Copy
View this email in your browser
Mei 2017

Uitnodiging voor het NVPD symposium op VRIJDAG 9 JUNI 2017
Jeuk! En nu?

Programma

12.30 - 13.00 uur
Ledenvergadering NVPD
-Alleen toegankelijk voor leden-


13.00 - 13.30 uur  
Ontvangst met koffie/thee


13.30 - 13.35 uur  
Opening door dagvoorzitter
Dr. N.C. Vulink, Psychiater AMC


13.35 - 14.00 uur  
Onbegrepen jeuk

Drs. P.M.J.H. Kemperman, Dermatoloog AMC

14.00 - 14.25 uur  
Jeuk zit óók tussen de oren
Dr. A.I.M. van Laarhoven, Universitair docent Medische en Gezondheidspsychologie, Universiteit Leiden


14.25 - 15.00 uur
Pauze

15.00 - 16.15 uur

Meet the experts
Inhoudelijke multidisciplinaire uitwisseling a.d.h.v. casuïstiek en stellingen door experts op het gebied van jeuk:

 
J.M.M. Termeer, MSc, Seksuologe, AMC
L. Figee, Verpleegkundige, UMC Utrecht
Dr. S. Spillekom-van Koulil, Gezondheidszorgpsycholoog, Radboudumc
Drs. P.M.J.H. Kemperman, Dermatoloog, AMC
Dr. A.I.M. van Laarhoven, Universitair docent Medische en Gezondheidspsychologie, Universiteit Leiden


16.15 - 16.25 uur   
Uitreiking John de Korte Travel Grant

16.30 -17.30 uur
Borrel
Locatie 
Academisch Medisch Centrum (AMC) te Amsterdam
Psychiatriegebouw, zaal PA3-102

Aanmelding
Deelname aan dit symposium is kosteloos.  
U dient zich wel aan te melden via het aanmeldformulier op onze website:

http://www.nvpd.nl/agenda/aanmelden-psychodermatologie/
Accreditatie voor dit symposium wordt aangevraagd (NVDV, V&VN).
Met vriendelijke groeten,

Het NVPD bestuur
Dr. Nienke Vulink, psychiater (voorzitter)
Drs. Patrick Kemperman, dermatoloog (vice-voorzitter)
Dr. Saskia Spillekom-van Koulil, psycholoog (secretaris)
Dr. Julia Spoo, dermatoloog (penningmeester)
Dr. Oda van Cranenburgh, psycholoog/onderzoeker (webmaster)
Dr. Antoinette van Laarhoven, u
niversitair docent medische en gezondheidspsychologie (nieuwsbrief)
Dr. Marianne Crijns, dermatoloog


Contact: info@psychodermatologie.nl
Copyright © 2017 NVPD, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp