Copy
NYHETSBREV FRA VEKSTRA JUNI 2016
Les nyhetsbrevet i din nettleser

Velkommen til Vekstras nyhetsbrev om LANDBRUK!

Mange av våre medarbeider har jobbet i årevis med regnskap for landbruket. Vi kjenner godt til problemstillingene som råder i næringen og kurser oss kontinuerlig for å være i forkant med kompetanse.

Solid kunnskap gir den beste effekten for våre landbrukskunder.
BESØK VÅR NETTSIDE
Share
Tweet
Forward

Har du husket husdyrforsikring?

Bonden må selv huske å forsikre dyrene sine. Det finnes ingen ordninger lenger der slike forsikringer er dekket av medlemskap eller andre avtaler. Les mer her

Svikt i honningproduksjon?

Foretak med vesentlig svikt i honningproduksjonen kan søke om erstatning for dette. Men svikten må være som følge av klimatiske forhold, altså forhold det ikke er mulig å sikre seg mot. Les mer her

Vekstra kommenterer: Forenklinger er muligheter

Forenklinger for næringslivet dreier seg i noen grad om vilje og holdninger hos politikere (som lager regelverket) og byråkrater (som forvalter regelverket) til å utnytte de muligheter som teknologien byr på. Disse mulighetene er i ferd med å bli grenseløse. Les mer her

Redusert formueskatt og inntektsskatt

Årets skatteforlik har et sterkt fokus på en endring i skattesystemet slik at det i større grad bidrar til å fremme økonomisk vekst, letter omstilling og legger til rette for nye arbeidsplasser. en ikke alle er like fornøyde. Les mer her

Ikke glem yrkesskadeforsikring

Regnskapsfører Liv Hovde hos Vekstra Nord-Øst SA oppdaget at flere av hennes kunder ikke hadde yrkesskadeforsikring . Dette kan fort skje når kunden gjør endringer i sine forsikringer eller skifter forsikringsselskap. Les mer her

Skattekort er ikke arbeidstillatelse

Skal du ansette noen fra et annet land, har du som arbeidsgiver et selvstendig ansvar for å sjekke at arbeidstaker har gyldig oppholds- eller arbeidstillatelse i Norge. Selv om arbeidstaker har skattekort, er ikke dette et bevis på at arbeidstakeren har rett til arbeid eller opphold i Norge. Les mer her
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Email
Email
Copyright © 2016 Vekstra AS, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences