Copy
5de nieuwsbrief groenvisie Amersfoort
View this email in your browser

GROENVISIE AMERSFOORT

Agenda

Opleveren Groenvisie (september)
Bespreken met de stad
(oktober)
Bespreken in gemeenteraad (november)
Aanbieden Groenvisie (november)
Ter inzage leggen Groenvisie (eind 2015)
Besluit in gemeenteraad (eind 2015)

 Websites

www.groenvisieamersfoort.nl
Contact

Verbindingsdag: het moet concreter!

Na 7 themabijeenkomsten is de oogst op 30 mei besproken op de Verbindingsdag bij Zandfoort aan de Eem. De Amersfoortse Sofie vertelde het verhaal van de Groenvisie al ware het 2030.  Daarna zijn de ruim 50 deelnemers aan het werk gegaan. Naast enthousiasme waren er ook kritische geluiden.

De conclusie van de dag luidt: het moet concreter. Het is nog niet Amersfoorts genoeg en de richtlijnen waar de gemeenteraad om vraagt zijn nog niet eenduidig. Daarom heeft de projectgroep besloten een extra stap te maken (zie hieronder). Klik hier voor de impressie van de dag

Een extra stap in het proces is nodig

De projectgroep heeft in goed overleg met de bestuurlijke klankbordgroep besloten om een extra stap in het proces te maken. De oogst wordt opnieuw bekeken door de projectgroep zelf, i.p.v. door het ingehuurde bureau, om de Groenvisie concreter te maken. Ook stelt de projectgroep een verantwoording op voor wat wel en wat niet is meegenomen.
Hierna zal een team van bewoners en ambtenaren de tekst eenduidig maken en afronden.
De Groenvisie die hieruit volgt zal worden getoetst in een nieuwe bijeenkomst met de stad. 

Coproduceren blijft experimenten

Het opstellen van een Groenvisie in coproductie met bewoners, raadsleden en ambtenaren blijft een zoektocht. Maar een zoektocht die iedereen inspireert en motiveert om telkens die extra stap te zetten.
De leden van de projectgroep evalueren regelmatig onder leiding van een facilitator (werken met netwerken) om aspecten bespreekbaar te maken die negatieve energie geven. Dit is belangrijk, want uiteindelijk moet iedereen het leuk (blijven) vinden om zich hiervoor in te zetten. Het kost tenslotte veel (vrije) tijd.
Een studente van de Wageningen Universiteit bestudeert hoe wij het proces vormgeven en welke leerpunten we hieruit kunnen halen. We zijn benieuwd naar haar bevindingen.
Voor meer info!
www.groenvisieamersfoort.nl

unsubscribe from this list    update subscription preferences