Copy

De zomervakantie staat voor de deur; nog even de laatste DementieNet nieuwtjes op een rij! In deze nieuwsbrief o.a. aandacht voor het DementieNet symposium op 17 oktober aanstaande. We wensen u een ontspannen zomer toe.

Symposium “Van bedoeling naar resultaat” 

Save the date: op 17 oktober van 16.00 tot 20.30 uur organiseert DementieNet een symposium voor alle deelnemers van de lokale DementieNetwerken en andere belangstellenden.

Naast plenaire bijdrages over de laatste ontwikkelingen in de Dementiezorg, zijn er workshops te volgen over onderwerpen waar veel Dementienetwerken mee te maken hebben: hoe zet ik efficiënt een Multi Disciplinair Overleg op? Hoe betrek ik de familie bij de zorg? Wat kunnen we doen in het kader van Dementievriendelijke gemeenschap?

Ten behoeve van geïnteresseerden in DementieNet wordt het programma van de Bootcamp ook tijdens het symposium herhaald. Tijdens de Bootcamp workshops introduceren we de uitgangspunten van Dementienet: netwerksamenwerking, participatie van patiënten en mantelzorg, interdisciplinair trainen en cyclisch verbeteren. Meer informatie over het programma en aanmelding kan via de website www.dementienet.com. De kosten zijn 65 euro.

Masterclass Onbegrepen gedrag
 
In de schijnwerpers: Netwerk Nijmegen Hazenkamp
 

Op 29 september a.s. van 14.00 uur tot 17.30 uur organiseert DementieNet opnieuw een masterclass over het onderwerp ‘Onbegrepen gedrag’ bij dementie. We kregen veel positieve reacties over deze Masterclass;  reden om deze masterclass nog een keer te herhalen. In de workshop leert u uw eigen casuïstiek te analyseren om daarmee nieuwe inzichten te krijgen over een interdisciplinaire aanpak. Aanmelding kan via de website www.dementienet.com

 

 

DementieNet in de wijk Nijmegen Hazenkamp is in september 2015 van start gegaan met een korte cyclus van trainingen over dementie gericht op een brede doelgroep: leden van het Sociaal wijkteam en vrijwilligers van het Stedelijk Informatiepunt. In dit netwerk wil men op wijkniveau een zorgpad hebben, waarbij duidelijk is wie voor welke taak verantwoordelijk is. Marga Jeuken, de netwerkbinder heeft hiervoor een actieplan opgesteld en het netwerk is nu met de uitvoering ervan bezig. De zorgprofessionals zijn inmiddels getraind in onderdelen van het zorgpad, om de implementatie van het zorgpad te begeleiden.


 
 
18e netwerk van start
 
Nieuwe website voor mantelzorgers: Dementie.nl
 
De lijst met DementieNetwerken groeit gestaag. In juni zijn het 17e en 18e netwerk van start gegaan, in Beek-Ubbergen en in de wijk Brakkenstein in Nijmegen. Maar ook buiten de omgeving van Nijmegen groeit de belangstelling. In Enschede, Eindhoven en Hardinxveld Giessendam zijn er netwerken inmiddels opgestart. Initiatiefnemers van het 19e en 20e netwerk in Rotterdam en Nijmegen Noord zijn inmiddels bezig met de oriëntatiefase.  
Dementie.nl is een platform voor en door mantelzorgers, opgezet door Alzheimer Nederland. Er zijn tips, informatie en ervaringsverhalen te vinden en daarnaast is het mogelijk om in contact te komen met experts. Het doel is mantelzorgers online en offline te ondersteunen vanaf het moment van twijfel (niet-pluis-gevoel) tot voorbij het einde van het ziekteproces (nazorg). Zeker een kijkje waard, ook voor professionals is er interessante en relevante informatie te vinden, zie www.dementie.nl.

 
 
Connected Care Design
 
 

Connected Care Design is een project dat zich richt op het ontwikkelen van een nieuw integraal samenwerkingsmodel voor ouderen met kanker en biedt een handreiking voor de inrichting van meer persoonsgerichte zorg. Begin mei is de recruitment campagne succesvol van start gegaan voor het Connected Care Design team. Hiervoor nodigt het projectteam huisartsen, praktijkondersteuners, wijkverpleegkundigen en medisch en verpleegkundig specialisten uit, die betrokken zijn bij de oncologische zorg voor ouderen om deel te nemen aan ons multidisciplinair design team. Ben je nieuwsgierig? Bekijk de trailer en onze two-pager voor meer informatie of schrijf je in voor het Connected Care Nieuws.

 
 
 

Email Marketing Powered by MailChimp