Copy
6 juni 2016 
VRIENDEN VAESHARTELT ZEGGEN VERTROUWEN IN
DIRECTEUR JANMAAT OP
Beste Vrienden,
 
Via deze Vriendenbrief willen we jullie graag op de hoogte houden van het verloop van onze Protestcampagne 'Stop het Verdriet van Vaeshartelt', die we op 23-4 jl. zijn gestart. 

Daar de reactie van het bestuur van Vaeshartelt op de Open brief, die op 22-5 aan de voorzitter, Wim Hazeu, is overhandigd voor de Vriendenstichting niet bevredigend is, hebben we als reactie hierop opnieuw een brief aan het bestuur gestuurd  en onderstaand persbericht doen uitgaan, waarin de Vriendenstichting aandringt op het vertrek van directeur Janmaat. 
Het bestuur is gevraagd om voor 12-6 a.s. op deze brief te reageren. 

Sinds de start hebben al 3.000 mensen en organisaties hun Adhesie betuigd met ons protest, dat we op 22-5 ook fysiek kracht bij hebben gezet met de Wandeltocht Geef Vaes-HART-elt zijn HART terug, waarbij we met tientallen Vrienden symbolisch het HART van Vaes-HART-elt hebben terug gebracht, in de vorm van een mooi kunstwerk. Alle informatie over onze campagne en acties is terug te vinden op onze website: www.vriendenvanvaeshartelt.nl.

We houden jullie op de hoogte van de voortgang!

Met een Vrienden Groet,

Bestuur stg. Vrienden Kasteel Vaeshartelt

PS Als u geen prijs meer stelt op de Vriendenbrief, dan kunt u zich aan het einde van de brief uitschrijven.
PERSBERICHT
VRIENDEN VAESHARTELT DRINGEN AAN OP VERTREK DIRECTEUR

De Vrienden van Vaeshartelt hebben in een schrijven aan het bestuur van Buitenplaats Vaeshartelt opgeroepen tot wijziging van de directiestructuur en vertrek van de huidige directeur en aangedrongen op een overleg van beide besturen.  Reden voor deze stap is dat de één hoofdigheid in de directie risico’s  met zich mee brengt en niet past bij het complexe beheer van landgoed en horeca. De Vriendenstichting illustreert de gebreken met een lijst van meer dan 10 signaleringen van fouten en missers uit het recente verleden. 

De Vrienden van Vaeshartelt maken zich ernstig zorgen over het teloor gaan van Vaeshartelt als publiek toegankelijk natuurhistorisch- en cultureel erfgoed. In de afgelopen maanden zijn bestuur en directie bezig om de organisatie af te slanken en om te vormen tot een low-budget hotel. Daarbij zijn degenen die zorg dragen voor de instandhouding van park en landschap en die de uitgebreide schare van vrijwilligers en ondersteunende maatschappelijke groeperingen hebben weten te binden aan de buitenplaats, op non-actief gezet.
 
De Vrienden zijn daartegen in opstand gekomen met verschillende acties onder het motto “Geef Vaeshartelt zijn Hart terug”, waaronder een protestmars op 22 mei jongstleden. De vrijwilligers hebben hun werk neergelegd met als gevolg dat de buitenplaats er steeds slechter komt uit te zien. Tot grote frustratie van degenen die in de afgelopen jaren het park, de tuinen, de vrijwilligersorganisatie en diverse publieksevenementen hadden opgebouwd en van de inmiddels meer dan 3.000 personen die sympathiseren met het protest van de Vrienden.

 

 
Voor contact:
Wil Lemmens (lid en woordvoerder van het bestuur)

Mail: info@vriendenvanvaeshartelt.nl
Telf: 06-53654590
Klik hier om je Adhesie te betuigen met ons Protest en het Verdriet van Vaeshartelt te stoppen!
Volg het verloop van de Protestcampagne op onze Website en Facebook pagina!
Facebook
Facebook
Website
Website
Copyright © 2016 stg Vrienden Kasteel Vaeshartelt, All rights reserved.
U ontvangt deze mail als Vriend van Vaeshartelt

Contactgegevens:
stg Vrienden Kasteel Vaeshartelt
Mail: info@vriendenvanvaeshartelt.nl


uitschrijven voor de Vriendenbrief


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
stg Vrienden Kasteel Vaeshartelt · Aan de Gapert 25 · Meerssen, Limburg 6231 BX · Netherlands

Email Marketing Powered by MailChimp