Copy

Dit is de nieuwsbrief van De Technische.
Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser.

Nieuwsbrief 6.2  
maart 2019
De Technische.

School voor vakmanschap

De Technische is volop in beweging. In deze nieuwsbrief aandacht voor onderwijsvernieuwing met nieuwe leermiddelen, de Skills Heroes, een nieuwe BBL-opleiding op niveau 4, het bouwen van Tiny Houses en de aankondiging van de Wereld Draait Duurzaam Door. 

Samen met het bedrijfsleven werken we hard aan onze opleidingen en we zijn dan ook erg trots dat we op de landelijke ranglijst van de MBO Keuzegids zo goed scoren. Een teken dat we op de goede weg zijn en dat we op deze voet door moeten gaan.

Skills Heroes
De spannende finales van de Skills Heroes, het NK voor beroepen, liggen net achter ons. Leerlingen van ROC Nijmegen waren goed vertegenwoordigd maar onze aandacht ging natuurlijk uit naar de drie deelnemers van de Technische: Luuk Pelkman (schilder), Boaz Poppeliers (Electrotechnicus gebouwen) en Joep Stamer (Sanitair- en Verwarmingstechnicus). De finale van de schilders vond plaats bij ROC van Twente in Hengelo. De finale van elektro- en installatietechniek vond plaats in de RAI in Amsterdam, een prachtige plek waar elke MBO opleiding een plekje had. Luuk (5e) en Boaz (6e) hebben zich naar de top 10 van Nederland gestreden, helaas geen podiumplaats maar wel een geweldige prestatie! Joep mocht de zilveren medaille omhangen en is tweede van Nederland geworden voor Installatietechniek! 

RAI Amsterdam
RAI Amsterdam
Toen Boaz en Joep voor het eerst de RAI binnen kwamen waren ze wel onder de indruk. Michel Janssen, instructeur van InstallatieWerk en praktijkbegeleider van Boaz heeft de jongens naar Amsterdam gebracht.

Boaz vond de finale een mooie ervaring en gaf zelf al aan “geef mij maar vast weer op voor volgend jaar”. De opdracht was erg lastig maar het is Boaz toch gelukt om een mooie strakke opdracht op te leveren.
Tijdens de wedstrijd zijn er wel wat aanpassingen gedaan, het KNX programmeren werd eruit gehaald. Dit gebeurde omdat veel deelnemers dit nog nooit hadden gedaan. Onze Boaz kon dit natuurlijk wel, en had hier dan dus ook nadeel bij, beetje jammer. 

Luuk PelkmanJoep StamerBoaz Poppeliers

We spraken ook met een hele trotse begeleider van de zilveren medaille winnaar Joep Stamer. Ruud Berns is instructeur van InstallatieWerk; praktijkopleider van de Technische. Ruud heeft Joep een week voor de finalewedstrijd intensief begeleid en hem verschillende opdrachten laten maken die eerdere jaren ook tijdens de Skills zijn gemaakt. Daarbij zijn de aandachtspunten voor de jury bij de beoordeling juist de kleine details binnen de opdracht; en Ruud kon Joep precies trainen op die details. Op de laatste dag hebben ze samen de gereedschapskoffer voor de wedstrijd samengesteld.

Tijdens zijn finale opdracht moest Joep werken met verschillende materialen en dat deed hij dus uitstekend. Een klein foutje heeft hem helaas de eerste plaats gekost. Volgens Ruud heeft Joep zich niet van de wijs laten brengen door alle drukte om hem heen, en heeft hij goed laten zien dat hij als tweedejaars BOL leerling de kneepjes van het vak al beheerst. Wat Ruud betreft heeft de zilveren prestatie van Joep gewoon een gouden randje! 
Agenda
 
26 maart VMBO Carrousel
Mondial College
Locatie Technovium
28 maart VMBO Carrousel
Stichting Kristallis
Locatie Technovium
15 t/m 17 april De week van de duurzaamheid Locatie Technovium
17 april
15:30 uur
Talkshow DWDDD
“De wereld draait duurzaam door”
met docenten, studenten en bedrijven
Locatie Technovium
18 april Personeelsdag ROC Breed docenten
19 t/m 22 april Vrij: Goede vrijdag en
paasdagen
docenten en studenten
29 april t/m 3 mei Vrij: meivakantie docenten en studenten
Hoge scores topopleidingen in MBO Keuzegids 2019

Op de ranglijsten van de MBO Keuzegids 2019 hebben de opleidingen die binnen de Technische vallen het opnieuw uitstekend gedaan!
Onze opleiding Schilderen is met 88 van de 100 punten 2e geworden van alle opleidingen in Nederland! 
Ook trots zijn we op de opleidingen Elektro- en Installatietechniek die 3e van Nederland zijn geworden en Timmeren die de 4e plaats behaalde!
Kortom, al onze opleidingen doen mee in de top van Nederland en dat mag een prestatie van formaat genoemd worden.

We zijn vooral zo enthousiast omdat de ranglijst binnen deze keuzegids voor een groot deel is bepaald door de mening van onze eigen studenten. De keuzegids is namelijk gebaseerd op de landelijke JOB-enquête (Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs) die gebruik maakt van het oordeel van mbo-studenten.

Keuzedeel Samenwerken in de bouw: Tiny Houses

Onlangs hebben we in Technovium weer de oplevering mogen meemaken van een van de mooiste projecten binnen De Technische: ‘Samenwerken in de bouw Tiny houses’.

Bij het project gaat het om samenwerken met alle disciplines die binnen de bouw werkzaam zijn. Studenten van alle opleidingen binnen de Technische (Schilderen, Elektro- en installatietechniek en Timmeren) werken in multidisciplinaire groepen samen aan het bouwen van een Tiny House.

Van Tim Simons, die als stadsnomade bij het project betrokken was en bovendien zitting nam in de jury, kregen de studenten te horen aan welke eisen een Tiny House moet voldoen.

Een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk, geen nutsvoorzieningen in huis, dus geen aansluitingen op gas, water en licht. Het gaat om off-grid wonen, geheel self-supporting met nul op de meter.

Tim vertelde in de voorbereiding over het wonen op deze manier. Je kunt je tijd anders besteden, omdat je goedkoop woont en daarom minder geld nodig hebt. Je hoeft ook niet zoveel te werken en dat sprak een delegatie van studenten, die naar zijn manier van wonen ging kijken, natuurlijk best aan.
 

We spraken twee studenten, Jibbe Siero en Zeno van Doorn over dit bijzondere project:
 

Jibbe en Zeno zijn allebei tot ambassadeur gekozen van hun opleiding.

Jibbe Siero volgt de opleiding Installatietechniek. “Ik heb alles gedaan behalve installatietechniek bij dit project. Dat is positief bedoeld. Ik verbreed zo mijn vaktechnische kennis. Je kunt dan later wellicht flexibeler worden ingezet. Op enig moment ga je natuurlijk vanzelf specialiseren.”

Jibbe vervolgt: “Binnen dit project gaat het mij vooral om het winnen. Samenwerken is leuk, maar ik wil zo goed mogelijk mijn best doen om eerste te worden. De wedstrijd maakt het voor mij aantrekkelijk.

In de voorbereiding hebben we gekeken naar voorbeelden in de praktijk. In de klas kregen we ook al uitleg over wat er bij samenwerken in de bouw komt kijken. Ben je leider of uitvoerder? Op het gebied van duurzaamheid pakken we veel op. Duurzaamheid vind ik verder ook prima, maar zo’n Tiny House is toch niks voor mij.”

Zeno van Doorn volgt de opleiding Allround Timmeren. Hij vindt het altijd handig om meer te weten. “Niet per se om te winnen, maar ook om samen iets te maken. Je werkt nu echt naar een opdracht toe. Vaak lijkt het wat surrealistisch wat je in het onderwijs doet. Binnen dit project moet je echt iets afmaken. Je ziet zo echt wat je samen opbouwt.”

Beiden zitten in de opleidingscommissie waarin studenten meepraten over de inrichting van het onderwijs. “Opmerkingen die we daar inbrengen worden goed opgepakt. De verhouding tussen theorie en praktijk is gewoon echt prima, vullen ze hierbij aan.”

Onderwijsvernieuwing in de bouw: VR brillen

Een bedrijf dat onderwijsleermiddelen ontwikkelt voor de bouw wilde graag een experiment met Virtual Reality (VR) beginnen met onderwijs. Niet als doel op zich, maar vooral om de toepassingen ook daadwerkelijk te gaan gebruiken. Roland Coenen (docent Timmeren) werd enthousiast en is samen met Lieke Willemsen (Onderwijskundige) nu betrokken bij de ontwikkeling.

Lieke: “Studenten werken tot op heden met platte tekeningen. Eerstejaars hebben geen idee hoe zo’n tekening er in het echt uitziet. De meerwaarde van een tekening in 3D is, dat deze de situatie veel inzichtelijker maakt. Dat helpt de studenten om te gaan snappen waar ze mee bezig zijn.”

Als voorbeeld wordt een huis met overstek genoemd. Hoe zit dat nou vast? Je ziet in 3D voor je hoe de constructie werkt, omdat je er omheen en doorheen kunt lopen.

“Zo is er ook een straat gemaakt in VR, met 5 dezelfde huizen die allemaal in verschillende fasen van ontwikkeling zijn. Leerlingen kunnen dan in VR al die verschillende fasen bekijken. Normaal gesproken kun je in een bouw niet meer zien wat er achter een schot zit, zoals isolatie, maar in VR kun je gemakkelijk een fase terug.”

Voorlopig wordt alleen timmerwerk en de constructie van een huis in VR nagebouwd, niet bijvoorbeeld de riolering.

Is VR realistisch genoeg?

Er is nog wel een kritische kanttekening te maken bij de ontwikkeling van VR. De uitdaging blijft dat de omgeving er zo realistisch mogelijk uit moet zien en die ontwikkeling kost veel tijd.

Lieke: “Het kost veel energie om de werkelijkheid zo realistisch mogelijk na te bouwen en daarmee ook geld. De bedoeling is nu om het onderwijsleermiddel in maart op te leveren met zoveel mogelijk opdrachten, waarmee de studenten de VR-wereld binnengaan en zo gericht mogelijk wat gaan doen.”

Naast de Technische (ROC Nijmegen) zijn er verschillende scholen betrokken bij dit VR-project, zoals het Graafschap College, ROC Aventus en het Markiezaat College.

“Het materiaal wordt momenteel getest. Als er meer opdrachten gereed zijn, dan gaat er een pilot plaatsvinden. Er zitten op dit moment nog fouten in, die moeten worden opgelost voordat het programma de lucht in kan. De virtuele wereld die gebouwd wordt moet wel kloppen met de werkelijkheid.”Is VR betaalbaar?

Lieke reageert voorzichtig. “Natuurlijk moet de ontwikkeling betaalbaar blijven. Het zal de komende tijd blijken of de kosten en de baten bij VR in balans blijven. Pas als dat het geval is, kunnen we hier spreken van een aanvulling als onderwijsleermiddel. Ik denk dat VR zeker iets kan toevoegen en het brengt een andere ervaring mee, maar de uitdaging blijft dat het ook echt wat toevoegt.”

Lieke Willemsen en Roland Coenen zijn in ieder geval voldoende enthousiast om energie te steken in een pilot voor de het toekomstig gebruik van VR in het onderwijs in Nederland. We blijven de ontwikkelingen volgen!

 Start nieuwe opleiding BBL4

In augustus 2019 starten rond de 20 studenten met de nieuwe opleiding Technisch Projectbegeleider. Deze niveau 4 opleiding kan gevolgd worden na afronding van één van de niveau 3 opleidingen van de Technische.

Technologische ontwikkelingen leiden naar vraag hoger geschoold personeel

De afgelopen periode hebben veel technologische ontwikkelingen plaatsgevonden. Door deze ontwikkelingen zijn bepaalde beroepen verdwenen en zijn er andere voor teruggekomen. Ook zijn de verschillende richtingen veel dichter bij elkaar gekomen waarbij zelfs overlappingen zijn ontstaan. Hierdoor is er technisch veel meer mogelijk, maar worden de werkzaamheden complexer en zijn er meer kennis en vaardigheden nodig op het gebied van communicatie (tussen de verschillende partijen in het bouwproces), samenwerken, projectmatig werken en innovatieve technieken. Ook is de bereidheid om zelf nieuwe kennis en vaardigheden eigen te maken erg belangrijk. 

Deze ontwikkelingen hebben geresulteerd in een steeds groter wordende vraag naar hoger geschoold technisch personeel. De vraag naar personeel die in het bezit is van een niveau 4 diploma is nog niet eerder zo groot geweest. Deze opleiding is in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven ontwikkeld en biedt daarmee voor de studenten kans op een mooie uitdagende baan, nu en in de toekomst! 

Globale inhoud van de opleiding: Als Technisch Projectbegeleider bekijk je wat er nodig is om een project tot een goed einde te brengen. Je inventariseert en onderzoekt, brengt mensen en middelen samen, overlegt en plant de werkzaamheden volgens de geldende veiligheidsvoorschriften. Je signaleert problemen en bespreekt ze tijdig. Samen met het team zoek je naar oplossingen. Je zorgt ervoor dat werkplannen, begrotingen en tekeningen nauwkeurig bijgehouden en gecontroleerd worden en dat er daar waar nodig op tijd wordt bijgestuurd. Sturen op kwaliteit, veiligheid en ‘lean’ zijn daarbij uiterst belangrijk. 

De opleiding bestaat uit verschillende kennisgebieden: -Het nieuwe bouwen -Werkvoorbereiding -Calculeren/Bedrijfskunde -Projectbegeleiding -Communicatieve vaardigheden -Coachend leidinggeven -Managementvaardigheden -Professioneel werknemerschap -Veiligheid


 
Meer info, toelating en aanmelding

De opleiding valt administratief gezien onder de opleiding Technisch Leidinggevende (crebo 25161). Op het diploma dat na het succesvol afsluiten van de opleiding wordt verstrekt, staat ook deze naam vermeld. 

Deze opleiding is een zogenaamde doorstroomopleiding. Dit betekent dat alleen studenten kunnen starten die in het bezit zijn van een relevant MBO3-diploma. Deze opleiding zal de kennis en vaardigheden die zijn opgebouwd in de vooropleiding(en) in het MBO uitbouwen tot niveau 4.  Instromen in deze éénjarige opleiding kan op twee momenten; per 1 oktober en per 1 februari. 

Inschrijven of meer informatie opvragen, kan via de website van ROC Nijmegen: 
www.roc-nijmegen.nl

Vooraankondiging:
Week van de Duurzaamheid en de Wereld draait duurzaam door

In de week van 15 t/m 17 april organiseert het Technovium opnieuw
‘De week van de duurzaamheid’.

Op 15 april is de school de hele dag open voor studenten die het keuzedeel duurzaamheid volgen. Er wordt een keuzeprogramma aangeboden met films, het Greenpeace-spel, rondleidingen door technische ruimtes en een workshop tassen van gerecyclede materialen.

Op 16 april zijn er gastlessen en excursies naar duurzame bedrijven in de omgeving.

Op 17 april is er een Duurzaamheidsmarkt van 12:00 -15:00 uur. 
Op deze markt worden gemaakte opdrachten gepresenteerd. Studenten kunnen dan een eigen duurzame onderneming laten zien en duurzame bedrijven uit de regio presenteren zich.

Op 17 april is er om 15:30 uur voor de tweede keer de talkshow:
‘De Wereld Draait Duurzaam Door’.
Onder leiding van Marcel Rözer zijn spraakmakende tafelgasten uitgenodigd die ons meenemen in de vaak verrassende visie op technologie en de circulaire economie. Buiten de afspraken in de grote wereld om zal blijken dat de duurzame revolutie in onze eigen kleine wereld al lang is begonnen. Het programma wordt opgeluisterd met muzikale bijdragen van studenten en huisdichter Paul Marcelis zal de fameuze Nico Dijkshoorn doen verbleken.
U bent van harte welkom om bij de talkshow aanwezig te zijn. U kunt meer lezen en u opgeven via deze knop:

AANMELDEN VOOR DE TALKSHOW
Copyright © 2019  
De Technische, Heyendaalseweg 98, 6525 EE Nijmegen, 024-8904381, info@detechnische.nl


uitschrijven van deze nieuwsbrief    update uw gegevens 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
De Technische. · Heyendaalseweg 98 · Nijmegen, Gelderland 6525 EE · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp