Copy
10 januari 2017
BUITENPLAATS VAESHARTELT GOOIT DE DEUR
KEIHARD DICHT VOOR DE VRIENDEN,
MAAR DAAR LEGGEN DE VRIENDEN ZICH NIET BIJ NEER!

Beste Vrienden van Vaeshartelt,
 
We hebben op 3-1 jl. van de voorzitter van het bestuur van stg. Buitenplaats Vaeshartelt, dhr. Hazeu, een bijzondere brief ontvangen als reactie op onze laatste Vriendenbrief van een dag daarvoor.
Een Vriendenbrief waarin we onze achterban, na weer 6 weken te hebben moeten stilzwijgen, aan het begin van het nieuwe jaar op de hoogte hebben gesteld van de teleurstellende stand van zaken. 


De inhoud van de brief van dhr. Hazeu was van dien aard dat de Vriendenstichting hierop direct een reactie heeft verstuurd. 

We willen u via deze Vriendenbrief graag van de inhoud van beide  brieven op de hoogte stellen. Hiervoor
 verzoeken we u om op onderstaande knop te klikken. U komt dan op de website van de Vrienden waar de genoemde brieven gepubliceerd staan, evenals alle voorgaande correspondentie van en aan de Vrienden.

 
KLIK HIER VOOR DE INHOUD VAN DE BRIEVEN
Hoewel Buitenplaats Vaeshartelt met deze brief de deur keihard dicht gooit voor de Vriendenstichting en daarmee ook voor de tientallen vrijwilligers en duizenden sympathisanten, leggen de Vrienden zich hier niet bij neer!
De Vrienden blijven, zoals steeds, bereid tot overleg  met het bestuur van Buitenplaats Vaeshartelt.
 Om, zoals burgemeester Annemarie Penn de Maastrichtenaren tijdens haar nieuwjaarstoespraak op het hart heeft gedrukt,
'een ommezwaai te maken van negativisme naar positivisme, door te praten en te luisteren, omdat dat leidt tot begrip en respect voor de andersdenkende i.p.v. te schelden en schreeuwen dat slechts leidt tot afkeer’


We hopen dat het bestuur van Buitenplaats Vaeshartelt deze boodschap ter harte neemt en tot het inzicht komt dat overleg met de Vrienden onvermijdelijk is om uit de impasse te komen. 


Met Vrienden Groet,

Harry Fekkers
Voorzitter stg. Vrienden Kasteel Vaeshartelt
EEN VRIENDENBRIEF GEMIST? KLIK HIER!
Voor contact:
Wil Lemmens (lid en woordvoerder van het bestuur)

Mail: info@vriendenvanvaeshartelt.nl
Telf: 06-53654590
Volg het verloop van onze acties op onze Website en Facebook pagina!
Facebook
Facebook
Website
Website
Copyright © 2016 stg Vrienden Kasteel Vaeshartelt, All rights reserved.
U ontvangt deze mail als Vriend van Vaeshartelt

Contactgegevens:
stg Vrienden Kasteel Vaeshartelt
Mail: info@vriendenvanvaeshartelt.nl


uitschrijven voor de Vriendenbrief


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
stg Vrienden Kasteel Vaeshartelt · Aan de Gapert 25 · Meerssen, Limburg 6231 BX · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp