Copy
Vattensamling Nyhetsbrev
Se nyhetsbrevet i webbläsaren
I vattenråden arbetar vi med alla delar av vattenförvaltning: öka kunskap, genomföra åtgärder samt följa upp vattenkvaliteten.

Norra Möre Vattenråd har börjat med ett provtagningsprogram i Snärjebäcken och Torsbäcken och fortsätter sin samverkan med Linnéuniversitetet med en gemensam kartläggning av problematiken i Dragsviken. I Snärjebäcken har dessutom biotopvård utförts för tredje året i rad.

 
För Ljungbyåns vattenråd och Hagbyåns-Halltorpsåns vattenråd börjar snart sista året i biotopvårdsprojektet Levande vattendrag. Under hösten 2018 avslutades uppsättning av strömstareholkar och biotopvård i flera vatendrag. Vid nedre Ljungbyån har det (åter)skapats en svämplan. Under 2019 kommer maskiner och mankraft skapar ännu fler lekbottnar och uppväxtplatser för fisk. Vi kommer även gräva dammar för långbensgroda och främja andra naturvärden i vattennära miljöer, inte minst för vattenlevande och pollinerande insekter.
Åtgärdsarbetet görs för att få en ökat biologisk mångfald och få till stånd ett mer motståndkraftigt och självrenande vattensystem. De är i sin tur grunden för att få en god status i våra vattendrag.

Vattenrådens skolprojekt har fått unik och ny verksamet genom Water Watch, där vi samverkar med högstadieavdelningar och gymnasier för att tillsammans kartlägga vattenkvalitet och vattenekologin i vattendragen. Under våren 2019 planeras en gemensam presentation och workshop. 

Vattenråd är ideella föreningar där människor möts som delar intresse att arbetar för ett bättre och renare vatten. 
År du intresserad att delta i ett vattenråd eller i en av vattenrådens aktiviteter? Ta kontakt med oss: info@vattensamling.se

Följ vår verksamhet på

www.vattensamling.se
och på vår facebooksida
www.facebook.com/vattensamling
VATTENKALENDER:
 
Styrelsemöten:
21 januari, kl 18 : Hagbyåns-Halltorpsåns vattenråd,

23 januari:, kl 18 Ljungbyåns vattenråd,

1 februari, kl 08: Norra Möre vattenråd

Informationsmöte Norra Dragsviken: 27 januari

BOKA DAGEN !!!
Årsmöte och Vattendag: lördag 23 mars 2019


Avmäla från nyhetsbrevet    

Email Marketing Powered by Mailchimp