Copy
4de nieuwsbrief Groenvisie Amersfoort
View this email in your browser

GROENVISIE AMERSFOORT

Agenda

2 mei    Sluiting online meeschrijven
30 mei  Verbindingsdag 
3 juli     Slotbijeenkomst

Opgeven kan via onze website (klik hier)

 Websites

www.groenvisieamersfoort.nl
Contact

Mooie oogst na 7 themabijeenkomsten

Er is door ruim 100 Amersfoorters hard gewerkt aan verschillende thema's, rond ‘groen’. Door inbreng van hun kennis, ervaring en enthousiasme zijn veel ideeën, visies en oplossingen opgehaald. En mooie uitspraken, zoals "van tegeltuin, naar egeltuin" & "van gemeentelijk groen, naar gemeenschapsgroen". Per thema is een impressie gemaakt: zie onze website. Meeschrijven via de website? Dit kan nog tot 2 mei.

30 mei Verbindingsdag. Meldt u aan!

Na het brainstormen en ideeën aandragen komt nu een fase van verbinden en samen voegen. Het schrijfteam maakt momenteel een 1ste versie van de Groenvisie op basis van alle input uit de themabijeenkomsten, het raadsvoorstel en interviews. Mogelijke tegenstrijdigheden en witte vlekken willen we graag met u bespreken en aanvullen op de Verbindingsdag. Komt u ook?

De Verbindingsdag is op 30 mei van 13:00 - 16:00 uur in Zandfoort aan de Eem. Graag aanmelden via onze website

De gemeenteraad kijkt mee hoe we het doen!

Om de kwaliteit te bewaken van de Groenvisie bespreken raadsleden periodiek de voortgang en het proces. Deze betrokkenheid is zeer welkom en levert goede aandachtspunten op. Op hun aanraden is een onafhankelijk redactieteam samengesteld.
De Groenvisie wordt voor de zomer feestelijk aangeboden aan de stad. De gemeenteraad zal deze bespreken en na de zomer ter inzage leggen voor bewoners. Wij zullen u daar over verder informeren.
Voor meer info!
www.groenvisieamersfoort.nl

unsubscribe from this list    update subscription preferences