Copy

Dit is Nieuwsbrief 4, december 2015

Beste wensen voor 20016!
Het projectteam van DementieNet wenst u een gezellige kersttijd. Voor 2016 wensen wij jullie 365 dagen gevuld met warmte en liefde. 2015 was voor DementieNet een succesvol jaar. Elf wijknetwerken hebben ons programma opgestart, 110 professionals zijn daarbij betrokken en we hopen dat veel mensen met dementie en hun mantelzorgers daarvan inmiddels profiteren.


 

Nieuws over scholingen en trainingen
 


De Masterclass Onbegrepen gedrag bij dementie op 10 december was een succes. Vooral het interactieve deel over het gebruik van het vijf stappenmodel uit de richtlijn van de VenVN gaf het meeste leereffect voor de vijftig professionals die meededen.

De Masterclass op 1 maart over Vroege signalen en diagnostiek is volgeboekt. Wegens het grote aantal belangstellenden zullen we deze training in de loop van 2016 nogmaals herhalen.

In de regio Nijmegen wordt samen met de OCE (de Zorggroep voor huisartsen in de regio) een trainingsprogramma ontwikkeld voor de ouderenzorg-netwerken in 2016.

Voor de deelnemers van de DementieNet–netwerken organiseren we op 26 januari 2016 een training onder de titel ‘Welzijn is geen dagbesteding’. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Aanmelding kan via info@dementienet.com.

 

Casestudie in Wijchen
 
Plannen voor 2016 
 

 

In het DementieNet-netwerk in Wijchen gaan we van start met een pilot om aantoonbaar te maken dat zorg aan kwetsbare ouderen en dementie beter afgestemd en doelmatiger kan. Daarbij werken we o.a. samen met de RU/ bedrijfswetenschappen en het lectoraat langdurige zorg van de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Twee huisartsenpraktijken, De Heelhoek en praktijk Henssens/ Miessen gaan eerst 60 patiënten in kaart brengen met behulp van Easycare. Het gaat daarbij vooral over de behoeftebepaling van de oudere en zijn/haar mantelzorger.De centrale vraag is: “indien er één ding gedaan zou kunnen worden om de situatie te verbeteren, wat zou dat dan zijn?”

 

 

Begin 2016 starten we 7 nieuwe DementieNet-netwerken op. In Enschede, Eindhoven-Woensel, Mook en in diverse wijken in en rondom Nijmegen is er belangstelling en zijn netwerkverbinders actief om professionals in hun netwerk te activeren.

Ook gaan we in het nieuwe jaar onderzoeken of we de communicatie tussen wijkverpleegkundigen en huisartsen kunnen verbeteren door gebruik van de zogenaamde SBAR-tool. Dit communicatie protocol ter ondersteuning van de communicatie tussen medisch specialisten en ziekenhuisverpleegkundigen is effectief gebleken in de ziekenhuissetting, maar zou ook in de eerstelijns erg bruikbaar kunnen zijn.

 
 

Email Marketing Powered by Mailchimp