Copy
Groenvisie Amersfoort: doe en schrijf mee!!
View this email in your browser

GROENVISIE AMERSFOORT

Agenda

11 maart themabijeenkomst Ecologie
19 maart themabijeenkomst Bomen
25 maart themabijeenkomst Recreatief groen
30 maart themabijeenkomst Eetbaar Groen

Opgeven: via klikken op Contact (vermeld uw e-mailadres).

 Websites

www.groenvisieamersfoort.nl
Contact

Schrijf mee met visie: klimaatbestendigheid

Tijdens de themabijeenkomst over klimaatbestendigheid hebben inwoners, ambtenaren en politici de bedreigingen en kansen in Amersfoort besproken. Vanaf morgen staat een overzicht van de inbreng op onze website. Vanaf donderdag 12 maart kunt u online meeschrijven aan de visie, op alle thema's. Over een paar weken gaan we alle inbreng met u bespreken.
http://www.groenvisieamersfoort.nl

Themabijeenkomst ecologie/biodiversiteit

De volgende themabijeenkomst van de Groenvisie gaat over ecologie, natuurwaarden en biodiversiteit en is aanstaande woensdag (11 maart) van 19:00 tot circa 22:00 uur in wijkcentrum de Groene Stee, adres: Wiekslag 92. Inloop vanaf 18.30 uur, met koffie/thee.
U kunt zich nog opgeven via contact.
De avond start met een uitleg van het proces en het verwachte eindresultaat. Na een korte toelichting op de huidige stand van zaken gaan we met elkaar nadenken over de kansen en bedreigingen voor de natuurwaarden, ecologie en biodiversiteit in Amersfoort. Wilt u zich voorbereiden, dan verwijzen wij u naar onze website waar diverse documenten te vinden zijn!

Gemeenteraad akkoord met de kaders

Op dinsdag 3 maart zijn de kaders voor de Groenvisie besproken en met een amendement aangenomen (lees hier de kaders). Hiermee is het voor iedereen duidelijk waar de Groenvisie over moet gaan, wat de status is van de groenvisie en naar welke aandachtspunten gekeken moet worden. Uiteindelijk zal de gemeenteraad de definitieve Groenvisie toetsen op deze kaders.
Voor meer info!
www.groenvisieamersfoort.nl

unsubscribe from this list    update subscription preferences