Copy
7 september 2016
BESTUREN STEMMEN IN MET HET INSCHAKELEN
VAN EEN OF MEER VERKENNERS

Beste Vrienden,

We hopen dat jullie een mooie zomer(vakantie) hebben genoten. 
In verband met de zomerperiode heeft de berichtgeving van de Vriendenstichting ook even stil gelegen wat niet wil zeggen dat er achter de schermen niets is gebeurd.  Hiervan willen we jullie in deze Vriendenbrief graag op de hoogte stellen. 

Zoals bekend ijvert de Vriendenstichting sinds 23-4 jl.  voor het herstel van ‘goed bestuur en directievoering op Buitenplaats Vaeshartelt.
In onze laatste Vriendenbrief hebben we gemeld dat in de bijeenkomst van de Maastrichtse Gemeenteraad van 28 juni wethouder van Grootheest heeft aangekondigd de twee besturen op te roepen met elkaar in overleg te treden.
Deze oproep hebben beiden besturen inmiddels ontvangen waarna er een voorstel is geformuleerd om een of meer verkenners in te schakelen die in gesprek met de afzonderlijke besturen treedt/treden om te kijken of er voldoende basis is voor een gezamenlijk overleg om tot een oplossing te komen. Er wordt op dit moment met het bestuur van stg Buitenplaats Vaeshartelt onderhandeld over de uitgangspunten voor een dergelijk traject. 


De al eerder kenbaar gemaakte zorgen van de Vrienden over de gevolgen van het wanbestuur van de Buitenplaats nemen helaas alleen maar toe, zoals verderop in deze Vriendenbrief blijkt.
We  hopen dan ook dat het verkenners traject tot snelle actie leidt en de teloorgang een HALT toegeroepen kan worden!!

Met Vrienden Groet,

Bestuur stg. Vrienden Kasteel Vaeshartelt


PS Als u geen prijs meer stelt op de Vriendenbrief, dan kunt u zich aan het einde van de brief uitschrijven.
Een Vaes-HART-elt zonder HART

Op zaterdag 4-9 jl. hebben de vrijwilligers alle materialen die zij, mede uit het oogpunt van kostenbesparing, in bruikleen hadden gegeven aan Vaeshartelt, teruggehaald in afwachting van betere tijden. Vaeshartelt had deze materialen allemaal verzameld of beter gezegd op een hoop gegooid in het naast het kasteel gelegen Pomphuisje (zie onderstaande foto).
Ook het (fysiek) zwaar gehavende kunstwerk dat het hart van Vaeshartelt symboliseert, hebben zij meegenomen.

Behalve de materialen zijn per 1-9 ook de medewerkers Frank Wormer en Marianne Winthagen, die 23 jaar lang hun HART gegeven hebben aan Vaes-HART-elt, formeel door Vaeshartelt ontslagen. Beiden zitten nog in een traject om de ontslagen via de kantonrechter aan te vechten. 
Zij zullen op een later tijdstip een afscheidswoord in deze Vriendenbrief publiceren, maar willen nu al graag iedereen bedanken voor de fijne samenwerking in de afgelopen 23 jaar en de steun in de afgelopen maanden. 


Hiermee is voor iedereen duidelijk dat er geen HART meer is op het huidige Vaes-HART-elt, maar dat de kilte heerst.

De teloorgang van de tuinen en het park die iedereen kan waarnemen is daarmee tevens verklaard zoals ook uit de foto
s verderop in deze nieuwsbrief blijkt.

VRIENDEN NIET MEER WELKOM IN DE VOLONTAIRE?
In 2014 hebben de vrijwilligers met vereende krachten de voormalige schapen stal omgebouwd tot vrijwilligershonk, genaamd De Volontaire.  
De Volontaire was de verzamelplaats voor de vrijwilligers van waaruit  het werk werd georganiseerd en waar pauze werd gehouden.
Bij het ophalen van de privé spullen van de vrijwilligers afgelopen zaterdag vernamen wij dat de contactpersoon uitdrukkelijk de opdracht van directeur Janmaat  had gekregen om de Vrienden geen toegang te geven tot de Volontaire, waar men inmiddels ook de sloten van heeft vervangen. 
De vermoedelijke reden hiervoor is dat Janmaat de Volontaire al in gebruik heeft gegeven aan derden, zoals uit onderstaande foto , die door deze derde partij op het internet is geplaatst met het onderschrift 'materiaalhok ingericht op Buitenplaats Vaeshartelt', blijkt. 

KUNST OOK DE DUPE VAN NIEUWE BELEID

De stg Buitenplaats Vaeshartelt heeft gedurende haar bestaan een mooie uitgebreide kunstcollectie opgebouwd bedoeld om de gebouwen mee aan te kleden. Bij het ophalen van de privé spullen van de vrijwilligers afgelopen zaterdag hebben we met eigen ogen kunnen aanschouwen dat er behalve met het groen ook met de kunst niet bepaald zorgvuldig wordt omgegaan door de huidige directie, zoals de fotos laten zien.
GEEN LIMBURG PREUVE FESTIVAL OP 4-9 jl. 
Begin van het jaar werden nog volop voorbereidingen getroffen voor het 6e Limburg Preuve Festival op 4 september 2016. Het had net als voorgaande edities een schitterend feest moeten worden voor Vaeshartelt, zijn medewerkers, de vrijwilligers en de vele bezoekers.
Helaas moest de voorbereiding vanwege de ontslagen van de medewerkers en de staking van de vrijwilligers, die beiden onontbeerlijk zijn voor het festival, worden gestaakt. 
Hiermee heeft Vaeshartelt een van haar jaarlijkse topevenementen aan haar neus voorbij laten gaan. 
GROEN ONDERHOUD IS DRAMATISCH
Afgelopen zaterdag hebben de vrijwilligers een rondgang gemaakt over de buitenplaats en met eigen ogen aanschouwd hoe dramatisch de situatie van het groen op de buitenplaats is. 

In de Proeftuin wordt geen enkel onderhoud meer gepleegd, behalve ruw maaien incl de wilde bloemenweide die in het voorjaar, met financiële steun van het Buitengoed Geul en Maas, door vrijwilligers samen met weth. Van Grootheest is ingezaaid.

Het merendeel van de bessen, bramen en frambozenstruiken zijn  onherstelbaar beschadigd en de met veel inspanning gemaakte bedden voor de groentetuin zijn volledig met onkruid overwoekerd.
Ook over de toekomst van de 200 jonge fruitbomen en de leifruit bomen die de afgelopen jaren met veel liefde zijn verzorgd maken wij ons grote zorgen. 

Dit is pure kapitaalvernietiging die snel een HALT toegeroepen moet worden om nog erger te voorkomen. Kapitaal dat n.b. voor een groot deel met subsidies is verworven!
Geschrokken zijn we ook van de manier waarop er met de (deels monumentale) bomen wordt omgegaan. Zo is de prachtige Magnolia  op de binnenplaats door ondeskundigen bruut gesnoeid vanwege een bewakingscamera en staan of liggen de monumentale bomen er verwaarloosd bij.
Klik hier om je Adhesie te betuigen met ons Protest en het Verdriet van Vaeshartelt te stoppen!
KLIK HIER VOOR ALLE CORRESPONDENTIE VAN EN AAN DE VRIENDEN
KLIK HIER VOOR ALLE PERS UITINGEN
Voor contact:
Wil Lemmens (lid en woordvoerder van het bestuur)

Mail: info@vriendenvanvaeshartelt.nl
Telf: 06-53654590
Volg het verloop van de Protestcampagne op onze Website en Facebook pagina!
Facebook
Facebook
Website
Website
Copyright © 2016 stg Vrienden Kasteel Vaeshartelt, All rights reserved.
U ontvangt deze mail als Vriend van Vaeshartelt

Contactgegevens:
stg Vrienden Kasteel Vaeshartelt
Mail: info@vriendenvanvaeshartelt.nl


uitschrijven voor de Vriendenbrief


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
stg Vrienden Kasteel Vaeshartelt · Aan de Gapert 25 · Meerssen, Limburg 6231 BX · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp