Copy
View this email in your browser

NIEUWSBRIEF NVPD

Oktober 2020
Voor u ziet u de nieuwsbrief van de Nederlandse Vereniging voor Psychodermatologie (NVPD). Deze nieuwsbrief is een initiatief van het bestuur om onze leden en andere geïnteresseerden te informeren over recente ontwikkelingen op het gebied van psychodermatologie. De nieuwsbrief verschijnt twee keer per jaar. Mocht u interessante informatie hebben voor onze nieuwsbrief dan kunt u dit mailen aan onze secretaris (info@psychodermatologie.nl).
In deze nieuwsbrief:

NVPD symposium "Psycho-dermato-oncologie":
Save the date


We nodigen u van harte uit voor het jaarlijkse NVPD symposium, dat  op vrijdagmiddag 12 maart 2021 zal plaatsvinden. Gezien de omstandigheden rondom Covid-19 is gekozen voor een online symposium, zodat eenieder op veilige wijze deel kan nemen aan het symposium. Diverse sprekers (waaronder Dr. Rick Waalboer-Spuij) zullen vanuit verschillende perspectieven de state-of-the-art en uitdagingen binnen de dermato-oncologie belichten, waarbij ruimschoots aandacht is voor het samenspel tussen psychologische en dermatologische processen. In dit interactieve symposium is er tevens ruimte om met elkaar en met de sprekers van gedachten te wisselen. Meer informatie over de sprekers, het programma en aanmelding zal spoedig volgen. We hopen u allen digitaal te mogen ontmoeten op vrijdagmiddag 12 maart!

RINO cursus psychodermatologie: 7 & 14 november


Heeft u behoefte aan meer handvatten voor de diagnostiek en behandeling van psychische klachten bij mensen met huidaandoeningen? Dan biedt de cursus Psychodermatologie uitkomst! De tweedaagse cursus Psychodermatologie zal dit jaar plaatsvinden op 7 en 14 november 2020 en zal (deels) online plaatsvinden. De cursus wordt door de NVPD in samenwerking met RINO Noord-Holland georganiseerd. Onder leiding van verschillende experts op het gebied van de psychodermatologie kunt u tijdens deze cursus kennis opdoen en inzicht verkrijgen in verschillende diagnostische aspecten en behandelingen van psychodermatosen, variërend van psychotische aandoeningen als parasietenwaan tot veelvoorkomende aanpassingsstoornissen bij chronische huidaandoeningen. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Meer informatie over de cursus vindt u hier.

Aansluiting NVPD bij platform PGMP

Onlangs is op initiatief van een aantal hoogleraren binnen de Gezondheids- en Medische Psychologie het Platform Gezondheids- en Medische Psychologie (PGMP) opgericht, vanuit de behoefte om uitwisseling tussen de vakgebieden Gezondheidspsychologie en Medische psychologie, en de diverse verenigingen op dit gebied, te bevorderen. Het doel van dit platform is om het beleid op het gebied van patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs op elkaar af te stemmen en de zichtbaarheid van deze vakgebieden te vergroten. Door expertise te bundelen en gezamenlijke profilering kan het vakgebied Gezondheids- en Medische Psychologie verder verenigd en versterkt worden. De NVPD onderschrijft deze visie, en heeft zich derhalve onlangs bij het PGMP aangesloten. Deze aansluiting heeft met name een communicatieve- en netwerkfunctie, deelname aan dit platform verandert niets aan de status van de NVPD als Nederlandse Vereniging voor Psychodermatologie.

ESDaP conferentie 2021


Op 11-13 juni 2021 zal het tweejaarlijkse congres van de ESDaP (European Society for Dermatology and Psychiatry) plaatsvinden. Deze 19e editie van het congres zal plaatsvinden in Londen en biedt ruimte aan professionals in onderzoek of praktijk op het gebied van Psychodermatologie om elkaar te ontmoeten en state-of-the-art kennis uit te wisselen. Naast de Generieke Psychodermatologie sessies zullen er ook gespecialiseerde parallelsessies plaatsvinden op het gebied van Atopisch Eczeem en Psychodermatologie, Psoriasis en Psychodermatologie, en Jeuk en Psychodermatologie. Tevens wordt er een speciaal symposium gewijd aan Psychodermatologie & Covid-19. Gelijktijdig aan het congres zal ook de 2e editie van het Brain Skin Colloquium plaatsvinden, dat dit jaar de krachten heeft gebundeld met het ESDaP congres. Abstracts kunnen ingediend worden t/m 22 Februari 2022, via de congreswebsite.
 

Onderzoek Zinnige Zorg: deelnemers gezocht


Het Zorginstituut Nederland denkt dat de zorg voor mensen met eczeem of psoriasis beter kan. Om zicht te krijgen op verbetermogelijkheden voeren zij samen met het Erasmus MC Rotterdam (afdeling dermatologie) en het LUMC een onderzoek uit naar voorlichting, begeleiding en zelfmanagement bij mensen met eczeem of psoriasis. Voor dit onderzoek zoeken zij zorgverleners (dermatologen, huidartsen, huisartsen, verpleegkundigen, POH, dermatologisch verpleegkundigen, apothekers, apothekersassistenten), patiënten en/of ouders van kinderen met eczeem of psoriasis voor het invullen van een online vragenlijst over voorlichting en zelfmanagement bij eczeem/psoriasis. Meer informatie en de link naar de vragenlijst vindt u hier.

Afscheid bestuurslid Saskia Spillekom-van Koulil

Per januari 2020 zal Saskia Spillekom-van Koulil afscheid nemen van haar bestuursfunctie binnen de NVPD. Saskia is een zeer betrokken, enthousiasmerende collega met een goed gevoel voor humor. Zij heeft altijd op zeer betrokken en betrouwbare wijze haar rol als secretaris vorm gegeven in het bestuur en veel inhoudelijke input geleverd vanuit haar brede klinische en wetenschappelijke kennis op het gebied van psychodermatologie. Zo is zij nauw betrokken geweest bij de landelijke enquête psychodermatologie, heeft zij in al die jaren vele symposia namens onze vereniging vorm gegeven en regelmatig zelf een bijdrage geleverd middels een lezing en is zij de stille kracht achter onze succesvolle RINO cursus. Wij feliciteren Saskia met haar prachtige nieuwe stap in haar carrière tot klinisch psycholoog maar gaan haar ontzettend missen in het bestuur.

Congressen en symposia

Publicaties

 • Alharbi, M. A. (2020). Identifying Patients at Higher Risk of Depression Among Patients with Vitiligo at Outpatient Setting. Mater Sociomed, 32(2), 108-111. 
 • Aslan Kayiran, M., Karadag, A. S., & Jafferany, M. (2020). Psychodermatology of acne: Dermatologist's guide to inner side of acne and management approach. Dermatol Ther, e14150. 
 • Bassiouny, D., Hegazy, R., Esmat, S., Gawdat, H. I., Ahmed Ezzat, M., Tawfik, H. A., . . . Ibrahim, S. (2020). Cosmetic camouflage as an adjuvant to vitiligo therapies: Effect on quality of life. J Cosmet Dermatol. 
 • Bezerra, A. P., Machado, M. O., Maes, M., Marazziti, D., Nunes-Neto, P. R., Solmi, M., . . . Carvalho, A. F. (2020). Trichotillomania-psychopathological correlates and associations with health-related quality of life in a large sample. CNS Spectr, 1-8. 
 • Chernyshov, P. V., Tomas-Aragones, L., Augustin, M., Svensson, A., Bewley, A., Poot, F., . . . Finlay, A. Y. (2020). Position statement of the European Academy of Dermatology and Venereology Task Force on Quality of Life and Patient Oriented Outcomes on quality of life issues in dermatologic patients during the COVID-19 pandemic. J Eur Acad Dermatol Venereol, 34(8), 
 • Clarke, E. N., Thompson, A. R., & Norman, P. (2020). Depression in people with skin conditions: The effects of disgust and self-compassion. Br J Health Psychol, 25(3), 540-557. 
 • Dalgard, F. J., Svensson, Å., Halvorsen, J. A., Gieler, U., Schut, C., Tomas-Aragones, L., . . . Kupfer, J. (2020). Itch and Mental Health in Dermatological Patients across Europe: A Cross-Sectional Study in 13 Countries. J Invest Dermatol, 140(3), 568-573.
 • Dieng, M., Morton, R. L., Costa, D. S. J., Butow, P. N., Menzies, S. W., Lo, S., . . . Kasparian, N. A. (2020). Benefits of a brief psychological intervention targeting fear of cancer recurrence in people at high risk of developing another melanoma: 12-month follow-up results of a randomized controlled trial. Br J Dermatol, 182(4), 860-868.
 • Ellison, L., Witcraft, S. M., & Dixon, L. J. (2020). Anxiety sensitivity and social anxiety in adults with psychodermatological symptoms. Arch Dermatol Res.
 • Esposito, M., Giunta, A., Nanni, R. C., Criscuolo, S., Manfreda, V., Del Duca, E., . . . Troisi, A. (2020). Depressive symptoms and insecure attachment predict disability and quality of life in psoriasis independently from disease severity. Arch Dermatol Res. 
 • Golpanian, R. S., Lipman, Z., Fourzali, K., Fowler, E., Nattkemper, L. A., Chan, Y. H., & Yosipovitch, G. (2020). Psychiatric Comorbidities in Non-psychogenic Chronic Itch, a US-based Study. Acta Derm Venereol, 100(13), adv00169.
 • Hafi, B., Abdul Latheef, E. N., Uvais, N. A., Jafferany, M., Razmi, T. M., Tp, A., & Aysha Ks, S. (2020). Awareness of psychodermatology in Indian dermatologists: A South Indian perspective. Dermatol Ther, e14024.
 • Halioua, B., Maccari, F., Fougerousse, A. C., Parier, J., Reguiai, Z., Taieb, C., & Esteve, E. (2020). Impact of patient psoriasis on partner quality of life, sexuality and empathy feelings: a study in 183 couples. J Eur Acad Dermatol Venereol.
 • Haugeberg, G., Michelsen, B., & Kavanaugh, A. (2020). Impact of skin, musculoskeletal and psychosocial aspects on quality of life in psoriatic arthritis patients: A cross-sectional study of outpatient clinic patients in the biologic treatment era. RMD Open, 6(1). 
 • Heckman, C. J., Schut, C., Riley, M., Ehlers, A., Valdes-Rodriguez, R., Kupfer, J., . . . Stapleton, J. L. (2020). Development and psychometrics of the English version of the Itch Cognitions Questionnaire. PLoS One, 15(3), e0230585. 
 • Homayoon, D., Hiebler-Ragger, M., Zenker, M., Weger, W., Unterrainer, H., & Aberer, E. (2020). Relationship Between Skin Shame, Psychological Distress and Quality of Life in Patients with Psoriasis: a Pilot Study. Acta Derm Venereol, 100(14), adv00205. 
 • Hudson, M. P., Thompson, A. R., & Emerson, L. M. (2020). Compassion-focused self-help for psychological distress associated with skin conditions: a randomized feasibility trial. Psychol Health, 35(9), 1095-1114. 
 • Jafferany, M., Afrin, A., Mkhoyan, R., Khemani, U., & Sadoughifar, R. (2020). Therapeutic Implications Of Personality Disorders In Dermatology. Dermatol Ther, e13910. 
 • Jafferany, M., Ferreira, B. R., Abdelmaksoud, A., & Mkhoyan, R. (2020). Management of psychocutaneous disorders: A practical approach for dermatologists. Dermatol Ther, e13969. 
 • Jankowiak, B., Kowalewska, B., Krajewska-Kułak, E., & Khvorik, D. F. (2020). Stigmatization and Quality of Life in Patients with Psoriasis. Dermatol Ther (Heidelb), 10(2), 285-296. 
 • Kattan, A. E., Alnujaim, N. H., Barasain, O., Bouman, T. K., AlHammad, R., & Van der Lei, B. (2020). Awareness and experiences of cosmetic treatment providers with body dysmorphic disorder in Saudi Arabia. PeerJ, 8, e8959. 
 • Kayarkatte, M. N., Singal, A., & Pandhi, D. (2020). Impact of Onychomycosis on the Quality of Life: Dermatology Life Quality Index-Based Cross-Sectional Study. Skin Appendage Disord, 6(2), 115-119. 
 • Kleyn, C. E., Talbot, P. S., Mehta, N. N., Sampogna, F., Bundy, C., Ashcroft, D. M., . . . Puig, L. (2020). Psoriasis and Mental Health Workshop Report: Exploring the Links between Psychosocial Factors, Psoriasis, Neuroinflammation and Cardiovascular Disease Risk. Acta Derm Venereol, 100(1), adv00020.
 • Krajewski, P. K., Szepietowski, J. C., & Maj, J. (2020). Cutaneous hyperesthesia: A novel manifestation of COVID-19. Brain Behav Immun, 87, 188.
 • Kutlu, Ö. (2020). Evaluation of quality of life of patients with hirsutism among Turkish women: A single-center cross-sectional study. J Cosmet Dermatol. 
 • Lam, P. H., Hon, K. L., Leung, K., Leong, K. F., Li, C. K., & Leung, T. F. (2020). Self-perceived disease control in childhood eczema. J Dermatolog Treat, 1-20. 
 • Leman, J., Walton, S., Layton, A. M., Ward, K. A., McBride, S., Cliff, S., . . . Bewley, A. (2020). The real world impact of adalimumab on quality of life and the physical and psychological effects of moderate-to-severe psoriasis: a UK prospective, multicenter, observational study. J Dermatolog Treat, 31(3), 213-221.
 • Leong, K., Ong, T. W. Y., Foong, Y. W., Wong, Y. P., Lim, W., Liew, H. M., & Koh, M. J. A. (2020). Multidisciplinary management of chronic atopic dermatitis in children and adolescents: a prospective pilot study. J Dermatolog Treat, 1-7. 
 • Lepping, P., Walker, S. L., & Bewley, A. P. (2020). Why Delusional Infestation should remain Delusional Infestation. Am J Trop Med Hyg, 102(3), 700. 
 • Liu, Y. S., Lu, N. H., Shieh, P. C., & Sun, C. K. (2020). Combination of a Self-Regulation Module and Mobile Application to Enhance Treatment Outcome for Patients with Acne. Medicina (Kaunas), 56(6).
 • Marasca, C., De Rosa, A., Fabbrocini, G., Cantelli, M., Patrì, A., Vastarella, M., . . . Ruggiero, A. (2020). Psychological teleconsultations in patients suffering from chronic skin diseases during the COVID-19 era: a service to improve patients' quality of life. J Dermatolog Treat, 1-7. doi:10.1080/09546634.2020.1809625
 • Martínez-García, E., Arias-Santiago, S., Herrera-Acosta, E., Affleck, A., Herrera-Ceballos, E., & Buendía-Eisman, A. (2020). Quality of Life of Cohabitants of People Living with Acne. Acta Derm Venereol. 
 • Misery, L. (2020). [Prurigo nodularis]. Rev Prat, 70(2), 187-189. 
 • Napolitano, M., Mastroeni, S., Fania, L., Pallotta, S., Fusari, R., Uras, C., . . . Abeni, D. (2020). Sex- and gender-associated clinical and psychosocial characteristics of patients with psoriasis. Clin Exp Dermatol, 45(6), 705-711. 
 • Neerackal, R. J., Abdul Latheef, E. N., Sukumarakurup, S., & Jafferany, M. (2020). Relaxation therapy in the management of psoriasis. Dermatol Ther, e14030. 
 • Öztekin, C., & Öztekin, A. (2020). The association of depression, loneliness and internet addiction levels in patients with acne vulgaris. Biopsychosoc Med, 14, 17. 
 • Patel, A., & Jafferany, M. (2020). Multidisciplinary and Holistic Models of Care for Patients With Dermatologic Disease and Psychosocial Comorbidity: A Systematic Review. JAMA Dermatol, 156(6), 686-694. 
 • Pondeljak, N., & Lugović-Mihić, L. (2020). Stress-induced Interaction of Skin Immune Cells, Hormones, and Neurotransmitters. Clin Ther, 42(5), 757-770. doi:10.1016/j.clinthera.2020.03.008
 • Ramos-Alejos-Pita, C., Arias-Santiago, S., & Molina-Leyva, A. (2020). Quality of Life in Cohabitants of Patients with Hidradenitis Suppurativa: A Cross-sectional Study. Int J Environ Res Public Health, 17(16). 
 • Rutter, K. J., Ashraf, I., Cordingley, L., & Rhodes, L. E. (2020). Quality of life and psychological impact in the photodermatoses: a systematic review. Br J Dermatol, 182(5), 1092-1102. 
 • Schneider, G., Grebe, A., Bruland, P., Heuft, G., & Ständer, S. (2020). Criteria Suggestive of Psychological Components of Itch and Soma-toform Itch: Study of a Large Sample of Patients with Chronic Pruritus. Acta Derm Venereol, 100(6), adv00075. 
 • Sijercic, I., Ennis, N., & Monson, C. M. (2020). A systematic review of cognitive and behavioral treatments for individuals with psoriasis. J Dermatolog Treat, 31(6), 631-638. 
 • Silpa-Archa, N., Pruksaeakanan, C., Angkoolpakdeekul, N., Chaiyabutr, C., Kulthanan, K., Ratta-Apha, W., & Wongpraparut, C. (2020). Relationship Between Depression and Quality of Life Among Vitiligo Patients: A Self-assessment Questionnaire-based Study. Clin Cosmet Investig Dermatol, 13, 511-520.
 • Simons, R. E., Zevy, D. L., & Jafferany, M. (2020). Psychodermatology of vitiligo: Psychological impact and consequences. Dermatol Ther, 33(3), e13418. 
 • Sondermann, W., Schreiber, A., Körber, A., Fiege, O., Scherbaum, N., Benson, S., & Schedlowski, M. (2020). Psychosocial burden and body mass index are associated with dermatology-related quality of life in psoriasis patients. Eur J Dermatol, 30(2), 140-147. 
 • Szepietowski, J. C., Matusiak, Ł., Szepietowska, M., Krajewski, P. K., & Białynicki-Birula, R. (2020). Face Mask-induced Itch: A Self-questionnaire Study of 2,315 Responders During the COVID-19 Pandemic. Acta Derm Venereol, 100(10), adv00152. 
 • Tabassum, H., Adil, M., Amin, S. S., Mohtashim, M., Bansal, R., & Agrawal, D. (2020). The Impact of Onychopathies on Quality of Life: A Hospital-based, Cross-sectional Study. Indian Dermatol Online J, 11(2), 187-194. doi:10.4103/idoj.IDOJ_272_19
 • Tan, J., Steinhoff, M., Bewley, A., Gieler, U., & Rives, V. (2020). Characterizing high-burden rosacea subjects: a multivariate risk factor analysis from a global survey. J Dermatolog Treat, 31(2), 168-174. 
 • Torales, J., Echeverría, C., Barrios, I., García, O., O'Higgins, M., Castaldelli-Maia, J. M., . . . Jafferany, M. (2020). Psychodermatological mechanisms of psoriasis. Dermatol Ther, e13827. 
 • Tran, A., Desir, A. K., Okafor, L. C., Jafferany, M., & Copes, L. E. (2020). Psychodermatology in clinical practice: An examination of physician attitudes, beliefs, and interventions toward psychocutaneous disease. Dermatol Ther, e13612. 
 • Turkmen, D., Altunisik, N., Sener, S., & Colak, C. (2020). Evaluation of the effects of COVID-19 pandemic on hair diseases through a web-based questionnaire. Dermatol Ther, e13923. 
 • Tzur Bitan, D., Berzin, D., & Cohen, A. (2020). The association of chronic spontaneous urticaria (CSU) with anxiety and depression: a nationwide cohort study. Arch Dermatol Res. 
 • Weffort, F., Sales Martins, S., Plata, G. T., Duraes, C. T., & Melo, D. F. (2020). Do you know how to recommend a wig to your patient? J Cosmet Dermatol. 
 • Włodarek, K., Głowaczewska, A., Matusiak, Ł., & Szepietowski, J. C. (2020). Psychosocial burden of Hidradenitis Suppurativa patients' partners. J Eur Acad Dermatol Venereol, 34(8), 1822-1827. 
 • Wohl, Y., Reitblat, O., Lerman, T. T., Cohen, O., & Reitblat, T. (2020). Psychologic Morbidity Among Psoriatic Arthritis Patients in Remission or With Low Disease Activity: A Comparison Between Biologic and Conventional Synthetic Disease-Modifying Antirheumatic Drugs. J Clin Rheumatol, 26(6), 260-264. 
 • Woo, Y. R., Jung, Y., Kim, M., & Park, H. J. (2020). Impact of Riehl's melanosis on quality of life in Korean patients: A cross-sectional comparative study. J Dermatol, 47(8), 893-897. 
 • Yorulmaz, A., & Yalcin, B. (2020). Myths, Perceptions and Practices in Acne: A Study on Adolescents and Young Adults. Curr Health Sci J, 46(2), 111-116.
 • Żychowska, M., Reich, A., Maj, J., Jankowska-Konsur, A., & Szepietowski, J. C. (2020). Comparison of the impact of childhood psoriasis on mothers' and fathers' quality of life - does gender of a caregiver play a role? J Eur Acad Dermatol Venereol.
Met vriendelijke groeten,
 

Het NVPD bestuur

Dr. Nienke Vulink, psychiater (voorzitter)
Drs. Patrick Kemperman, dermatoloog (vice-voorzitter)
Dr. Saskia Spillekom-van Koulil, psycholoog
Dr. Julia Spoo, dermatoloog
Dr. Antoinette van Laarhoven, universitair docent Medische en Gezondheidspsychologie
Dr. Wianda Christoffers, dermatoloog
Dr. Sylvia van Beugen, universitair docent Medische en Gezondheidspsychologie
Dr. Rick Waalboer, dermatoloog


Contact: info@nvpd.nl
Copyright © 2020 NVPD, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp