Copy
Techtank nyhetsbrev juni 2015
View this email in your browser
Techtank News samlar nyheter som på ett eller annat sätt rör Techtank och våra medlemsföretag och samarbetspartners. Alla som är nyfikna på oss är varmt välkomna att prenumerera på vårt nyhetsbrev - du anmäler dig på startsidan på www.techtank.se. Sprid gärna vidare!

TECHTANK:
EU-miljoner till Techtank!

Lukhman with daughter, Kawergosk Refugee Camp, Erbil, Iraq March 2015 Photo: © Better Shelter
Techtank har i dagarna beviljats närmare 8 miljoner från EU:s regionala utvecklingsfond – medel som gör att teknikföretagen under de kommande tre åren ytterligare kan fördjupa sitt samarbete genom olika insatser för att stärka både sin egen och regionens konkurrenskraft.

   – Vi är givetvis mycket glada och stolta över att vi har beviljats dessa medel i hård konkurrens med många andra projekt i Skåne-Blekinge, säger Anders Borgehed, klusterledare för Techtank. Det ger oss ännu mer muskler att bidra till ökad tillväxt och fler arbetstillfällen i regionen.

Nya affärer, teknikutveckling och kompetensfrågor i fokus  
I samband med att Techtank lanserades tidigare i år skickade man även in en ansökan in till Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Projektet som Techtank sökt medel för är på totalt 16 miljoner kronor, varav hälften är möjliga att söka från ERUF. Den andra halvan finansieras av Olofströms kommun, Region Blekinge och de deltagande företagen. Ansökan föll väl ut och med start 1 september 2015 kan Techtank dra igång ett stort treårigt projekt som omfattar fem huvudaktiviteter för de företag som deltar i Techtank:
  • Ökad export
  • Nya produktmarknader
  • Ny teknik, nytt material och nya processer
  • Bättre struktur för kompetensförsörjning
  • Ökad samverkan och ökat samspel
   – Gemensamt för alla aktiviteter är att de syftar till att öka företagens och därigenom också regionens konkurrenskraft. Med det nya projektet kan vi nu ta nästa steg. Vi ser gärna att Techtank växer i form av fler företag som vill delta – fler medfinansierande företag leder i sin tur till att företagens och regionens samarbeten kan bli mer omfattande och på sikt ge större effekt, avslutar Anders Borgehed.
 
Mer information
Anders Borgehed, klusterledare Techtank
E-post: anders.borgehed@olofstromsnaringsliv.se
Telefon: 0454-57 27 42
Share
Tweet
Share
Forward
+1
Techtank drivs ifrån Olofströms Näringsliv med stöd av Olofströms kommun och Region Blekinge.
Copyright © 2015 Techtank, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 
Email Marketing Powered by Mailchimp