Copy
Dit is de nieuwsbrief van De Technische.
Nieuwsbrief 7.1  
November 2019
De Technische.

Bedrijfsschool voor vakmanschap

We zijn alweer een aantal weken gestart met het zevende jaar van De Technische en hebben een grote groep van 120 eerstejaars studenten mogen verwelkomen. 

In deze nieuwsbrief onze nieuwe opleiding niveau 4 'Technische Projectbegeleider', een interview met de vertrekkende Teammanager/Bedrijfsleider Marleen Deuss, kennismaking met haar (tijdelijke) vervanger Erwin Brouwer en uitbreiding in de vorm van een nieuwe locatie.
 

Agenda
Do. 7 november     Kick-off keuzedeel 'Samenwerken in de Bouw'
Za. 23 november   Open dag 10:00 - 15:00 uur
Di. 26 november    De Technische Onderneming
Vr. 20 december    Kerstviering eerstejaars studenten

 
Bouwplaatsbezoek Klokgroep
Op 23 september zijn de studenten van de opleiding Technisch Projectbegeleider op bouwplaatsbezoek geweest bij de Klokbouw Groep te Lent. Deze excursie is voor de studenten onderdeel van het vak bouwplaatsinrichting. Het nieuwbouwplan telt ruim 100 woningen. Ze kregen een rondleiding op de bouwplaats en uitleg over de bouwstructuur.
Nieuwe opleiding 'Technisch Projectbegeleider'
De opleiding Technisch Projectbegeleider niveau 4 is afgelopen augustus nieuw van start gegaan bij De Technische!

De opleiding Technisch Projectbegeleider is een 1-jarige doorstroomopleiding in de BBL en is gestart met 21 studenten. Dit betekent dat de studenten een niveau 3 diploma op zak hebben van één van onze opleidingen (timmeren, schilderen, elektro- of installatietechniek).  Belangrijke pijlers zijn dat de studenten, onder andere door middel van workshops, leren plannen en organiseren, begrotingen opstellen, onderhandelen, coachen en managen. Ook krijgen ze, bovenop de technische kennis die ze al hebben, aanvullende kennis in het eigen vakgebied. Ook bij deze opleiding vinden we een focus op nieuwe – duurzame – ontwikkelingen.

Hilbert Elfring, Studieloopbaanbegeleider en docent van deze klas, is vanaf het eerste moment betrokken bij de opleiding. “Tijdens de kick-off hebben de studenten een ‘Da Vinci Brug’ gebouwd. Het enige wat ze kregen was hout en plakband en de mededeling deze brug te bouwen. De studenten gingen, zonder na te denken, voortvarend te werk en kwamen er al gauw achter dat het zo niet ging lukken. Daarna gingen ze, via internet, onderzoeken hoe het dan wel kan. Er kwamen uiteindelijk echt goede en stevige creaties uit, waarop de hele groep kon staan”.

Hilbert ziet dat de studenten moesten wennen aan deze, andere, manier van opleiden maar ziet dat er een omslag gaande is. “De studenten gaan nu anders doen en denken. De meeste studenten moesten erg wennen dat ze geen huiswerk achteraf kregen, maar zich vooral vooraf dienen voor te bereiden op de lessen en projecten. Dit vonden ze in het begin erg lastig, maar nu zie je dat ze dit over het algemeen als prettig ervaren en ze vaak verbaasd zijn over hun eigen creativiteit.”

Hilbert vindt het mooi om te zien dat je deze groep studenten zoveel communicatieve skills kunt meegeven die gebruikt worden in hun dagelijkse werk, waarbij reflectie op eigen handelen een cruciale rol speelt. “De studenten zijn nog zoekende tussen de balans werk, privé en school. Maar ze maken zich deze time-managementvaardigheden steeds meer eigen”.

Meer informatie over deze opleiding is te vinden op www.roc-nijmegen.nl.
Nieuwe extra locatie Sint Hubertusstraat 10
De Technische is dit jaar weer gegroeid in het aantal studenten. Dat is natuurlijk heel mooi. Maar hierdoor zijn we wel uit onze ruimtes op Technovium gegroeid. Daarom hebben we er een mooie ruimte op een nieuwe locatie bij: op de Sint Hubertusstraat 10 in Nijmegen. Het VMBO ‘t Rijks is wat betreft haar techniekopleidingen al op deze locatie gevestigd, een mooie kans dus om onze samenwerking met het VMBO te verdiepen.

Op deze locatie zullen geen reguliere lessen worden gegeven maar onder andere lessen uit ons pluspakket. Een voorbeeld hiervan is het keuzedeel Samenwerken in de Bouw, wat we aanbieden aan onze eerstejaars studenten. De studenten zullen, verdeeld in twee groepen, ieder 2 weken lang op deze nieuwe locatie hun ‘tiny house’ bouwen. Verder zal De Technische er gastlessen voor het VMBO verzorgen en trainingen voor zij-instromers. En zullen er zeker nog meer activiteiten ontstaan vanuit de samenwerking met de verschillende partners daar.
Interview Marleen Deuss, Teammanager TEIS en Bedrijfsleider De Technische
De opleidingen van De Technische zijn op initiatief van het bedrijfsleven ontstaan. De bedrijven wilden opleidingen die beter aansluiten bij wat het bedrijfsleven vraagt en wilden gezamenlijke verantwoordelijk voor de kwaliteit. Voor de leiding zochten zij iemand die de taal van het bedrijfsleven sprak en daadkrachtig was en ze kwamen ruim 6 jaar geleden uit bij Marleen.
 
“Het was in het begin zeker een avontuur”, geeft Marleen aan. “Het was spannend voor iedereen maar zeker ook voor het personeel. Iedereen moest een assessment doen en daarbij werd vastgesteld of hij/zij in het concept van De Technische zou passen. Dat was voor het onderwijs toen zeker niet gebruikelijk. Ook de instructeurs van de opleidingsbedrijven gingen door dezelfde screening.
Het bedrijfsmatig opleiden was een nieuw concept. De Technische gaf werkgarantie, dat was in de crisistijd heel uniek. Iedere student start in de BOL, maar het leek in uitvoering op de BBL. Veel stages en lange schooldagen met veel contextrijk praktijkonderwijs. Bedrijven waren bereid te betalen voor de stagevergoeding, waardoor langere schooldagen en meer praktijkonderwijs mogelijk werd. Ook intensiever contact met studenten werd op deze manier mogelijk gemaakt.
In het nieuwe concept van De Technische, waarin kennis van het gehele bouwproces belangrijk is, begonnen we vanaf dag 1 met een nieuw project: samenwerken in de bouw, waarin de studenten samen vakantiehuisjes gingen bouwen. We wilden zorgen voor verbreding, ook door het aanleren van werknemersvaardigheden en 21e-eeuwse vaardigheden (de zogenaamde softskills).”
 
“Natuurlijk was het leuk, het experimenteren met nieuw onderwijs. De studenten dachten mee en er ontstond een hecht team met veel energie. Docenten ROC en instructeurs van de Technische werkten nauw samen aan goed onderwijs. De focus binnen onderwijs lag en ligt op het thema duurzaamheid. We besloten tot het aanvragen van een subsidie uit het Regionaal Investeringsfonds (RIF) voor 4 jaar, waardoor we extra activiteiten konden ontplooien en zaken echt konden veranderen. Door die subsidie werd dat financieel mogelijk gemaakt. We konden o.a. een onderwijskundige aantrekken en een nieuwe niveau 4 opleiding startten: technisch projectbegeleider.
Er is veel geïnvesteerd in voorlichting en pr-activiteiten. Dat heeft mede bijgedragen aan onze studentengroei. Ondanks de crisis werd er bovendien geïnvesteerd door het bedrijfsleven. De flexibele doorstroom van BOL naar BBL is gegarandeerd. Iedereen studeert af in BBL en is verzekerd van een baan”
 
Voor Marleen Deuss persoonlijk is het maken van een optimale verbinding met het bedrijfsleven het belangrijkste, naast het maken van onderwijs voor studenten waar ze echt iets beleven dat ze niet zo snel vergeten. “Onderwijs moet ertoe doen. Iedereen moet zich gezien voelen. Deze studenten werden niet altijd gewaardeerd om wat ze konden. Wij geven waardering aan hun vakmanschap en leren ze trots te zijn op hun vak. Het onderwijs dat daaraan bijdraagt en een team dat elkaar daarin vindt, dat geeft mij voldoening. Zonder bevlogen team geen goed onderwijs. Het allermooiste is dan: een zaadje planten dat wordt uitgewerkt door het team en dan nog het liefst op een andere manier dan ik had aangegeven.”
 
“De uitdaging blijft: verscheidenheid in onze doelgroep. Nog meer maatwerk en persoonlijke programma’s. We hebben nu te maken met een grote groep anderstaligen. Instroom vanuit het vmbo is ook heel divers. Alles zit door elkaar.”
 
Waarom de keuze nu voor de sector Zorg & Welzijn?
“Na zeven jaar zijn de dingen die ik kan brengen gebracht. Het is goed dat een ander het stokje dan overneemt.
Ik ben geïnteresseerd in maatschappelijk thema’s. In de zorg is zelfredzaamheid en nog mooier, samenredzaamheid zo’n thema waar we voor staan. Ik denk dat ik me met dezelfde passie kan storten op dit nieuwe thema. Jezelf vernieuwen is goed. Van de mensen uit die sector kan ik ook weer leren. Iedere sector heeft ‘n eigen cultuur en charme.
 
In de baan als bedrijfsleider vond ik het een uitdaging om denkend vanuit alle belangen toch één richting op te sturen. Ik verwacht wel wat met die ervaring te kunnen doen. Verbindingen leggen tussen onderwijs en bedrijfsleven blijft van belang. Hoe vertaal je externe en urgente ontwikkelingen naar onderwijs? Het gaat over het snijvlak tussen externe ontwikkelingen en de uitvoering binnen een team, dat houdt me bezig.”
 
Wens voor de toekomst:
“Het bedrijfsleven moet nog concreter betrokken worden bij het onderwijs en betrokken zijn bij de uitvoering van het onderwijs. Je zult soms echt vanuit het bedrijfsleven de vernieuwing moeten binnenhalen. Maar ook: bedrijven weten soms te weinig wat we al doen en daar moeten we ook meer in investeren.”

Erwin Brouwer, Interim teammanager TEIS / De Technische

Mijn naam is Erwin Brouwer (40 jaar), geboren in ’s-Hertogenbosch en woonachtig te Empel. Sinds 1 oktober ben ik directeur van de Schildersvakopleidingen te Rosmalen, Nuenen, Tilburg, Breda, Nijmegen en NOA opleidingsbedrijf Afbouw die alleen gevestigd is in Rosmalen.

 

Na een periode van ongeveer 8 jaar gewerkt te hebben in de bouw, ben ik als docent gaan werken aan het Koning Willem 1 College te ’s-Hertogenbosch. Hier heb ik de afgelopen 15 jaar met veel plezier mogen werken. De laatste 5 jaar was ik onderwijsdirecteur van de afdeling Bouw- Infra, Architectuur & Meubeldesign (BAM). De afdeling BAM telde ruim 35 verschillende opleidingen op niveau 2,3 en 4 in de leerwegen BOL en BBL. Hierin zaten ongeveer 1200 studenten die, iedere dag, door 70 medewerkers voorzien werden van beroepsonderwijs. Met veel plezier kijk ik hierop terug..
Met deze opgebouwde ervaring ga ik de komende periode als interim-manager voor ROC-Nijmegen bij team TEIS aan de slag. Dit zal zijn totdat er opvolging is gevonden voor Marleen Deuss. Als interim manager zal ik mijn werkzaamheden voor ongeveer drie dagen per week invullen. Mocht je met me in gesprek willen, om wat voor reden dan ook, plan dan een afspraak in via Liesbeth Verheijen. Uiteraard ben ik ook per mail en telefonisch bereikbaar. 
Ik kijk er enorm naar uit om de komende periode samen met jullie te werken aan goed onderwijs voor onze studenten, die de reden zijn van ons bestaan.

Erwin Brouwer
e.brouwer@roc-nijmegen.nl
Mobiel: 0653443157
Excursie elektrobeurs
De eerstejaars studenten elektrotechniek hebben op 24 september een bezoek gebracht aan de Elektro 2019 beurs. Hier hebben ze kennis gemaakt met verschillende bedrijven en leveranciers uit de branche elektrotechniek, in een race-simulator gezeten en met VR brillen rondgelopen. Ze gingen na een geslaagde dag met volle tassen met gekregen gadgets naar huis. 
Copyright © 2019 De Technische., 

Ons mailadres is:
De Technische.
Heyendaalseweg 98
Nijmegen, Gelderland 6525 EE
Netherlands

Add us to your address book


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp