMCID: PMC5652456.
10: Ferreira BR, Pio-Abreu JL, Reis JP, Figueiredo A. Medically unexplained dermatologic symptoms and psychodermatology. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2018 Apr 6. doi: 10.1111/jdv.14981. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 29633356.
11: França K, Castillo DE, Roccia MG, Lotti T, Wollina U, Fioranelli M. Psychoneurocutaneous medicine: past, present and future. Wien Med Wochenschr. 2017 Oct;167(Suppl 1):31-36. doi: 10.1007/s10354-017-0573-3. Epub 2017 Jun 14. PubMed PMID: 28616665.
12: Kaaz K, Szepietowski JC, Matusiak Ł. Influence of Itch and Pain on Sleep Quality in Patients with Hidradenitis Suppurativa. Acta Derm Venereol. 2018 May 14. doi: 10.2340/00015555-2967. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 29756157.
13: Koulil SS, Ferwerda M, van Beugen S, van Middendorp H, van de Kerkhof PCM, van Riel PLCM, Evers AWM. Tailored Therapist-guided Internet-based Cognitive-behavioural Treatment for Psoriasis and Rheumatoid Arthritis: Two Case Reports. Acta Derm Venereol. 2018 Feb 7;98(2):225-233. doi: 10.2340/00015555-2803. PubMed PMID: 28952654.
14: Krooks JA, Weatherall AG, Holland PJ. Review of epidemiology, clinical presentation, diagnosis, and treatment of common primary psychiatric causes of cutaneous disease. J Dermatolog Treat. 2018 Jun;29(4):418-427. doi: 10.1080/09546634.2017.1395389. Epub 2017 Nov 5. PubMed PMID: 29052453.
15: Lelonek E, Matusiak Ł, Wróbel T, Kwiatkowski J, Szepietowski JC. Burden of Aquagenic Pruritus in Polycythaemia Vera. Acta Derm Venereol. 2018 Feb 7;98(2):185-190. doi: 10.2340/00015555-2812. PubMed PMID: 28971208.
16: Lesner K, Reich A, Szepietowski JC, Dalgard FJ, Gieler U, Tomas-Aragones L, Lien L, Poot F, Jemec GB, Misery L, Szabó C, Linder D, Sampogna F, Evers AWM, Halvorsen JA, Balieva F, Lvov A, Marron SE, Altunay IK, Finlay AY, Salek SS, Kupfer J. Determinants of Psychosocial Health in Psoriatic Patients: A Multi-national Study. Acta Derm Venereol. 2017 Nov 15;97(10):1182-1188. doi: 10.2340/00015555-2760. PubMed PMID: 28795763.
17: Marciniak J, Reich A, Szepietowski JC. Quality of Life of Parents of Children with Atopic Dermatitis. Acta Derm Venereol. 2017 Jun 9;97(6):711-714. doi: 10.2340/00015555-2633. PubMed PMID: 28207075.
18: Marron SE, Tomas-Aragones L, Navarro-Lopez J, Gieler U, Kupfer J, Dalgard FJ, Lien L, Finlay AY, Poot F, Linder D, Szepietowski JC, Misery L, Jemec GBE, Romanov D, Sampogna F, Szabo C, Altunay IK, Spillekom-van Koulil S, Balieva F, Ali FM, Halvorsen JA, Marijuan PC. The psychosocial burden of hand eczema: Data from a European dermatological multicentre study. Contact Dermatitis. 2018 Jun;78(6):406-412. doi: 10.1111/cod.12973. Epub 2018 Feb 21. PubMed PMID: 29464713.
19: Meeuwis SH, van Middendorp H, Veldhuijzen DS, van Laarhoven AIM, De Houwer J, Lavrijsen APM, Evers AWM. Placebo Effects of Open-label Verbal Suggestions on Itch. Acta Derm Venereol. 2018 Feb 7;98(2):268-274. doi: 10.2340/00015555-2823. PubMed PMID: 29057429.
20: Meiss F, Loquai C, Weis J, Giesler JM, Reuter K, Nashan D. Psycho-oncological care of melanoma patients in certified skin cancer centers. J Dtsch Dermatol Ges. 2018 May;16(5):576-582. doi: 10.1111/ddg.13521. PubMed PMID: 29750461.
21: Waalboer-Spuij R, Hollestein LM, Timman R, van de Poll-Franse LV, Nijsten TE. Development and Validation of the Basal and Squamous Cell Carcinoma Quality of Life (BaSQoL) Questionnaire. Acta Derm Venereol. 2018 Feb 7;98(2):234-239. doi: 10.2340/00015555-2806. PubMed PMID: 28952653.
Met vriendelijke groeten,
 

Het NVPD bestuur

Dr. Nienke Vulink, psychiater (voorzitter)
Drs. Patrick Kemperman, dermatoloog (vice-voorzitter)
Dr. Saskia Spillekom-van Koulil, psycholoog (secretaris)
Drs. Julia Spoo, dermatoloog (penningmeester)
Dr. Oda van Cranenburgh, psycholoog/onderzoeker (webmaster)
Dr. Antoinette van Laarhoven, universitair docent Medische en Gezondsheidspsychologie  (nieuwsbrief)
Drs. Caroline Bambach, dermatoloog


Contact: info@psychodermatologie.nl
Copyright © 2018 NVPD, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp