Copy

Nieuwsbrief maart 2016

Beste lezer,

voor u ligt de 5e Nieuwsbrief van DementieNet. 
Wij houden u graag op de hoogte van alle netwerkperikelen. Voor een korte update loont het de moeite om de nieuwe film op onze website te bekijken. Wij wensen u veel leesplezier. 

Netwerk Rhenen in de spotlight
 


DementieNet- netwerk Rhenen is nu een jaar aan de slag. We maken de balans op met Ilse Sterrenburg, wijkverpleegkundige en één van de netwerkverbinders. Ze vertelt: ”Bij de start moest ik wel even wennen. Er was nog geen sprake van een netwerk en er waren nog weinig contacten. Het is dan wel zoeken naar hoe je het netwerk vormgeeft.” Ze vertelt dat er in een jaar tijd al veel is gedaan. Er zijn meerdere multidisciplinaire scholingen over dementie georganiseerd met hulp van het DementieNetprojectteam, bijvoorbeeld over ‘hoe breng je het netwerk van patiënt en mantelzorg in kaart’ en over ‘onbegrepen gedrag bij dementie’ In haar eigen team gebruikt ze sindsdien de stappenmethode uit de richtlijn Probleemgedrag bij iedere patiëntbespreking. Ilse vindt het ook winst dat ze met meer disciplines om de tafel zitten en elkaar makkelijker kunnen vinden. In het netwerk zijn de resultaten van de tweede kwaliteitsmeting onlangs besproken en daaruit bleek onder andere dat de netwerkleden zijn verbeterd op hun teamvaardigheden.

 

Nieuwe korte film
over DementieNet
 
Netwerken in ontwikkeling
 

 

Op de website www.dementienet.com is een nieuwe film (3 minuten) over DementieNet op de homepage te vinden. De film geeft een overview van het doel en de werkwijze van DementieNet. Er komen verschillende netwerkverbinders aan het woord over hun ervaringen tot nu toe. Via de beelden krijgt u een indruk van de sfeer van de trainingen en bijeenkomsten die we organiseren.

 

In februari zijn er weer twee nieuwe DementieNet netwerken bij gekomen. In Beek (gemeente Berg en dal) is Elja de Wildt de netwerktrekker. De huisartsenpraktijk Milbergen doet met drie huisartsen mee. Ze willen graag aan de slag met het verbeteren van hun MDO voor ouderen. In Hardinxveld-Giessendam heeft Ellen de Quastenit het netwerk bijeen geroepen om in het kader van Dementievriendelijke gemeente te werken aan verbeteringen. Dat brengt het aantal lokale netwerken die meedoen aan het kwaliteitsprogramma inmiddels op 18.

 
 
Samenwerking zorg en welzijn bij aanpak eenzaamheid
 
Trainingen DementieNet
 

Dat lokale samenwerking niet alleen voor dementiezorg belangrijk is, maar ook voor de aanpak van andere doelgroepen en thema’s is voor ons een uitgangspunt en bleek onlangs ook weer uit het persbericht van Movisie. https://www.movisie.nl/publicaties/aanpak-eenzaamheid-wat-vindt-u

Beroepskrachten en vrijwilligers uit de sociale sector krijgen steeds meer te maken met eenzaamheidsproblematiek. Negentig procent vindt de samenwerking tussen sociale- en zorgprofessionals bij de aanpak van eenzaamheid onmisbaar. Driekwart van alle ondervraagden stelt dat deze samenwerking beter kan. Veel van hen merken wel een verschuiving door de komst van sociale (wijk)teams, maar zien nog niet altijd dat deze vruchten afwerpt. Daarin zijn ook lokale verschillen zichtbaar. Deze lokale verschillen zie we ook terug bij de diverse lokale DementieNetten.


.

 

De komende tijd zijn er weer volop trainingen gepland.

Masterclasses:

  • Datum: 5 april van 13.30 tot 17.00 uur over het onderwerp Vroege signalen bij dementie. Deze scholing is volgeboekt. Er wordt gezocht naar een nieuwe datum in het najaar.
  • Datum: 29 september van 13.30 tot 17.00 uur over Onbegrepen gedrag bij dementie. Aanmelding is nog niet gestart.

Jaarsymposium

In oktober 2016 organiseert DementieNet haar Jaarsymposium. Dit is bedoeld  voor de deelnemers van de netwerken. Binnen dit Jaarsymposium organiseren we een bootcamp, die bedoeld is voor alle geïnteresseerde professionals die kennis willen maken met de principes van DementieNet.  
 

Teamtraining:

Voor de eerste 7 DementieNet- netwerken wordt op maandag 18 april van 18.00 tot 20.30 een bijeenkomst georganiseerd over de toekomstbestendigheid van de DementieNet samenwerking. De diverse lokale netwerken gaan dan aan de slag met het formuleren van de verbeterplannen voor 2016.
 

Lokale trainingen:

Uw netwerkverbinder is op de hoogte van de lokale trainingen die georganiseerd gaan worden in relatie tot het verbeterplan van het lokale netwerken. In Bemmel, Rhenen, Groesbeek-Bredeweg, Nijmegen West, Nijmegen Hazenkamp en Molenhoek vinden voor de zomer nog bijeenkomsten plaats.

 
 

Email Marketing Powered by Mailchimp