Copy
Tema roditelj odgojitelj već neko vrijeme puni novinske stupce i privlači pažnju (zagrebačke) javnosti. Smatrali smo bitnim na jednom mjestu objediniti informacije o toj mjeri, dati kontekst i objasniti planove za kompenzacijske aktivnosti.
 
Dužina newslettera: 7 min
Roditelj odgojitelj ukratko
 • Uvedena je 2016. godine kao mjera demografske, pronatalitetne politike Grada Zagreba.
 • Prilikom inicijalnog uvođenja mjere nisu definirani mjerljivi ciljevi
 • Nepoznat je utjecaj na demografska kretanja koji se htjelo postići
 • Nije napravljena procjena kratkoročnih i dugoročnih utjecaja na korisnike mjere i njihovu djecu, posebno u kontekstu njihove izloženosti riziku od siromaštva i drugih vezanih socijalnih učinaka
 • Evidencija korisnika vođena je izrazito loše, nedostaju mnoge informacije, posebno one vezane za njihov socioekonomski status
Demografski učinci
 • Analiza je pokazala da mjera nije polučila pozitivne demografske učinke, tj. da su učinci u najmanju ruku dvojbeni.
 • U periodu otkad je uvedena, grad Zagreb bilježi pad ukupnog broja živorođene djece.
 • Premda su podaci za grad Zagreb kratkoročno pokazivali rast broja trećerođenog i svakog sljedećeg djeteta, trend rađanja trećeg i svakog sljedećeg djeteta pokazuje stagnaciju.
 • S druge strane, ukupan broj živorođene djece s prebivalištem u gradu Zagrebu u istom razdoblju pada, a iznimka je 2018. godina kad je porastao. Naime, 2020. godine rođeno je ukupno 7865 djece, odnosno 255 manje nego 2016. godine kada je mjera uvedena.
 • Zaključak: porast broja stanovnika u Zagrebu, koji je u uzlaznom trendu, nije posljedica prirodnog prirasta, već ponajprije migracija unutar Hrvatske.
Utjecaj mjere na djecu i (uglavnom) žene
 • Mjera je problematična jer onemogućava djeci korisnika mjere pohađanje dječjih vrtića, što je suprotno svim preporukama o važnosti uključivanja djece rane i predškolske dobi u institucionalni odgoj i obrazovanje.
 • Djeca koja su pohađala predškolske ustanove u dobi od dvije ili tri godine imaju bolje kognitivne, verbalne i socijalne vještine u predškolskoj dobi, a sudjelovanje u institucionalnom ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju povezano je s boljim primanjima, obrazovanjem i zaposlenjem kasnije u životu.
 • Sve navedeno posebno se odnosi na djecu iz obitelji slabijeg socioekonomskog statusa jer su ona pod većim rizikom od razvoja specifičnih teškoća u formalnom školovanju.
 • Primjenom mjere roditelj odgojitelj 5423 djeteta korisnika koji su u ranoj i predškolskoj dobi nema mogućnost pohađanja dječjih vrtića jer je to uvjet definiran u odluci.
 • Također se praktički trajno isključuje korisnike, uglavnom žene, s tržišta rada što se dugoročno negativno odražava na njihov socioekonomski položaj.
 • Dostupni podaci za 44% korisnika u razdoblju od 2016. do 2021. pokazuju da je najviše njih bilo zaposleno u trgovačkoj djelatnosti (34%), prerađivačkoj industriji (14%) te na poslovima pružanja smještaja ili pripreme i posluživanja hrane (9%). To upućuje da je barem kod jednog dijela korisnika motivacija za ulazak u mjeru bila niska plaća, a da je mogućnost dugotrajnog korištenja mjere (do 15. godine života najmlađeg djeteta) pružila sigurnost stalnog prihoda nerijetko višeg od njihovih plaća.
 • Time mjera roditelj odgojitelj poprima elemente socijalne mjere što nije trebala biti njezina svrha.
Financijski učinci
 • Zbog povećanja broja korisnika mjere i povećanja iznosa naknade, rasli su i proračunski izdaci, s početnih 21 milijun kuna u 2016. na čak 528 milijuna kuna u 2021., što je znatno više nego što se izdvaja za sve socijalne naknade u Gradu Zagrebu.
 • Kumulativno je od 2016. do danas iz gradskog proračuna za ovu mjeru izdvojeno 1,8 milijardi kuna, što je 15 puta više nego što je u istom periodu izdvojeno za izgradnju i nadogradnju dječjih vrtića u Zagrebu (ukupno 115 milijuna kuna).
Usporedbe radi...
 • Sve naknade građanima i kućanstvima, koje među ostalima obuhvaćaju javni prijevoz ZET-ovim vozilima i prijevoz osoba s invaliditetom, dodatak uz mirovinu, sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza učenika, nabavu obrazovnih materijala za učenike i studente, naknade za poboljšanje učeničkog i studentskog standarda, prehranu socijalno ugroženih, pomoć kućanstvima za troškove stanovanja te razne druge programe pomoći osobama s invaliditetom, nezaposlenima, dobrovoljnim davateljima krvi, braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata, stipendije učenicima i studentima, zajedno ne prelaze 300 milijuna kuna.
Ove godine za mjeru roditelj odgojitelj treba izdvojiti više od 500 milijuna kuna, a već 2025. trošak bi se povećao na više od 700 milijuna kuna (koliko primjerice iznosi ovogodišnji proračun Grada Osijeka) da nije uveden moratorij na nove korisnike.
Koje promjene uvodimo:
 • Korisnici izlaze iz mjere kada dijete za koje se koristi mjera navrši 7 godina (mjera se dosad koristila do 15. godine).
 • Korisnicima kojima je dijete za koje se koristi mjeru već navršilo 7 godina prestaje novčana potpora s 1. svibnjem 2022. (6 mjeseci nakon upućivanja izmjena mjere u javno savjetovanje)
 • Korisnicima kojima je dijete za koje koriste mjeru mlađe od 7 godina od 1. svibnja mjesečna se naknada smanjuje na 1.000 kn, ali im se otvara mogućnost zaposlenja, te omogućuje pravo upisa djece u dobi od 3-6 godina u vrtić.
 • Iako su neki tvrdili da se "mjera ukida preko noći", činjenica je da se mjera ne ukida, a korisnici će imati i period prilagodbe od šest mjeseci prije stupanja izmjena mjere na snagu
 • Ove promjene izglasane su na zadnjoj sjednici Gradske skupštine (link, točka 5)
Ono što je bitno 
 • Revizija ove mjere, koju smo najavljivali i u kampanji, sigurno nije jednostavan zadatak. Premda smo suglasni oko toga da mjera nije dobro dizajnirana po više osnova, važno je postojećim korisnicima osigurati što lakši prijelaz u novu životnu situaciju i na tome se intenzivno radi.
 • Kompenzacijske aktivnosti će se prvenstveno fokusirati na dostupnost vrtića za djecu korisnika mjere, dostupnost socijalnih naknada za korisnike slabijeg socioekonomskog statusa te na podršku korisnicima u pronalasku posla koju dogovaramo s HZZ-om.
 • Osim 52 milijuna kuna za izgradnju novih vrtića, u proračunu za 2022. smo kao kompenzacijsku mjeru za korisnike osigurali još 25 milijuna kuna za proširenje vrtićkih kapaciteta kroz najam prostora, kupnju opreme i angažiranje odgajateljica i odgojitelja (za usporedbu: prosječno godišnje izdvajanje za izgradnju, dogradnju i adaptaciju dječjih vrtića u Zagrebu u posljednjih pet godina bilo je samo 23 milijuna kuna)
Kako mi vidimo demografsku politiku 
 • Dob u kojem se žene u Zagrebu odlučuju na prvo dijete je viša od prosjeka u Hrvatskoj i iznosi gotovo 32 godine.
 • Demografi tvrde da upravo odluka o prvom djetetu ima daleko najveći efekt na ukupnu stopu fertiliteta.
 • Demografsku politiku ne vidimo primarno kroz novčane transfere, nego kroz osiguranje bolje infrastrukture i usluga poput predškolskog odgoja, obrazovanja, zdravstvene skrbi, ali i priuštivog stanovanja, koje bi mogle potaknuti obitelji da se ranije odluče za prvo dijete.
 • Takav pristup je puno univerzalniji jer imamo odgovornost prema svim građanima, svim roditeljima i djeci u gradu Zagrebu.
 • Naša je dužnost, pa i u postojećoj financijskoj situaciji, svakom djetetu u gradu Zagrebu osigurati pristupačan i kvalitetan predškolski odgoj u dječjem vrtiću u njihovom kvartu - zato planiramo u 2022. izgraditi četiri, a u 2023. osam dječjih vrtića.
Za sve koje zanima više o ovoj temi - pročitajte Podlogu za javnu raspravu - mjera roditelj odgojitelj. 👀
Proslijedite ovaj newsletter prijateljima, nastavite nas pratiti na društvenim mrežama i čitamo se ponovno za tjedan dana.
Možemo! i Zagreb je NAŠ! političke su platforme kojima je cilj vratiti politiku u ruke građana. Mi smo ljudi koji su svoje živote posvetili borbi za pravednije, solidarnije, tolerantnije, ekološki odgovorno društvo, za javni interes, za ravnopravnost svih građana kojima ova zemlja nudi budućnost u 21. stoljeću.

Za uključivanje u rad municipalističke platforme Zagreb je NAŠ! koja djeluje na području grada Zagreba možete se javiti putem ovog obrasca. Ukoliko vas pak zanima djelovanje nacionalne platforme Možemo! Obratite nam se putem maila.
Facebook
Link
Website
Naša adresa je:
Berislavićeva 12, Zagreb 10000, Hrvatska

Želite li promijeniti način na koji primate ovaj bilten?
Možete 
promijeniti svojstva ili odjaviti se s liste.