Copy
Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO
Ajankohtaista korkeakoulutuksen kansainvälistymisestä
joulukuu 2015

Tervetuloa lukemaan CIMOn 3–4 kertaa lukukaudessa ilmestyvää uutis- ja ajankohtaiskoostetta korkeakoulutuksen sidosryhmille. Kerromme siinä ajankohtaisia asioita sekä CIMOsta että korkeakoulutuksen kansainvälisestä koulutusyhteistyöstä laajemmin. Seuraava uutiskirje ilmestyy kun pimein talvi on jo selätetty. Kansainvälistyvän kissan myötä toivotamme rauhallista joulua ja onnellista uutta vuotta!
Toimitus
Ulkomaiset tutkinto-opiskelijat
Sujuvasti Suomeen? ”Kansainvälisen opiskelijan tietä kannattaa tasoittaa”
Näin todettiin CIMOn ensimmäisellä kansainvälistymisfoorumilla, joka kokosi yhteen korkeakouluja, ministeriöiden edustajia, maahanmuuttoviranomaisia ja työvoimahallintoa. Teemana oli ulkomaiset tutkinto-opiskelijat, joita on Suomen korkeakouluissa jo yli 20 000. Suurta kiinnostusta herätti tilaisuudessa esitelty Make it in the Netherlands -ohjelma, jolla Hollanti on nostanut maahan jäävien ja sinne työllistyvien kansainvälisten opiskelijoiden osuuden 27 prosentista 38 prosenttiin. Ohjelma sisältää laajan joukon toimenpiteitä, jotka liittyvät kielitaitoon, opiskelusta työelämään siirtymiseen, byrokratian keventämiseen, sosiaaliseen integroitumiseen ja alueellisiin toimiin. Perustana Hollannin menestyksekkäälle työlle on kansallisen tason strategia.
Lue uutinen
Kehitysyhteistyö
Suomi kehittää Eritrean korkeakoulutusta yli 2 miljoonalla eurolla
Kaksi uutta hanketta saa Eritrea-ohjelmasta rahoitusta, kolmen jo kesällä 2015 tuen piiriin valitun hankkeen lisäksi. Tuella edistetään Eritrean kehitystä ja pyritään näin vaikuttamaan pakolaisuuden perimmäisiin syihin. Eritrealaiset ovat suurin yksittäinen Eurooppaan pyrkivä kansallisuusryhmä.
Lue uutinen
Erasmus+
Erasmus+ -tuella luodaan uusia toimintamalleja korkeakouluihin
Tulevaisuudessa opintosuoritusmerkinnät liikkuvat korkeakoulujen välillä sähköisesti, Euroopan eri maiden opiskelijoiden osaamista voidaan vertailla yhteismitallisin testein ja korkeakoulujen opetusta kehitetään malleilla, jotka on opittu eurooppalaisilta kollegoilta. Suomesta näissä suurhankkeissa ovat mukana CSC – Tieteen Tietotekniikan Keskus Oy, Tampereen yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto.
Lue uutinen
Kontaktiseminaari Länsi-Balkanilla avasi uusia korkeakouluyhteyksiä
Serbia  valmistautuu  Erasmus+ -ohjelmaan liittymiseen, joka tapahtunee näillä näkymin vuodesta 2017 lähtien. Pohjoismaiden, Baltian maiden ja Länsi-Balkanin maiden korkeakoulut tapasivat kontaktiseminaarissa, jonka tavoitteena oli lisätä verkostoitumista ja yhteistyötä maiden välillä.
Lue uutinen
Suomi aktiivinen partnerimaa strategisissa kumppanuushankkeissa
CIMOn selvityksen mukaan suomalaisten koulutusorganisaatioiden ja yritysten asiantuntijuutta ja yhteistyötä myös arvostetaan ja niiden hyviä käytäntöjä halutaan siirtää yhteistyön osana eteenpäin.
Lue uutinen
Aasia-ohjelma
Viisi suomalais–intialaista korkeakouluyhteistyöhanketta sai rahoitusta
CIMOn Aasia-ohjelmassa avattiin tänä vuonna Kiina-yhteistyön ohella haku koulutusyhteistyölle myös suomalaisten ja intialaisten korkeakoulujen välillä. Jaossa oli 250 000 euroa, josta rahoitetaan nyt yhteensä viisi hanketta. Hankkeet käynnistyvät vuodenvaihteessa.
Lue uutinen
Kansainvälinen osaaminen
Twinkle 2015 kokosi Tampereelle kansainvälisestä osaajasta kiinnostuneet
Mukana oli kansainvälisiä osaajia ja organisaatioita niin julkiselta kuin yksityiseltäkin puolelta. Teemat – kansainvälisyys ja markkinointi, innovaatiot ja design sekä johtajuus ja yhdessä luominen – nousivat esille moninaisten näkökulmien kautta. CIMO järjesti työpajan kansainvälisen kokemuksen tuomien taitojen hyödyntämisestä tulevaisuuden työelämässä.
Lue uutinen
Selvityksiä
Harjoittelija on korvaamaton voimavara Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuteille
Tämä selvisi Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cuporen selvityksestä. CIMOn kautta on vuosien varrella mennyt kulttuuri- ja tiedeinstituutteihin kaikkiaan noin 450 harjoittelijaa.
Lue uutinen
Julkaisuja
Faktaa – Facts and Figures 1B/2015: At school, in the university, abroad
Statistics on international pupil and student mobility in Finnish schools, vocational education and training and higher education institutions in 2014.
Read publication
| Aiemmin ilmestynyt suomenkielinen julkaisu
Kehitysyhteistyöohjelmista infografiikkaa
Tietoa korkeakoulutuksen kehitysyhteistyöohjelmien hankkeista, liikkuvuudesta, rahoituksesta ja maantieteellisistä painotuksista ym. on koottu englanninkielisiksi infografiikoiksi, joita saa vapaasti  käyttää niin esityksissä, verkossa kuin julkaisuissa.
Infographics on HEI ICI | North–South–South 
Uutiskirje lähetään CIMOn Campo- ja Cimeoni-sähköpostilistojen jäsenille.
Jos et ole listojen jäsen, voit tilata uutiskirjeen täältä.
Uutisvinkit ja palaute: kk-uutiskirje@cimo.fi
Uutiskirjearkisto
Kuvat: Satu Haavisto
www.cimo.fi – kansainvälistymisen parissa työskenteleville asiantuntijoille
Tapahtumat Cimo.fi-verkkopalvelun tapahtumakalenterissa

Hakuajat CIMOn ohjelmissa Cimo.fi-verkkopalvelun hakuaikakalenterissa
www.studyinfinland.fi – Suomi korkeakoulumaana tutuksi opiskelijoille ja asiantuntijoille
www.maailmalle.net – nuorille ulkomailla opiskelusta, harjoittelusta ja vapaaehtoistoiminnasta

Facebook
Facebook
 Twitter: CIMO
Twitter: CIMO
CIMO HigherEd
CIMO HigherEd
YouTube
YouTube