Copy
View this email in your browser

 RINO cursus Psychodermatologie 19 & 29 maart


Graag willen wij u nog eens attenderen op de extra RINO cursus Psychodermatologie die zal plaatsvinden op 19 en 19 maart te Amsterdam. Deze tweedaagse cursus heeft als doel om psychodermatologische ziektebeelden te leren herkennen en kennis over en inzicht in de diagnostiek en de behandeling van psychodermatosen op te doen. De cursus is speciaal ontwikkeld voor eerstelijns-, GZ- en klinisch psychologen, psychotherapeuten en psychiaters.

De volgende onderwerpen komen onder meer aan bod in de cursus:

  • overzicht en theorie over psychodermatologie;

  • psychiatrische stoornissen met dermatologische expressie (parasietenwaan);

  • nagebootst huidletsel (dermatitis artefacta);

  • BDD;

  • skin-picking;

  • kwaliteit van leven bij chronische huidaandoeningen;

  • voorbeelden van gedragstherapeutische interventies bij skin-picking;

  • aanpassingsstoornissen bij chronische huidaandoeningen.

Diverse accreditaties zijn toegekend. Meer informatie vindt u op de website van het Rino Amsterdam via deze link. U kunt zich ook via deze link inschrijven voor de cursus.

Met vriendelijke groeten,
 

Het NVPD bestuur

Dr. Nienke Vulink, psychiater (voorzitter)
Drs. Patrick Kemperman, dermatoloog (vice-voorzitter)
Dr. Saskia Spillekom-van Koulil, psycholoog (secretaris)
Dr. Julia Spoo, dermatoloog (penningmeester)
Dr. Oda van Cranenburgh, psycholoog/onderzoeker (webmaster)
Dr. Antoinette van Laarhoven, universitair docent Medische en Gezondsheidspsychologie (nieuwsbrief)
Drs. Caroline Bambach, dermatoloog
Dr. Wianda Christoffers, dermatoloog i.o.


Contact: info@nvpd.nl
Copyright © 2019 NVPD, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp