Copy

Training klinisch redeneren en communicatie

Binnen DementieNet vinden we de onderlinge communicatie tussen huisarts en wijkverpleegkundige erg belangrijk. Uit ons onderzoek blijkt dat deze communicatie soms moeilijk verloopt.

Gratis geaccrediteerde training
Om de communicatie te verbeteren bieden wij een gratis geaccrediteerde training aan. We gebruiken hierbij de SBAR: een instrument dat in de ziekenhuissetting effectief is gebleken en waarmee we de communicatie kunnen structureren. Om te bepalen of het voor de eerstelijn ook gebruikt kan worden, is aan de training een onderzoek gekoppeld. Bent u wijkverpleegkundige niveau 4 of 5 en heeft u nog niet eerder een SBAR training gevolgd, dan nodigen wij u van harte uit om deel te nemen. Klik hier voor meer informatie.

Succesvol eerste symposium


Het eerste symposium van DementieNet is een feit. Zo’n 80 deelnemers kwamen op 17 oktober jl. bijeen in de Lindenberg in Nijmegen: professionals uit de eerstelijn, mantelzorgers en andere geïnteresseerden. Het thema: betere dementiezorg door lokale netwerksamenwerking. Pieter Roelfsema opende het symposium met een schets van het toekomstige beleid vanuit het ministerie van VWS.

In de diverse workshops werden de deelnemers volop uitgedaagd om actief mee te doen. De workshops gingen over de inhoud van zorg: hoe betrek ik de mantelzorg en familie? Wat is de nieuwste kennis op het gebied van dementiezorg? En wat is dementievriendelijk? Maar ook over de lokale samenwerking: hoe kan ik het multidisciplinair overleg effectief structuren?
Het was een levendige uitwisseling van kennis en ervaringen. De presentaties vindt u hier.

Masterclass vroege signalen en diagnose
 
Boekentip: "Ik heb dementie" 
 

Vindt u het lastig om signalen van cognitieve achteruitgang bespreekbaar te maken? Vraagt u zich ook af welke instrumenten u kunt gebruiken bij de diagnostiek naar ziekte en zorg bij patiënten met cognitieve problemen? Of hoe u kunt omgaan met ontkenning van familie en andere hulpverleners bij geheugenproblemen?

Dan nodigen we u graag uit voor de geaccrediteerde masterclass over vroege signalen en diagnose bij dementie op donderdag 8 december 2016 van 13.00-16.00 uur in het Radboudumc in Nijmegen. Klik hieronder op 'Lees meer' voor meer informatie en aanmelden.
 

 

Dit is het eerste boek waarin mensen met dementie hun ervaringen met deze ziekte delen. Ze geven veel tips over hoe zij met dementie toch een waardevol leven leiden. De schrijvers willen aandacht vragen voor de kracht die, ook na de diagnose, bij mensen met dementie aanwezig is.

In tegenstelling tot alle doemscenario's in de media is het leven voor de meeste briefschrijvers in het boek zeer de moeite waard. En hun ervaringen zijn dat zeker ook voor iedereen die te maken krijgt met dementie. 

 
 

Email Marketing Powered by Mailchimp