Copy
View this email in your browser

NIEUWSBRIEF NVPD

Mei 2021
Voor u ziet u de nieuwsbrief van de Nederlandse Vereniging voor Psychodermatologie (NVPD). Deze nieuwsbrief is een initiatief van het bestuur om onze leden en andere geïnteresseerden te informeren over recente ontwikkelingen op het gebied van psychodermatologie. De nieuwsbrief verschijnt twee keer per jaar. Mocht u interessante informatie hebben voor onze nieuwsbrief dan kunt u dit mailen aan onze secretaris (info@psychodermatologie.nl).
In deze nieuwsbrief:
 

NVPD symposium "Psycho-Dermato-Oncologie"

 
Op vrijdagmiddag 12 maart 2021 heeft het jaarlijkse NVPD symposium plaatsgevonden, met als thema “Psycho-Dermato-Oncologie: Huidkanker – Waarom ik?”. Met een grote opkomst van ruim 100 deelnemers en een gevarieerd aanbod aan sprekers die vanuit verschillende disciplines en invalshoeken de impact en behandeling van huidkanker in brede zin belichtten, kunnen we terugkijken op een geslaagde middag.

Dermatoloog Rick Waalboer-Spuij opende het symposium met zijn presentatie over de impact van huidkanker. Hij besteedde o.a. aandacht aan het belang van het goed in kaart brengen van kwaliteit van leven bij mensen met huidkanker. In zijn verhaal liet hij zien dat de impact van de diagnose en behandeling hierbij belangrijk is, en meegewogen zou moeten worden in behandelbeslissingen. Vervolgens werd het patiëntperspectief belicht aan de hand van een interview met Jaap Touw, huidkanker patiënt en tevens voorzitter van de Huidkanker Stichting (HUKAs). Hij vertelde hoe zijn medische traject verliep, en waar hij tegenaan is gelopen. Van belang bleek om niet alleen naar de huidkanker te kijken, maar de gehele persoon te blijven zien, en om tijdig en actief psychologische hulp aan te bieden waar nodig. GZ-psychologe Murly Tan belichtte in haar presentatie over psychosociale begeleiding van de oncologische patiënt de psychologische knelpunten waar patiënten tegenaan kunnen lopen in diverse fasen van de ziekte. Ook belichtte ze risicofactoren voor psychosociale problematiek, en besprak ze aandachtspunten voor de behandeling en de therapeutische relatie. Aansluitend werden verpleegkundigen Janine de Kort en Regina Kivits geïnterviewd over hun ervaringen met het signaleren van aanvullende zorgbehoefte in de dermatologische praktijk. Hier kwam naar voren dat de dermatologie verpleegkundige/doktersassistente met aanvullende uitleg en een luisterend oor al een groot deel van de zorgen van patiënten kan wegnemen. Bij uitgebreidere problematiek pleitten ze voor doorverwijzing in het eigen ziekenhuis of in de regio.
Tot slot belichtte Lonneke van de Pol-Franse, hoogleraar kankerepidemiologie en overleving, het thema angst, depressie, en zorggebruik bij mensen met huidkanker. Zij liet aan de hand van longitudinale studies zien dat angst- (bijv. angst voor terugkeer) en depressieve klachten veelvoorkomend zijn bij mensen met huidkanker, en dat dit de zorgconsumptie kan verhogen. Ook besprak zij hoe zorgprofessionals een rol kunnen spelen bij het verminderen van dit soort klachten, bijvoorbeeld door de juiste informatievoorziening en het normaliseren van angst voor terugkeer.

We kijken terug op een informatieve en inspirerende middag, waarin we digitaal met elkaar in gesprek gingen en van elkaar konden leren. Kon u niet aanwezig zijn of wilt u de presentaties nog eens rustig bekijken? De handouts van de presentaties zijn voor NVPD leden in te zien na inloggen op de NVPD website, via  https://www.nvpd.nl/inloggen/werkconferenties/ .  

NVPD introduceert zich tijdens PGMP bijeenkomst  

Eind 2020 is de NVPD aangesloten bij het Platform Gezondheids- en Medische Psychologie (PGMP). Het doel van dit platform is om gedragswetenschappelijke kennis en kunde, in het bijzonder gestoeld op inzichten en ervaringen uit de Gezondheids- en Medische Psychologie, in te zetten om bij te dragen aan een gezonde Nederlandse samenleving. Dit door samenwerking te stimuleren, beleid af te stemmen en de Gezondheids- en Medische psychologie te profileren. Om dit te bereiken is het platform een samenwerking waarbij verschillende verenigingen en netwerken aangesloten zijn. Meer informatie over dit platform kunt u vinden via www.pgmp.nl.

Op de digitale bijeenkomst van de PGMP tijdens het ARPH (Association for Researchers in Psychology and Health) congres op 28 januari 2021 jl. heeft het bestuur van de NVPD zich voorgesteld aan de andere aangesloten verenigingen en netwerken. Tijdens de bijeenkomst werden de belangrijkste doelen van de PGMP besproken, namelijk de samenwerking bevorderen tussen wetenschap en zorg, tussen intramuraal en extramuraal en de betrokkenheid van de patiënt in het geheel. Daarnaast werd er in een open discussie input gegeven vanuit de diverse verenigingen en netwerken over mogelijke toekomstige ontwikkelingen van het platform.

Alopecia Vereniging zoekt bestuursleden


De Alopecia Vereniging is in 1985 opgericht, heeft ruim 1600 leden en heeft ten doel de begeleiding en ondersteuning van mensen met, diverse vormen van, Alopecia. Het bestuur van de vereniging bestaat op dit moment uit 3 leden. Er is vooral behoefte aan versterking van leden metmedisch-wetenschappelijke,- zorgverlening- en sociaal-psychologische expertise. Meer informatie kunt u vinden op de website van de Alopeca Vereniging: https://www.alopecia-vereniging.nl/nieuws/bestuursleden-gezocht. 

Accent bestuurslid Sociaal-psychologische achtergrond en/of expertise
Het kennen van de diverse sociaal-psychologische uitdagingen waarmee alopecia-patiënten in verschillende levensfases te maken hebben en het ondersteunen van de Alopecia Vereniging middels kennis op de vlakken empowerment, zelfregie/zelfredzaamheid of individuele ondersteuning om hun kwaliteit van leven te verbeteren.

Accent bestuurslid Zorgverlening achtergrond en/of expertise
Het zowel vanuit medisch-inhoudelijke als vanuit bestuurlijk-organisatorische invalshoek kunnen beoordelen van de kwaliteit van zorgverlening voor alopecia-patiënten en mogelijkheden aan kunnen geven om deze waar mogelijk te verbeteren. Dit om de Alopecia Vereniging te ondersteunen bij haar inzet om de toegankelijkheid en kwaliteit van de zorgverlening voor alopecia-patiënten te verbeteren en vergoedingen van medische hulpmiddelen (zoals haarwerken) door zorgverzekeraars te verhogen.

Medisch-wetenschappelijke achtergrond en/of expertise
Het op de hoogte (willen) zijn en in kaart brengen van medisch-wetenschappelijke kennis (bestaand en in ontwikkeling) m.b.t. de verschillende vormen van alopecia, de ziektelast en de epidemiologie. Belangrijk punt is het informeren van de Alopecia Vereniging over de kwaliteit van bestaande behandelmethoden en over ontwikkelingen van nieuwe behandelmethoden/geneesmiddelen en het (daar waar mogelijk) gericht onderzoek stimuleren.

Medisch-Wetenschappelijke Klankbordgroep
Voor geïnteresseerden die een bestuursfunctie bezwaarlijk vinden wordt gemeld dat de Alopecia Vereniging ook behoefte heeft aan wetenschappers en zorgverleners (met bovengenoemd invalshoeken) om op gezette tijden van gedachten te wisselen over vraagstukken waarmee zij geconfronteerd wordt en daarover advies in kan winnen.

PsyNVPD netwerk


De NVPD heeft als missie om de samenwerking tussen professionals op het gebied van psychodermatologie te bevorderen. Een van de initiatieven van de NVPD op dit gebied is het opzetten van het PsyNVPD netwerk, waarin psychosociaal hulpverleners (bijv. psychologen, psychiaters, maatschappelijk werkers, dermatologisch verpleegkundigen) opgenomen zijn die een specifieke expertise hebben op het gebied van de psychodermatologie. Met dit netwerk hopen we bij te dragen aan doorverwijsmogelijkheden voor bijvoorbeeld dermatologen, die regelmatig aangeven psychodermatologische problematiek bij hun patiënten wel te (h)erkennen, maar vaak niet goed weten waar zij hen heen kunnen verwijzen voor psychologische begeleiding. U kunt op onze website zoeken naar een psychosociaal hulpverlener bij u in de buurt. 

Graag brengen wij dit netwerk nog eens extra onder de aandacht van onze leden, en andere belangstellenden. Ook willen we u uitnodigen om u aan te melden voor dit netwerk indien u een gecertificeerd psychosociaal hulpverlener bent en wilt worden opgenomen in het netwerk. U kunt zich aanmelden via dit formulier. De NVPD zal dan bepalen of uw verzoek ontvankelijk is. Samen werken we graag aan een betere zichtbaarheid van, en  verwijsmogelijkheden naar, psychosciaal hulpverleners op het gebied van psychodermatologie!

Aanstaande virtuele conferenties


Op 11 en 12 juni 2021 zal de 19e editie van de ESDaP conferentie (European Society for Dermatology and Psychiatry conferentie) in virtuele vorm plaatsvinden. Het tweejaarlijkse congres biedt de mogelijkheid aan professionals in onderzoek en/of praktijk op het gebied van psychodermatologie om elkaar te ontmoeten en kennis uit te wisselen. Het tweedaagse programma, met daarin een gevarieerd aanbod aan sprekers en onderwerpen, kunt u hier vinden. Het indienen van abstracts is inmiddels niet meer mogelijk, wel kunt u zich nog aanmelden als deelnemer aan het congres. 

Ook de 11e editie van de World Conference on Itch zal dit jaar volledig digitaal plaatsvinden op 22 en 23 oktober 2021. Dit tweejaarlijkse congres brengt onderzoekers en clinici die zich in professionele zin bezighouden met jeuk samen, om van elkaar te leren kennis op het gebied van jeuk in brede zin te bevorderen. Deze virtuele editie van het congres biedt een verkort programma van 4 uur per conferentiedag aan, zodat onderzoekers en clinici wereldwijd in staat zullen zijn om op hetzelfde moment online deel te nemen. Abstracts kunnen nog t/m 31 juli ingediend worden via de conferentie-website, waar u ook meer informatie over het congres kunt vinden. 

Een overzicht van deze en andere conferenties vindt u onder het kopje Congressen en Symposia.

 

Congressen en symposia

Publicaties

 • Akoglu, G., Yildiz, I., Karaismailoğlu, E., & Esme, P. (2021). Disease severity and poor mental health are the main predictors of stigmatization in patients with hidradenitis suppurativa. Dermatol Ther, e14910. doi:10.1111/dth.14910
 • Carr, E., Mahil, S. K., Brailean, A., Dasandi, T., Pink, A. E., Barker, J. N., . . . Smith, C. H. (2021). Association of Patient Mental Health Status With the Level of Agreement Between Patient and Physician Ratings of Psoriasis Severity. JAMA Dermatol, 157(4), 413-420. doi:10.1001/jamadermatol.2020.5844
 • Chawla, S., & Heelan, K. (2021). Psychological considerations in oncodermatology: a patient cohort with unique challenges. Int J Dermatol, 60(5), e191-e192. doi:10.1111/ijd.15433
 • Cheddad El Aouni, M., Ben Salem, D., & Misery, L. (2020). Functional MRI of pruritus. J Neuroradiol, 47(6), 400-401. 
 • Cuenca-Barrales, C., Montero-Vílchez, T., Szepietowski, J. C., Matusiak, L., & Molina-Leyva, A. (2021). Sexual impairment in patients with hidradenitis suppurativa: a systematic review. J Eur Acad Dermatol Venereol, 35(2), 345-352. doi:10.1111/jdv.16726
 • Ekore, R. I., & Ekore, J. O. (2021). Excoriation (skin-picking) disorder among adolescents and young adults with acne-induced postinflammatory hyperpigmentation and scars. Int J Dermatol. doi:10.1111/ijd.15587
 • Everett, G. J., Jafferany, M., & Skurya, J. (2020). Recent advances in the treatment of trichotillomania (hair-pulling disorder). Dermatol Ther, 33(6), e13818. doi:10.1111/dth.13818
 • Ferreira, B. R., & Jafferany, M. (2021). Classification of psychodermatological disorders. J Cosmet Dermatol
 • Finlay, A. Y., Chernyshov, P. V., Tomas Aragones, L., Bewley, A., Svensson, A., Manolache, L., . . . Poot, F. (2021). Methods to improve quality of life, beyond medicines. Position statement of the European Academy of Dermatology and Venereology Task Force on Quality of Life and Patient Oriented Outcomes. J Eur Acad Dermatol Venereol, 35(2), 318-328. doi:10.1111/jdv.16914
 • Gieler, U., Gieler, T., Peters, E. M. J., & Linder, D. (2020). Skin and Psychosomatics - Psychodermatology today. J Dtsch Dermatol Ges, 18(11), 1280-1298. doi:10.1111/ddg.14328
 • Godillot, C., Jendoubi, F., Konstantinou, M. P., Poncet, M., Bergeron, A., Gallini, A., & Paul, C. (2021). How to assess patient satisfaction regarding physician interaction: A systematic review. Dermatol Ther, 34(2), e14702. doi:10.1111/dth.14702
 • Gorbatenko-Roth, K., Hodges, J. S., Lifson, D., Golm, M., Kranz, D., Windenburg, D., & Hordinsky, M. (2021). Integrating colocated behavioral health care into a dermatology clinic: A prospective randomized controlled treatment pilot study in patients with alopecia areata. J Am Acad Dermatol, 84(5), 1487-1489. doi:10.1016/j.jaad.2020.07.070
 • Grover, S., Mehra, A., Dogra, S., Hazari, N., Malhora, N., Narang, T., . . . Avasthi, A. (2021). Stigma Experienced by the Caregivers of Patients with Chronic Plaque Psoriasis. Indian Dermatol Online J, 12(1), 110-115. doi:10.4103/idoj.IDOJ_358_20
 • Hadeler, E., Gitlow, H., & Nouri, K. (2021). Definitions, survey methods, and findings of patient satisfaction studies in teledermatology: a systematic review. Arch Dermatol Res, 313(4), 205-215. doi:10.1007/s00403-020-02110-0
 • Halioua, B., Misery, L., Seite, S., Delvigne, V., Chelli, C., Taieb, J., & Taieb, C. (2021). Influence of Skin Subjective Symptoms on Sleep Quality in Patients with Cutaneous Disorders: A Study of 2871 Subjects. Clin Cosmet Investig Dermatol, 14, 143-152. 
 • Heckman, C. J., Riley, M., Valdes-Rodriguez, R., & Yosipovitch, G. (2020). Development and Initial Psychometric Properties of Two Itch-Related Measures: Scratch Intensity and Impact, Sleep-Related Itch and Scratch. J Invest Dermatol, 140(11), 2138-2145.e2131. doi:10.1016/j.jid.2020.03.961 
 • Jafferany, M., Afrin, A., Mkhoyan, R., Khemani, U., & Sadoughifar, R. (2020). Therapeutic implications of personality disorders in dermatology. Dermatol Ther, 33(6), e13910. doi:10.1111/dth.13910
 • Jafferany, M., Ferreira, B. R., Abdelmaksoud, A., & Mkhoyan, R. (2020). Management of psychocutaneous disorders: A practical approach for dermatologists. Dermatol Ther, 33(6), e13969. doi:10.1111/dth.13969
 • Janardhanan, A. K., Sukumarakurup, S., Abdul Latheef, E. N., George, B., Riyaz, N., Sukumaran, S. V., & Jafferany, M. (2020). Therapeutic considerations related to stress levels associated with hand eczema: A clinico-etiological study. Dermatol Ther, 33(6), e14508. doi:10.1111/dth.14508
 • Krajewski, P. K., Matusiak, Ł., von Stebut, E., Schultheis, M., Kirschner, U., Nikolakis, G., & Szepietowski, J. C. (2021). Quality-of-Life Impairment among Patients with Hidradenitis Suppurativa: A Cross-Sectional Study of 1795 Patients. Life (Basel), 11(1). 
 • Loft, N. D., Halling, A. S., Iversen, L., Vestergaard, C., Deleuran, M., Rasmussen, M. K., . . . Skov, L. (2020). Concerns related to the coronavirus disease 2019 pandemic in adult patients with atopic dermatitis and psoriasis treated with systemic immunomodulatory therapy: a Danish questionnaire survey. J Eur Acad Dermatol Venereol, 34(12), e773-e776. doi:10.1111/jdv.16863
 • Lüßmann, K., Montgomery, K., Thompson, A., Gieler, U., Zick, C., Kupfer, J., & Schut, C. (2021). Mindfulness as Predictor of Itch Catastrophizing in Patients With Atopic Dermatitis: Results of a Cross-Sectional Questionnaire Study. Front Med (Lausanne), 8, 627611. doi:10.3389/fmed.2021.627611
 • Marahatta, S., Agrawal, S., & Adhikari, B. R. (2020). Psychological Impact of Alopecia Areata. Dermatol Res Pract, 2020, 8879343. doi:10.1155/2020/8879343
 • Matiushenko, V. P., Kutasevych, Y. F., Havryliuk, O. A., & Jafferany, M. (2020). Effectiveness of psychopharmacotherapy in psoriasis patients with associated anxiety and depression. Dermatol Ther, 33(6), e14292. doi:10.1111/dth.14292
 • Matusiak, Ł. (2020). Profound consequences of hidradenitis suppurativa: a review. Br J Dermatol, 183(6), e171-e177. 
 • Misery, L. (2020). Pruriplastic Itch-A Novel Pathogenic Concept in Chronic Pruritus. Front Med (Lausanne), 7, 615118. doi:10.3389/fmed.2020.615118
 • Misery, L., Belloni Fortina, A., El Hachem, M., Chernyshov, P., von Kobyletzki, L., Heratizadeh, A., . . . Eichenfield, L. F. (2021). A position paper on the management of itch and pain in atopic dermatitis from the International Society of Atopic Dermatitis (ISAD)/Oriented Patient-Education Network in Dermatology (OPENED) task force. J Eur Acad Dermatol Venereol, 35(4), 787-796. doi:10.1111/jdv.16916
 • Misery, L., Fluhr, J. W., Beylot-Barry, M., Jouan, N., Hamann, P., Consoli, S. G., . . . Rathod, D. (2021). Psychological and professional impact of COVID-19 lockdown on French dermatologists: Data from a large survey. Ann Dermatol Venereol. doi:10.1016/j.annder.2021.01.004
 • Misery, L., Shourick, J., Sénéschal, J., Paul, C., de Pouvourville, G., Jullien, D., . . . Richard, M. A. (2021). Use of Complementary and Alternative Medicines by Patients with Psoriasis: Results from a Study with 2562 Patients. Am J Clin Dermatol, 22(2), 285-287. doi:10.1007/s40257-021-00587-7
 • Misery, L., Shourick, J., & Taïeb, C. (2020). Prevalence and Characterization of Fatigue in Patients with Skin Diseases. Acta Derm Venereol, 100(18), adv00327. doi:10.2340/00015555-3694
 • Mostaghimi, A., Napatalung, L., Sikirica, V., Winnette, R., Xenakis, J., Zwillich, S. H., & Gorsh, B. (2021). Patient Perspectives of the Social, Emotional and Functional Impact of Alopecia Areata: A Systematic Literature Review. Dermatol Ther (Heidelb). doi:10.1007/s13555-021-00512-0
 • Najafi, P., Carré, J. L., Ben Salem, D., Brenaut, E., Misery, L., & Dufor, O. (2020). Central mechanisms of itch: A systematic literature review and meta-analysis. J Neuroradiol, 47(6), 450-457. doi:10.1016/j.neurad.2019.11.005
 • Neerackal, R. J., Abdul Latheef, E. N., Sukumarakurup, S., & Jafferany, M. (2020). Relaxation therapy in the management of psoriasis. Dermatol Ther, 33(6), e14030. doi:10.1111/dth.14030
 • Özkesici Kurt, B., İnan Doğan, E., Özdemir, M., & Alpsoy, E. (2021). Internalized stigma: One of the main factors responsible for the psychosocial burden of melasma? J Cosmet Dermatol, 20(4), 1182-1187. doi:10.1111/jocd.13697
 • Quinto, R. M., Sampogna, F., Fania, L., Ciccone, D., Fusari, R., Mastroeni, S., . . . Abeni, D. (2021). Alexithymia, Psychological Distress, and Social Impairment in Patients with Hidradenitis Suppurativa. Dermatology, 237(1), 103-110. doi:10.1159/000503319
 • Razum, J., & Vukasović Hlupić, T. (2021). Quality of life in young men with androgenetic alopecia: A mixed methods study. J Cosmet Dermatol. doi:10.1111/jocd.14132
 • Salinas, N., Nowak, E., Etienne, M., Legoupil, D., Fouchard, M., Brenaut, E., & Misery, L. (2021). Causes of Pruritus in Patients Treated With Immune Checkpoint Inhibitors for Melanomas or Skin Carcinomas. Front Med (Lausanne), 8, 632683. doi:10.3389/fmed.2021.632683
 • Sampogna, F., Fania, L., Mastroeni, S., Ciccone, D., Panebianco, A., & Abeni, D. (2021). Age-specific physical and mental health status in Italian patients with hidradenitis suppurativa: a comparison with the general population. Arch Dermatol Res, 313(1), 41-47. doi:10.1007/s00403-020-02063-4
 • Sampogna, F., Fania, L., Mastroeni, S., Fusari, R., Napolitano, M., Ciccone, D., . . . Abeni, D. (2020). Correlation between Depression, Quality of Life and Clinical Severity in Patients with Hidradenitis Suppurativa. Acta Derm Venereol, 100(18), adv00319. doi:10.2340/00015555-3647
 • Sampogna, F., Paradisi, A., Iemboli, M. L., Fania, L., Ricci, F., Napolitano, M., & Abeni, D. (2020). Sex Differences in Health-related Quality of Life in Patients with Keratinocyte Carcinomas. Acta Derm Venereol. doi:10.2340/00015555-3736
 • Schmidt, S. A. J., Sørensen, H. T., Langan, S. M., & Vestergaard, M. (2021). Perceived psychological stress and risk of herpes zoster: a nationwide population-based cohort study. Br J Dermatol. doi:10.1111/bjd.19832
 • Segal, O., Trumper, N., Pavlotsky, F., Goldzweig, G., & Barzilai, A. (2021). Illness perception, coping, and quality of life in early-stage Mycosis fungoides. An Bras Dermatol, 96(1), 27-33. doi:10.1016/j.abd.2020.05.008
 • Shah, M. (2021). Sexual function is adversely affected in the majority of men presenting with penile lichen sclerosus. Clin Exp Dermatol. doi:10.1111/ced.14637
 • Singh, R. K., & Finlay, A. Y. (2020). Dermatology Life Quality Index use in skin disease guidelines and registries worldwide. J Eur Acad Dermatol Venereol, 34(12), e822-e824. doi:10.1111/jdv.16701
 • Sondermann, W., Fiege, O., Körber, A., & Scherbaum, N. (2020). Psychological burden of psoriatic patients in a German university hospital dermatology department. J Dermatol. doi:10.1111/1346-8138.15721
 • Sood, S., Jafferany, M., & Vinaya Kumar, S. (2020). Depression, psychiatric comorbidities, and psychosocial implications associated with acne vulgaris. J Cosmet Dermatol, 19(12), 3177-3182. doi:10.1111/jocd.13753
 • Spindler, M., Przybyłowicz, K., Hawro, M., Weller, K., Reidel, U., Metz, M., . . . Hawro, T. (2021). Sleep disturbance in adult dermatological patients: A cross-sectional study on prevalence, burden and associated factors. J Am Acad Dermatol
 • Stamu-O'Brien, C., Jafferany, M., Carniciu, S., & Abdelmaksoud, A. (2021). Psychodermatology of acne: Psychological aspects and effects of acne vulgaris. J Cosmet Dermatol, 20(4), 1080-1083. doi:10.1111/jocd.13765
 • Storck, M., Sandmann, S., Bruland, P., Pereira, M. P., Steinke, S., Riepe, C., . . . Zeidler, C. (2021). Pruritus Intensity Scales across Europe: a prospective validation study. J Eur Acad Dermatol Venereol. doi:10.1111/jdv.17111
 • Sun, M. D., & Rieder, E. A. (2021). Psychosocial Stress and Mechanisms of Skin Health: A Comprehensive Update. J Drugs Dermatol, 20(1), 62-69. doi:10.36849/jdd.5608
 • Tibebu, N. S., Desie, T., Marew, C., Wubneh, M., Birhanu, A., & Tigabu, A. (2021). Health-Related Quality of Life and Its Associated Factors Among Burn Patients at Governmental Referral Hospitals of Amhara Regional State, Northwest Ethiopia, 2020: Institutional-Based Cross-Sectional Study. Clin Cosmet Investig Dermatol, 14, 367-375. doi:10.2147/ccid.S306211
 • Torales, J., Echeverría, C., Barrios, I., García, O., O'Higgins, M., Castaldelli-Maia, J. M., . . . Jafferany, M. (2020). Psychodermatological mechanisms of psoriasis. Dermatol Ther, 33(6), e13827. doi:10.1111/dth.13827
 • Torales, J., García, O., Barrios, I., O'Higgins, M., Castaldelli-Maia, J. M., Ventriglio, A., & Jafferany, M. (2020). Delusional infestation: Clinical presentations, diagnosis, and management. J Cosmet Dermatol, 19(12), 3183-3188. doi:10.1111/jocd.13786
 • Tzur Bitan, D., Berzin, D., & Cohen, A. (2021). The association of chronic spontaneous urticaria (CSU) with anxiety and depression: a nationwide cohort study. Arch Dermatol Res, 313(1), 33-39. doi:10.1007/s00403-020-02064-3
 • van der Kraaij, G. E., Vermeulen, F. M., Smeets, P. M. G., Smets, E. M. A., & Spuls, P. I. (2020). The current extent of and need for shared decision making in atopic dermatitis and psoriasis in the Netherlands: an online survey study amongst patients and physicians. J Eur Acad Dermatol Venereol, 34(11), 2574-2583. doi:10.1111/jdv.16340
 • Vittrup, I., Andersen, Y. M. F., Droitcourt, C., Skov, L., Egeberg, A., Fenton, M. C., . . . Thyssen, J. P. (2021). Association between hospital-diagnosed atopic dermatitis and psychiatric disorders and medication use in childhood. Br J Dermatol
 • Wei, G., Farooq, J., & Kumar, A. (2021). Impact of mind-body treatment interventions on quality of life in neurofibromatosis patients: A systematic review and meta-analysis. Dermatol Ther, 34(1), e14613. doi:10.1111/dth.14613
 • Xie, W., Huang, H., Deng, X., Gao, D., & Zhang, Z. (2021). Modifiable lifestyle and environmental factors associated with onset of psoriatic arthritis in patients with psoriasis: A systematic review and meta-analysis of observational studies. J Am Acad Dermatol, 84(3), 701-711. doi:10.1016/j.jaad.2020.08.060
Met vriendelijke groeten,
 

Het NVPD bestuur

Dr. Nienke Vulink, psychiater (voorzitter)
Drs. Patrick Kemperman, dermatoloog (vice-voorzitter)
Dr. Julia Spoo, dermatoloog
Dr. Antoinette van Laarhoven, universitair docent Medische en Gezondheidspsychologie
Dr. Wianda Christoffers, dermatoloog
Dr. Sylvia van Beugen, universitair docent Medische en Gezondheidspsychologie
Dr. Rick Waalboer-Spuij, dermatoloog


Contact: info@nvpd.nl
Copyright © 2021 NVPD, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp