Copy
Start Kiemtuin
View this email in your browser

Beste Buurtgenoten,


Een nieuwe lente,een nieuw geluid! Namelijk dat van tevreden schoffelende moestuinierders!
 
De ideeën die we in de buurt met elkaar hebben gedeeld sinds vorige zomer beginnen vaste vorm te krijgen.
Het eerste idee dat concreet is uitgewerkt, is dat van een flinke moestuin, die we samen opzetten.
De moestuin genaamd 'Kiemtuin' wordt aangelegd aan de rand van het centrale speelveld.
Enkele van onze buren blijken zeer bedreven te zijn in het moestuinieren, en onder hun aanvoering zullen ons in de loop van de zomer de groenten om de oren vliegen.
Speciale aandacht is er voor de kinderen in de buurt, die we op een leuke manier bekend kunnen maken met alles wat de aarde hen kan geven.
We kunnen niet wachten te beginnen met deze klus, ook omdat de gemeente Nijmegen zijn medewerking heeft toegezegd.
 
Als je hierdoor geïnspireerd raakt, en mee wilt doen, geef het door, want we willen dat de moestuin van ons allemaal is!

Je kunt ons bereiken op onderstaande adressen of via het emailadres vermenigvuldigweezenhof@gmail.com

Vriendelijke groet,

Kerngroep Kiemtuin

Sander 6858, Joke 6718, Jan 6705, Cobi 6443, Doris 6514

Kerngroep Kiemtuin Weezenhof