Copy

5e nieuwsbrief 

Veel leesplezier!


 

Netwerk beuningen in de schijnwerpers

In Beuningen is het netwerk nu een jaar actief. De netwerkverbinders Lieke Hoes en Ans Claassens vertellen enthousiast over de resultaten tot nu toe. “Het contact tussen de professionals in het netwerk is laagdrempeliger geworden, en dat heeft tot gevolg dat er meer onderling wordt afgestemd over de zorg aan patiënten en mantelzorgers, waardoor we efficiënter kunnen werken.”  Ze noemen voorbeelden van gedeelde zorgplannen, waarbij de zorgtrajectbegeleider eerder informatie met de huisarts deelt, waardoor de huisarts veel meer betrokken is. In situaties waar de samenwerking niet goed verliep, gaf men elkaar feedback. Daardoor kon er binnen het netwerk worden geleerd van elkaar. Het heeft ertoe geleid dat nu zorgvuldiger nagedacht wordt over onder welke omstandigheden patiënten thuis kunnen blijven. Acute situaties en opnames worden zoveel mogelijk voorkomen. Dit jaar gaat het netwerk gezamenlijk een training volgen over hoe je vroege signalen van cognitieve problemen bespreekbaar maakt.

nIEUWE NETWERKEN 
 
Zorgpad
 

In januari zijn er drie nieuwe DementieNet netwerken bij gekomen. In Wijchen is er een tweede netwerk gestart rondom huisartspraktijk de Heelhoek, waar huisarts Jos van den Hoogen de trekker is. In Molenhoek heeft Annelies Wouters, wijkverpleegkundige bij Buurtzorg het initiatief genomen tot netwerkvorming. In Enschede-Glanerbrug zijn Tamara van der Griendt, ergotherapeute en Karin Koers, begeleider dagbesteding de netwerkverbinders.

 






 


Twee studenten van de HAN hebben op basis van informatie van drie dementienetwerken een Best-practice zorgpad opgeleverd. Dit format kan voor andere lokale netwerken een instrument zijn om te beoordelen of alle activiteiten volgens de zorgstandaard Dementie, de taken van de diverse disciplines en de eindverantwoordelijkheden goed zijn belegd. Het zorgpad is op te vragen via info@dementienet.com

 
 
GPS bij dwalen
 
toekomstbestendig dementienet
 


 

Het gebruik van een GPS-lokalisatiesysteem kan bijdragen aan meer vrijheid en zelfstandigheid voor mensen met een verhoogde kans op dwaalgedrag. Vilans, hét kenniscentrum voor de langdurende zorg, deed onderzoek om meer inzicht te krijgen in de behoeften op het gebied van lokalisatie-technologie en in hoeverre de huidige systemen daarinvoorzien. In de keuzehulp klik hier voor meer info worden de belangrijkste voor- en nadelen van het gebruik van lokalisatiesystemen beschreven en geeft Vilans tips
en valkuilen bij het kiezen van een oplossing die past bij de eindgebruiker.

 

 




In 2016 gaat het projectteam DementieNet zich buigen over hoe we DementieNet, als paraplu organisatie toekomstbestendig kunnen maken. Freek van der Pluijm, is aangetrokken om ons te begeleiden naar deze volgende fase vanuit een bedrijfseconomische perspectief.
Voor de netwerken die in de eerste helft van 2015 zijn opgestart, organiseren we een bijeenkomst over dit thema.
De betreffende netwerkverbinders ontvangen hier half februari bericht over.






 

 
 

Email Marketing Powered by Mailchimp