Copy
24 november 2016
WAAROM ZIJN  DE VRIENDEN ZO STIL?

Beste Vrienden,

Zoals bekend ijvert de Vriendenstichting al sinds 23-4 jl.  voor het herstel van ‘goed bestuur en directievoering op Buitenplaats Vaeshartelt.
Kijk voor meer info op onze website: www.vriendenvanvaeshartelt.nl.
Om de achterban en andere belanghebbenden op de hoogte te houden geeft de Vriendenstichting regelmatig een Vriendenbrief uit.


In onze laatste Vriendenbrief, begin september, hebben we gemeld dat het bestuur van de Vriendenstichting en het bestuur van stg Buitenplaats Vaeshartelt, na een oproep van weth. Gerdo van Grootheest, beiden akkoord gaan met het opstarten van een verkennerstraject met als doel uit de ontstane impasse te komen. 
De voorzitters van beide besturen zijn doende met het benaderen van mogelijke kandidaten voor de rol van verkenner. Een eerste ronde heeft  helaas nog niet tot resultaat geleid, vandaar dat er op dit moment een tweede ronde volgt.
Met het oog op dit traject is tussen de besturen afgesproken om tot zekere hoogte radiostilte te betrachten en gezamenlijk  i.s.m. de verkenner(s) naar buiten te treden over de voortgang en het resultaat van het verkennerstraject. Dat is dan ook de reden waarom de Vriendenstichting de afgelopen maanden weinig van zich heeft laten horen. 
'Dat wil niet zeggen dat we stilgezeten hebben. Integendeel, achter de schermen zijn we nog steeds druk doende zoals in deze nieuwsbrief te lezen is.

En omdat het voorgenomen verkennerstraject langer duurt dan ons lief is en we ons nog altijd grote zorgen maken over het wanbestuur bij Vaeshartelt  vinden we het nodig om onze achterban met deze Vriendenbrief op de hoogte te stellen van een aantal zaken.

Met Vrienden Groet,

Bestuur stg. Vrienden Kasteel Vaeshartelt


PS Als u geen prijs meer stelt op de Vriendenbrief, dan kunt u zich aan het einde van de brief uitschrijven.
VRIENDENSTICHTING BLIJFT ACTIE VOEREN!

De Vriendenstichting beschikt over een lange adem en een even lange horizon en zal niet rusten vooraleer er op Vaeshartelt weer sprake zal zijn van 'goed bestuur'. Daaronder verstaan wij het realiseren van de doelstelling van de stichting, de duurzame instandhouding van het maatschappelijk en cultureel erfgoed dat in de Buitenplaats Vaeshartelt is opgebouwd. En daaronder verstaan wij ook een verantwoorde en duurzame exploitatie van het Conferentiehotel, geheel in de geest van diezelfde doelstelling. En om 'goed bestuur' op Vaeshartelt terug te brengen is in elk geval een directiewisseling nodig, dat is steeds het standpunt van de Vriendenstichting geweest. 
NIEUWE PROTEST ACTIE IN VOORBEREIDING:
STOP KAP BEUKENLAAN

 
Er is eerder al berichtgeving geweest over de door de gemeente Maastricht voorgenomen rigoureuze kap van de monumentale Beukenlaan en de actie die de Vriendenstichting hiertegen wil voeren.

De Vrienden hebben alles in de steigers staan om de Actie Stop Kap Beukenlaan te starten, zodra de kapvergunning hiervoor door de gemeente wordt verleend en het mogelijk wordt om hiertegen bezwaar  aan te tekenen. 

Zodra dit het geval is zullen we hierover breed berichten en iedereen oproepen om ons bezwaar tegen de kap van het grootste groene monument van de Gemeente Maastricht te ondersteunen.

Uiteraard verwachten we dat bestuur en directie van Buitenplaats Vaeshartelt het bezwaar tegen het kappen van de Beukenlaan ook zal onderschrijven daar de buitenplaats met deze ingreep letterlijk midden op het industrieterrein komt te liggen i.p.v. in de Landgoederenzone. 
WAARVOOR VRAAGT VAESHARTELT EEN BOUWVERGUNNING AAN? 
De Vriendenstichting is ter ore gekomen dat er door Vaeshartelt een bouwvergunning is aangevraagd.
We hopen dat deze vergunning niet is aangevraagd voor het plan om in de Oost-vleugel, het oudste gedeelte van het Kasteel, meerpersoonskamers te realiseren. 

Een plan waar de Vrienden  zich vanaf de start van de Protestcampagne tegen hebben verzet omdat een dergelijke verbouwing onmogelijk is zonder een rigoureuze ingreep in het interieur van het kasteel, dat 23 jaar geleden met veel zorg en subsidiegelden volledig is gerestaureerd met behoud van alle stijlelementen zoals de houten vloeren en deuren, stukwerk en hardstenen schouwen. 
Een plan dat eerder door bestuur en directie van Buitenplaats Vaeshartelt is geloochend en dat o.i. onmogelijk goedgekeurd kan worden door de Gemeente en de Rijksdienst.
Mocht dit wel het geval zijn dan zal de Vriendenstichting ook hiertegen actie voeren!

DE COLUMN MET ALS TITEL 'VROEGBOEKSTRAF BIJ VAESHARTELT' DIE DOOR WIJLIMBURG.NL ONLANGS IS GEPUBLICEERD N.A.V. DE HIERNAAST GEPLAATSTE NIEUWSBRIEF DIE VAESHARTELT AAN HAAR ZAKELIJKE RELATIES VERSTUURT, LEGT DE VINGER OP DE ZERE PLEK!
ZO WIL JE ALS BEDRIJF TOCH NIET IN DE PUBLICITEIT KOMEN!
KLIK HIER VOOR DE VOLLEDIGE COLUMN OP WIJLIMBURG.NL
GROEN ONDERHOUD BLIJFT OM TE HUILEN
We moeten helaas opnieuw melden dat het groenonderhoud op de buitenplaats dramatisch blijft. Er wordt door de directie ingezet op het groenonderhoud dat de gast op het 1e oog ziet en de rest wordt verwaarloosd. Daarbij  wordt gewerkt met externen  die uitsluitend worden gekozen o.b.v. de laagste prijs wat ten koste gaat van de kwaliteit. En die de noodzakelijke kennis en passie missen, die nodig zijn om de bijzondere flora en fauna op de buitenplaats op waarde te schatten, te onderhouden en behouden. 

Hierbij moeten we ook constateren dat landschapsarchitect  en bomen deskundige Jorn Copijn, die vanaf de start bij de ontwikkeling van het groen op de buitenplaats is betrokken door de huidige directie volledig wordt gepasseerd ondanks de eerdere toezegging van directeur Janmaat dat men hem graag als adviseur bij het onderhoud en de ontwikkeling van het landgoed wil blijven betrekken. 

Een recent voorbeeld van geen gevoel hebben voor het waardevolle groen is de rigoureuze snoei van de monumentale Paardenkastanjelaan langs de hotelvleugel waar nagenoeg niets meer van overgebleven is.
Ook de kap van bomen in het bijzondere Sterrenbos is zonder enige vorm van overleg met dhr. Copijn door onbekende derden uitgevoerd.
HET HUIDIGE GROENONDERHOUD MAAKT DAT DE TROUWE VRIJWILLIGERS, DIE AL BIJNA 8 MAANDEN IN STAKING ZIJN,
DE BUITENPLAATS NIET MEER BEZOEKEN,
OMDAT ZE DE TELOORGANG VAN AL HET HARDE WERKEN VAN DE AFGELOPEN JAREN NIET LANGER KUNNEN AAN ZIEN!
HOE GAAT HET MET DE ONTSLAGEN MEDEWERKERS?
De brute ontslagaanzeggingen eind maart van een aantal medewerkers die zich jarenlang met veel toewijding en passie hebben ingezet voor de buitenplaats, was voor betrokkenen zelf een zware klap. We zijn blij te kunnen melden dat deze medewerkers inmiddels weer nieuwe banen hebben gevonden. Zo is Marianne Winthagen per 1-11 (tijdelijk) teruggekeerd als docente bij de Hogeschool Zuyd, faculteit Hotel- en Facility Management te Heerlen. Een functie die ze van 2007-2013 al parttime vervuld heeft naast haar functie als Beheerder van Buitenplaats Vaeshartelt en die ze medio 2013 heeft opgezegd om zich (weer) fulltime op Vaeshartelt te kunnen richten na haar aanstelling door het bestuur als Directeur Vast- en Landgoedbeheer. 

We hebben eerder gemeld dat zowel Marianne Winthagen als Frank Wormer nog een gang naar de kantonrechter maken om hun ontslag aan te vechten. Beide zaken dienen in december. 
KLIK HIER VOOR VOORGAANDE VRIENDENBRIEVEN
Voor contact:
Wil Lemmens (lid en woordvoerder van het bestuur)

Mail: info@vriendenvanvaeshartelt.nl
Telf: 06-53654590
Volg het verloop van onze acties op onze Website en Facebook pagina!
Facebook
Facebook
Website
Website
Copyright © 2016 stg Vrienden Kasteel Vaeshartelt, All rights reserved.
U ontvangt deze mail als Vriend van Vaeshartelt

Contactgegevens:
stg Vrienden Kasteel Vaeshartelt
Mail: info@vriendenvanvaeshartelt.nl


uitschrijven voor de Vriendenbrief


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
stg Vrienden Kasteel Vaeshartelt · Aan de Gapert 25 · Meerssen, Limburg 6231 BX · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp