Copy
View this email in your browser

NIEUWSBRIEF NVPD

Juli 2016
Voor u ziet u de nieuwsbrief van de Nederlandse Vereniging voor Psychodermatologie (NVPD). Deze nieuwsbrief is een initiatief van het bestuur om onze leden en andere geïnteresseerden te informeren over recente ontwikkelingen op het gebied van psychodermatologie. De nieuwsbrief verschijnt twee keer per jaar. Mocht u interessante informatie hebben voor onze nieuwsbrief dan kunt u dit mailen aan onze secretaris (info@psychodermatologie.nl).
In deze nieuwsbrief:

I. Mededelingen


Verslag NVPD/AMC symposium Psychodermatology: State of the art and future directions


Het symposium Psychodermatology: State of the art and future directions, dat plaatsvond op 13 mei j.l., was een groot succes. Dit symposium werd georganiseerd door de NVPD en het AMC en stond in het teken van het afscheid van Dr. John de Korte (psycholoog) van afdeling Dermatologie van het AMC. John de Korte is nationaal en internationaal gezien een pionier op het gebied van psychodermatologie.

De dag werd geopend door drs. Patrick Kemperman en moderator Frederiek Voskens. Vervolgens hield keynote speaker professor Uwe Gieler uit Duitsland een interessante presentatie over hetgeen tot nog toe is bereikt binnen het vakgebied, mede dankzij John de Korte. Professor Andrea Evers hield een levendig praatje over de geschiedenis van de psychodermatologie en hetgeen in de toekomst allemaal mogelijk zou kunnen zijn, onder andere door gebruik te maken van placebo effecten. Het programma werd vervolgd met de feestelijke uitreiking van de Herman Musaph literatuurprijs 2016 door Mw. Musaph en drs. Jean-Pierre Kemperman (zie hieronder). 

In het panel van dermatoloog dr. Menno Gaastra, psychiater dr. Nienke Vulink, senior verpleegkundige dermatologie Wilma Klompmaker, psycholoog/ onderzoeker prof. Andrea Evers, en voorzitter van de alopecia vereniging Marion Kremer (zie foto) kwam een goede discussie op gang over verschillende stellingen, zoals "Psychodermatologie is onbetaalbaar" en "de dermatoloog zou bij een chronische huidaandoening net zo vaak naar een psycholoog moeten verwijzen als een zalfje voorschrijven". De stellingen resulteerden in een zeer levendige discussie, waarbij ook het publiek actief betrokken was. Uiteindelijk bleek er veel consensus over het belang van de psychodermatologie.

Na een mooie afsluitende presentatie van John de Korte, werd de dag afgesloten met de borrel. De pauzes en borrel werden muzikaal begeleid door Rinde Yildiz op de altviool.  

De presentaties van de sprekers zijn beschikbaar op onze website als u inlogt in het ledendeel. 

Tweedaagse nascholing Psychodermatologie 1 en 8 november 2016 


Op 1 en 8 november a.s. vindt weer de nascholing Psychodermatologie plaats. Deze nascholing wordt georganiseerd door de NVPD in samenwerking met RINO Noord-Holland. 

Deze tweedaagse cursus is uitermate geschikt voor u als u behoefte heeft aan meer handvatten voor de diagnostiek en behandeling van psychische klachten bij mensen met huidaandoeningen. Onder leiding van verschillende experts op het gebied van de psychodermatologie kunt u tijdens deze cursus kennis opdoen en inzicht verkrijgen in verschillende diagnostische aspecten en behandelingen van psychodermatosen, variërend van psychotische aandoeningen als parasietenwaan tot veelvoorkomende aanpassingsstoornissen bij chronische huidaandoeningen. Ook zal er voldoende gelegenheid zijn om praktisch te oefenen aan de hand van casuïstiek. De cursus is toegankelijk voor eerstelijns-, GZ- en klinisch psychologen, psychotherapeuten, psychiaters, psychosomatisch fysiotherapeuten, maatschappelijk werkenden en gespecialiseerd verpleegkundigen.  Indien u vragen heeft, kunt u zich wenden tot onze secretaris via info@psychodermatologie.nl.
De kosten bedragen €505. U kunt zich aanmelden via deze link.

Prijzen en subsidies

Tijdens het NVPD / AMC symposium op 13 mei j.l. reikte Mw. Musaph de Herman Musaph literatuurprijs 2016 uit aan Sylvia van Beugen voor haar artikel Body Attention, Ignorance and Awareness Scale: Assessing Relevant Concepts for Physical and Psychological Functioning in Psoriasis  gepubliceerd in Acta Dermato-Venereologica. Deze prijs wordt één keer per twee jaar uitgereikt aan een Nederlandse auteur die in de twee jaar daarvoor het beste (al dan niet wetenschappelijk) artikel heeft geschreven op het gebied van de psychodermatologie. De onafhankelijke jury heeft unaniem het artikel van Sylvia van Beugen als beste beoordeeld.
 
Het artikel van Sylvia van Beugen en collegae belicht het belang van lichaamsbewustzijn bij chronische huidaandoeningen, zoals psoriasis. Sylvia en de mede-onderzoekers hebben een nieuwe vragenlijst ontwikkeld, de Body Attention, Ignorance and Awareness Scale (BAIAS), welke verschillende aspecten van lichaamsbewustzijn meet, namelijk aandacht hebben voor lichamelijke signalen (Attention), het belang dat men hecht aan lichaamsbewustzijn en de attitude ten opzichte van lichaamsbewustzijn (awareness), en het niet herkennen en/of negeren van lichamelijke signalen (ignorance). Met name het laatste aspect bleek gerelateerd aan verminderd functioneren van patiënten met chronische huidaandoeningen.
 
Sylvia van Beugen is promovenda binnen de onderzoeksgroep van prof. Andrea Evers bij de sectie Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie van de Universiteit Leiden.

PsyNVPD verwijsnetwerk
De NVPD stelt zich als doel om de samenwerking tussen verschillende professionals op het gebied van de psychodermatologie te bevorderen. Dermatologen erkennen vaak wel de psychodermatologische problematiek van hun patiënten, maar weten vaak niet waar zij hen dan heen kunnen verwijzen voor begeleiding hierbij. Om in deze lacune te voorzien heeft de NVPD het PsyNVPD netwerk opgericht. In dit netwerk worden psychosociaal hulpverleners, bijv. psychologen, psychiaters, maatschappelijk werkers, dermatologisch verpleegkundigen, opgenomen die een specifieke expertise hebben op het gebied van de psychodermatologie. 
Zoekt u een psychosociaal hulpverlener met expertise op het gebied van de psychodermatologie in uw regio?  Dan kunt u contact met ons opnemen. 

Oproep: keuzestages opleiding Huidtherapie gezocht

Vanuit de HBO opleiding Huidtherapie (Haagse Hogeschool of Hogeschool Utrecht) is de vraag groot naar (meeloop)keuzestage van 15 dagen voor tweedejaarsstudenten (komend studiejaar tussen 1 mei en 25 augustus 2017). De stage moet plaatsvinden bij een discipline anders de Huidtherapeut. De keuzestage is een goede plek om studenten meer te leren over de relatie tussen psyche en huid, en te laten zien wat een huidaandoening met de patiënt kan doen. Bent u (psycho)sociaal/ dermatologische hulpverlener en zou u graag een Huidtherapie-student willen begeleiden? Neem dan per mail contact op met Tarik Brummelaar.

Nieuwe leden 

 
We verwelkomen graag een aantal nieuwe leden van de NVPD:

Mw. H. Beenackers (GZ-psycholoog, Jeroen Bosch Ziekenhuis), Mw. S.K. de Bie (GZ-psycholoog, Reinier de Graaf Gasthuis), Mw. N. Boerboom (klinisch psycholoog, Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis), Mw. M. Buitelaar (huidtherapeut in opleiding, Haagse Hogeschool), Mw. C. van Eijsden (AIOS Dermatologie, Erasmus MC Rotterdam),  Mw. A. Flinterman (dermatoloog, Diakonessenhuis), Mw. L. van Gessel (GZ-psycholoog i.o. tot specialist, Ziekenhuid Gelderse Vallei), Mw. C. de Klerk (docent, Haagse Hogeschool), Mw. W. Klompmaker-van den Hoek (senior verpleegkundige, Radboudumc),  Mw. Y. Klop-van Dokkum (GZ-psycholoog, Ziekenhuid Gelderse Vallei), Mw. E. Kovacs (PhD student, Universiteit Leiden), Mw. S. van Leersum (GZ-psycholoog, Jeroen Bosch Ziekenhuis), Mw. I.H.G. van Lier (vertaler/auteur, Expressiefabriek), Dhr. F.M. Maaskant (emeritus, Erasmus MC Rotterdam). Mw. B. van Mensvoort (Docent Huidtherapie, Haagse Hogeschool), Dhr. A. Navadeh (dermatoloog-venereoloog, Isala-Diaconessenhuis), Mw. C. van Nigtevecht (gespecialiseerd doktersassistente, Flevoziekenhuis), Dhr. M. Oosterhoff (bestuurslid / hoofd polikliniek, Stichting dwangstoornis / Lentis), Mw. C.P.E. Poll-Tjepkema (docent, Haagse Hogeschool), Mw. C. van Schie (Hoofd afdeling en coordinator wetenschappelijk onderzoek, Nederlandse Brandwonden Stichting), Mw. T. Schilt (GZ-psycholoog, Psychologiepraktijk de Meeuwen), Mw. B. Thewes (post-doc onderzoeker, Radboudumc), Mw. I.W. van Tilburg (onderzoeker Dermatologie, AMC), Dhr. Hans D.B. Vermeulen (psychiater), Mw. M. Visser (psycholoog in opleiding, Erasmus MC Rotterdam), Mw. N.S. Visser (arts-assistent Dermatologie, Erasmus MC Rotterdam), Mw. F. Waelen (Huidtherapeut, Haagse Hogeschool), Dhr. J. van Wijk (dermatoloog)


Stimuleer ook je collega’s die geïnteresseerd zijn in psychodermatologie om lid te worden van de NVPD! Het lidmaatschap is kostenloos en staat open voor ieder die affiniteit heeft met psychodermatologie en in professionele zin actief is op dit gebied. Je kunt je aanmelden door je gegevens in te voeren op de website van de NVPD

II. Relevante congressen en symposia

III. Relevante publicaties

Wetenschappelijke artikelen

 • Balieva F, Lien L, Kupfer J, Halvorsen JA, Dalgard F. Are Common Skin Diseases among Norwegian Dermatological Outpatients Associated with Psychological Problems Compared with Controls? An Observational Study. Acta Derm Venereol. 2016 Feb;96(2):227-31.
 • Bewley A, Fowler J, Schöfer H, Kerrouche N, Rives V. Erythema of Rosacea Impairs Health-Related Quality of Life: Results of a Meta-analysis. Dermatol Ther. 2016 Jun;6(2):237-47. doi: 10.1007/s13555-016-0106-9. Erratum in: Dermatol Ther. 2016 Jun;6(2):249.
 • Chernyshov P, de Korte J, Tomas-Aragones L, Lewis-Jones S; EADV Quality of Life Task Force. EADV Taskforce's recommendations on measurement of health-related quality of life in paediatric dermatology. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2015 Dec;29(12):2306-16.
 • De Salins CA, Brenaut E, Misery L, Roguedas-Contios AM. Factors influencing patient satisfaction: assessment in outpatients in dermatology department. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2016 Mar 30. doi: 10.1111/jdv.13652. [Epub ahead of print]
 • Gieler U, Schoof S, Gieler T, Scheewe S, Schut C, Kupfer J. Atopic Eczema and Stress among Single Parents and Families: An Empirical Study of 96 Mothers. Acta Derm Venereol. 2016 May 12. doi: 10.2340/00015555-2457. [Epub ahead of print]
 • Gupta MA, Gupta AK, Knapp K. Trichotillomania: Demographic and Clinical Features From a Nationally Representative US Sample. Skinmed. 2015 Dec 1;13(6):455-60.
 • Gupta MA, Simpson FC, Gupta AK. Psoriasis and sleep disorders: A systematic review. Sleep Med Rev. 2015 Sep 21;29:63-75. 
 • Jafferany M, Franca K. Psychodermatology: Basics Concepts. Acta Derm Venereol. 2016 Jun 9. doi: 10.2340/00015555-2378. [Epub ahead of print]
 • Kimball AB, Naegeli AN, Edson-Heredia E, Lin CY, Gaich C, Nikaï E, Wyrwich K, Yosipovitch G. Psychometric Properties of the Itch Numeric Rating Scale in Patients with Moderate-to-Severe Plaque Psoriasis. Br J Dermatol. 2016 Feb 8. doi: 10.1111/bjd.14464. [Epub ahead of print]
 • Lavery MJ, Stull C, Kinney MO, Yosipovitch G. Nocturnal Pruritus: The Battle for a Peaceful Night's Sleep. Int J Mol Sci. 2016 Mar 22;17(3). pii: E425.
 • Linder MD, Piaserico S, Augustin M, Fortina AB, Cohen AD, Gieler U, Jemec GB, Kimball AB, Peserico A, Sampogna F, Warren RB, de Korte J. Psoriasis - The Life Course Approach. Acta Derm Venereol. 2016 Jun 9. doi: 10.2340/00015555-2430[Epub ahead of print]
 • Marshall C, Taylor R, Bewley A. Psychodermatology in Clinical Practice: Main Principles. Acta Derm Venereol. 2016 Jun 9. doi: 10.2340/00015555-2370. [Epub ahead of print]
 • Marshall C, Bewley A. Social anxiety disorder and agoraphobia in dermatology patients; two cases and a review of the  literature. Acta Derm Venereol. 2015 Sep;95(7):862-3.
 • Misery L, Loser K, Ständer S. Sensitive skin. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2016 Feb;30 Suppl 1:2-8.
 • Misery L, Ständer S, Szepietowski JC, Reich A, Wallengren J, Evers AW, Takamori K, Brenaut E, Gall-Ianotto CL, Fluhr J, Berardesca E, Weisshaar E. Definition of Sensitive Skin: an Expert Position Paper from the Special Interest Group on Sensitive Skin of the International Forum for the Study of Itch. Acta Derm Venereol. 2016 Mar 4. doi: 10.2340/00015555-2397. [Epub ahead of print]
 • Nowak DA, Wong SM. DSM-5 Update in Psychodermatology. Skin Therapy Lett. 2016 May;21(3):4-7.
 • Reich A, Mędrek K, Szepietowski JC. Interplay of Itch and Psyche in Psoriasis: An Update. Acta Derm Venereol. 2016 Jun 9. doi: 10.2340/00015555-2374. [Epub ahead of print]
 • Reich A, Riepe C, Anastasiadou Z, Mędrek K, Augustin M, Szepietowski JC, Ständer S. Itch Assessment with Visual Analogue Scale and Numerical Rating Scale: Determination of Minimal Clinically Important Difference in Chronic Itch. Acta Derm Venereol. 2016 Apr 12. doi: 10.2340/00015555-2433. [Epub ahead of print]
 • Schwartz J, Evers AW, Bundy C, Kimball AB. Getting under the Skin: Report from the International Psoriasis Council Workshop on the Role of Stress in Psoriasis. Front Psychol. 2016;7:87.
 • Schut C, Muhl S, Reinisch K, Claßen A, Jäger R, Gieler U, Kupfer J. Agreeableness and Self-Consciousness as Predictors of Induced Scratching and Itch in Patients with Psoriasis. Int J Behav Med. 2015 Dec;22(6):726-34.
 • Schut C, Mollanazar NK, Sethi M, Nattkemper LA, Valdes-Rodriguez R, Lovell MM, Calzaferri GL, Yosipovitch G. Psychological Stress and Skin Symptoms in College Students: Results of a Cross-sectional Web-based Questionnaire Study. Acta Derm Venereol. 2016 Apr 12;96(4):550-551.
 • Singh SM, Narang T, Dogra S, Verma AK, Gupta S, Handa S. An analysis of dermatological quality-of-life scores in relation to psychiatric morbidity in psoriasis. Indian Dermatol Online J. 2016 May-Jun;7(3):208-9.
 • Singh SM, Narang T, Dogra S, Verma AK, Gupta S, Handa S. Psychiatric morbidity in patients with psoriasis. Cutis. 2016 Feb;97(2):107-12.
 • Smulevich AB, Lvov AN, Romanov DV. Hypochondriasis Circumscripta: A Neglected Concept with Important Implications in Psychodermatology. Acta Derm Venereol. 2016 Jun 9. doi: 10.2340/00015555-2371. [Epub ahead of print]
 • Stull C, Lavery MJ, Yosipovitch G. Advances in therapeutic strategies for the treatment of pruritus. Expert Opin Pharmacother. 2016 Apr;17(5):671-87.
 • Schut C, Rädel A, Frey L, Gieler U, Kupfer J. Role of personality and expectations for itch and scratching induced by audiovisual itch stimuli. Eur J Pain. 2016 Jan;20(1):14-8.
 • Strober B, Papp KA, Lebwohl M, Reich K, Paul C, Blauvelt A, Gordon KB, Milmont CE, Viswanathan HN, Li J, Pinto L, Harrison DJ, Kricorian G, Nirula A, Klekotka P. Clinical meaningfulness of complete skin clearance in psoriasis. J Am Acad Dermatol. 2016 Jul;75(1):77-82.e7.
 • Van Cranenburgh OD, Ter Stege JA, de Rie MA, Smets EM, Sprangers MA, de Korte J. Implementation of Web-based Education for Patients with Chronic Skin Disease. Acta Derm Venereol. 2016 Feb 11. doi: 10.2340/00015555-2365. [Epub ahead of print]
 • Van Cranenburgh OD, Nijland SB, De Korte J, Lindeboom R, De Rie MA, Ter Stege JA, Prinsen CA. Satisfaction with treatment and health-related quality of life among patients with lichen planus: a web-based survey. Eur J Dermatol. 2016 Feb 1;26(1):113-6.
 • Van Geel MJ, Spillekom-Van Koulil S, Oostveen AM, Van De Kerkhof PC, Klompmaker-Van Den Hoek W, Teunissen M, De Jong EM, Evers AW, Seyger MM. An outpatient multidisciplinary training programme for children and adolescents with psoriasis and their parents: a pilot study. Eur J Dermatol. 2016 Apr 21. [Epub ahead of print]
Met vriendelijke groeten,

Het NVPD bestuur
Dr. Nienke Vulink, psychiater (voorzitter)
Drs. Patrick Kemperman, dermatoloog (vice-voorzitter)
Dr. Saskia Spillekom-van Koulil, psycholoog (secretaris)
Dr. Julia Spoo, dermatoloog (penningmeester)
Dr. Oda van Cranenburgh, psycholoog/onderzoeker (webmaster)
Dr. Antoinette van Laarhoven, biomedisch onderzoeker (nieuwsbrief)
Dr. Marianne Crijns, dermatoloog


Contact: info@psychodermatologie.nl
Copyright © 2016 NVPD, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by MailChimp