Copy
WANDELTOCHT 'Geef Vaes-HART-elt zijn HART terug' 
Tientallen Vrienden en Sympathisanten hebben vanochtend mee gelopen met de
WANDELTOCHT Geef Vaes-HART-elt zijn HART terug en symbolisch het HART van Vaes-HART-elt naar de Buitenplaats teruggebracht. 
Het HART,  een kunstwerk gemaakt door Marianne Winthagen en Rob Meijs,  heeft een mooie plaats gekregen in het park.
Na afloop is een Open brief overhandigd aan de voorzitter van het bestuur van stichting Buitenplaats Vaeshartelt, Wim Hazeu, waarvan de tekst hieronder te vinden is.
Klik hier voor meer foto’s en filmpjes van de Wandeltocht
OPEN BRIEF

van de Stichting Vrienden Kasteel Vaeshartelt
 
aan Wim Hazeu,
voorzitter van het Bestuur van stichting Buitenplaats Vaeshartelt
 
Blijkens uitlatingen in de pers heeft het bestuur van stichting Buitenplaats Vaeshartelt publiekelijk afstand genomen van de plannen voor een camping en andere verwoestende ingrepen in park en kasteel Vaeshartelt en verklaard om een koers te kiezen voor een duurzame instandhouding van de buitenplaats als natuur- en cultuurhistorisch erfgoed. Ook al hebt u eerder tegen ons gesteld dat er geen sprake was van plannen of van een nieuwe koers, hebben wij met instemming van deze koerscorrectie kennis genomen en zullen u daaraan blijven herinneren. 

Wij blijven ons verzetten tegen de plannen om in de oudste gedeelten van kasteel Vaeshartelt, d.w.z. de Oostvleugel uit 1739 en de Noordvleugel uit 1805, ‘familiekamers’ met stapelbedden te realiseren, omdat dat onmogelijk kan zonder onherstelbare ingrepen in het monument. En we blijven pleiten voor herstel van de zorg en aandacht voor de voor Vaeshartelt zo belangrijke ‘zakelijke markt’ en tegen een eenzijdige oriëntatie op de ‘leisure’-markt, zeker als er wordt gekoerst op ‘lowbudget’.
 
Wat evenmin past bij een koers van duurzame instandhouding is het doorgaan op de weg van het ontslaan van medewerkers die deze koers gedragen hebben. Van de zes medewerkers die in april ontslag is aangezegd, hebt u met drie een afvloeiingsregeling getroffen. Voor de vierde is de ontslagvergunning geweigerd en met Marianne Winthagen en Frank Wormer loopt een gerechtelijke procedure.
 
Wij roepen u op om ook in deze ten halve te keren in plaats van ten hele te dwalen.
Wij zijn en blijven tegen het ontslag van Marianne Winthagen en Frank Wormer en wel om de volgende redenen:
 
1. Er is geen financiële noodzaak voor dit ontslag. Weliswaar gaat het niet goed genoeg met Vaeshartelt, maar de financieel-economische positie is niet zodanig slecht dat dit ontslag daarvoor de benodigde oplossing is.
 
2. Er is geen organisatorische noodzaak voor dit ontslag. Marianne Winthagen is de essentiële schakel in de samenwerking tussen Vaeshartelt en de vele vrienden, vrijwilligers en maatschappelijke organisaties. Zij heeft het gezag, de empathie, de samenwerkingsbereidheid en de bezieling om deze relaties duurzaam en vruchtbaar in stand te houden. Een vervanger van Marianne zal enige jaren in relaties moeten investeren voordat dit ondersteunende netwerk weer op vergelijkbaar niveau zal zijn gebracht. Het is niet voor niets dat de vrijwilligers in staking zijn gegaan toen zij van het ontslagvoornemen hoorden. Marianne is voor velen het hart van Vaeshartelt.
 
3. De werkgever gaat niet fatsoenlijk met uitzonderlijk toegewijde medewerkers om. Marianne en Frank hebben een algemeen gewaardeerde, jarenlange betrokkenheid bij Vaeshartelt. Om met name Marianne als donderslag bij heldere hemel ontslag aan te zeggen en de ontslagprocedure bij UWV op te starten, zonder enige vorm van overleg of beraad, getuigt van gebrek aan respect en fatsoen.
 
4. Bovendien verraadt deze ingreep een zwalkend beleid. Het Bestuur heeft een jaar geleden een tweehoofdige directie benoemd. Om vervolgens slechts een jaar later een van de directieleden te ontslaan omdat de directie topzwaar zou zijn getuigt van een schrijnend gebrek aan een lange termijn visie. De ontslagen komen dan ook als uiterst ondoordacht op ons over.
 
5. In het geval van Marianne Winthagen gaat het niet om zo maar een medewerker, maar om een lid van het directieteam. In tegenstelling tot wat het bestuur  van Vaeshartelt verkondigt, is Marianne benoemd tot lid van het directieteam met instemming van het bestuur. Zij is gevraagd om haar vaste positie bij Hogeschool Zuyd in 2013 op te geven om meer tijd te kunnen besteden aan de wederopbouw van Vaeshartelt na de desastreuze periode 2011-2013. In haar rol als directielid is zij degene die het onderhoud en facilitair management van gebouwen en park doet en ze heeft gezorgd voor een groot draagvlak daarvoor bij maatschappelijke organisaties die dan ook bereid zijn om allerlei projecten ter verbetering van gebouwen en park te realiseren. De kwaliteit en de variëteit van het onroerend goed zijn essentieel onderdeel van het product Vaeshartelt. Marianne is dan ook voor vele organisaties het gezicht van Vaeshartelt.
 
6. De vele vrijwilligers die verbonden zijn met park en kasteel en daar jaarlijks duizenden uren werk in hebben gestoken, hebben die binding dankzij de houding en aandacht van Marianne en Frank. Met tuinbaas Rob zorgen zij voor de waardering en het onderhouden van de werkzin om expertise en werkkracht gratis ter beschikking te stellen. Met het verlies van deze medewerkers dreigt dat definitief te verdwijnen.
 
Inmiddels hebben ruim 2.800 mensen en organisaties hun Adhesie betuigd met onze Protestcampagne Stop het Verdriet van Vaeshartelt!
 
Wij herhalen onze uitgesproken bereidheid om mee te denken en waar mogelijk mee te werken aan het vinden van duurzame oplossingen voor de exploitatieproblemen van de buitenplaats.
 
namens het bestuur van stg. Vrienden Kasteel Vaeshartelt,
 
 
 
Harry Fekkers
voorzitter
 
 
Maastricht, 22 mei 2016
Voor contact:
Wil Lemmens (lid en woordvoerder van het bestuur)

Mail: info@vriendenvanvaeshartelt.nl
Telf: 06-53654590
Klik hier om je Adhesie te betuigen met ons Protest en het Verdriet van Vaeshartelt te stoppen!
Volg het verloop van de Protestcampagne op onze Website en Facebook pagina!
Facebook
Facebook
Website
Website
Copyright © 2016 stg Vrienden Kasteel Vaeshartelt, All rights reserved.
U ontvangt deze mail als Vriend van Vaeshartelt

Contactgegevens:
stg Vrienden Kasteel Vaeshartelt
Mail: info@vriendenvanvaeshartelt.nl


uitschrijven voor de Vriendenbrief


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
stg Vrienden Kasteel Vaeshartelt · Aan de Gapert 25 · Meerssen, Limburg 6231 BX · Netherlands

Email Marketing Powered by MailChimp