Copy
Kanjerjournaal

Kanjerjournaal 12 maart 2020

Agenda
16 t/m 20 maart
20 maart
3 april
10 april
13 april
25 april t/m 10 mei
Week van de Lentekriebels
Nationale Pannenkoekdag AFGELAST
Voorstelling groep 3/4 Robin Hood
Goede Vrijdag (kinderen vrij)
Tweede Paasdag
Meivakantie
Beste ouders/verzorgers, 
Belangrijk bericht
Zojuist hebben we gehoord dat de Corona-maatregelen worden aangescherpt. De basisscholen blijven echter geopend. De kinderen worden dus gewoon op school verwacht, tenzij er klachten zijn zoals verkoudheid, hoesten of koorts. In (een van) die gevallen blijft uw kind thuis. Krijgt uw kind een van deze klachten op school, dan zullen we de ouders inlichten. We volgen hierin de richtlijnen van de GGD. U krijgt hier nog een apart bericht over via de mail.

Onrust en communicatie
De afgelopen weken was het onrustig in school. Het zoeken naar geschikte vervanging voor groep 7/8 gaf veel ruis. Daar heb ik ouders zo goed mogelijk over geprobeerd te berichten, maar nu hoorde ik van verschillende kanten dat dat echt meer en beter had gekund. Mijn oprechte excuses daarvoor! 
U hebt via de mail gehoord dat we samen met het bestuur van Accrete de vervelende, moeilijke beslissing hebben moeten maken om de kinderen van groep 8 te verdelen over andere scholen binnen Accrete. Daar zijn we deze week nog druk mee aan de slag. We zijn niet zomaar tot deze beslissing gekomen en dan rijzen er ook meteen vragen: hoe heeft dit kunnen gebeuren en wat is er nodig om dit in de toekomst te voorkomen? Die antwoorden heb ik niet meteen paraat, maar ik wil u daar wel zo goed mogelijk in meenemen. We hebben daarom voor volgende week oudercontactmomenten ingelast. 

Oudermorgen en -middag
Om u als ouders van de andere groepen ook gelegenheid te geven om vragen te stellen en meer informatie van mij te krijgen, hebben we volgende week twee momenten gepland. Dinsdagmorgen 17 maart bent u van harte welkom tussen 8:30 en 9:30 uur in het lokaal beneden, tussen groep 1/2 en 3 in. Donderdagmiddag 19 maart is het andere moment tussen 16.00 en 17.00 uur in de personeelsruimte/keuken boven.

Ik wil dat moment graag aangrijpen om wat meer te vertellen over wat er in school leeft, hoe wij als team bezig zijn en hoe we met de visie van de school bezig zijn. Ik vind het ook fijn om dan te horen waar u als ouder tegenaan loopt, wat uw wensen of zorgen zijn. Misschien hebt u wel mooie ideeën of tips waar wij mee verder kunnen. 
Binnenkort zullen we ook een moment plannen waarop u als ouder een kijkje in de klas kan nemen. Daarover hoort u later meer.


Juf Sabine 
Het is wel duidelijk dat sommige dingen te plannen zijn, maar dat ze lang niet altijd zo lopen als je van tevoren had gedacht. Ik heb u eerder verteld dat juf Sabine na haar verlof (eind april) niet meer terug zou komen in groep 1/2, ze zou in groep 4 worden ingezet.
Ik kan u inmiddels vertellen dat juf Sabine toch ingezet zal worden in groep 1/2 als extra versterking. De groep groeit aanzienlijk en dan is het erg prettig als er extra handen in de klas zijn, zodat er meer aandacht voor de kinderen is. We zijn blij dat dit mogelijk is en dat juf Ilse op deze manier 5 dagen in de week voor groep 4 kan blijven staan. Over de precieze uitvoering in groep 1/2 wordt nog gesproken en uiteraard krijgt u daarover bericht als er meer bekend is. 


Gynzy
We hebben als team geconstateerd dat er meer eenheid mag komen op het gebied van rekenen. In een vergadering hebben we vertegenwoordigers laten vertellen over verschillende hulpmiddelen. Na overleg hebben we besloten dat we voor het hulpmiddel Gynzy gaan. We mogen Gynzy tot en met de zomervakantie proberen, zodat we in het nieuwe schooljaar voorbereid verder kunnen gaan. We zijn deze week gestart in groep 1 t/m 7 en we zijn erg enthousiast. Hoe het er precies uitziet en waarom we enthousiast zijn, dat vertel ik u ook graag op de oudermomenten. 


Oproep schoolfruit
De ouders die meehelpen om het schoolfruit klaar te maken zoeken versterking. Op woensdag-, donderdag- en vrijdagmorgen wordt het fruit gesneden voor de kinderen van ons kindcentrum. WIlt u meehelpen, geeft u zich dan op bij de leerkracht. Alvast hartelijk bedankt!
 
Week van Mooi Schoon

Maandag 16 maart is de aftrap van de 'Week van Mooi Schoon'. Dit is een jaarlijks opschoonevenement voor basisscholen in ROVA-gemeenten. In deze week gaan 12.000 leerlingen van verschillende scholen aan de slag voor schone straten. De wethouder komt bij ons op school om de aftrap te verzorgen. Ook zal er een promotiefilmpje worden gemaakt bij juf Sanna in de klas. Daarvoor hebben ouders een brief gekregen om de AVG-gegevens in te vullen. 

Kinderen van onze school gaan op maandagmiddag de wijk in, gewapend met vest en prikker. Samen wordt zwerfvuil opgeruimd en ook worden de kinderen bewust gemaakt van de gevolgen van zwerfvuil. Wilt u meer weten, kijk dan op http://www.mooi-schoon.nl/weekvanmooischoon/.  

                                                           

Peuters en groep 1/2: Jongleren in het verkeer 

                

Uitnodiging ouderbijeenkomst verkeerseducatie
Maandag 23 maart om 8.30 uur - locatie: Kindcentrum Willem Alexander in groep 1/2 

  
Kinderen willen de wereld ontdekken. Leren lopen, leren fietsen. Naar buiten gaan, kijken wat er gebeurd op straat en samen spelen  met vriendjes. Als vanzelf gaan ze deelnemen aan het verkeer.
Een prachtig en gevaarlijk avontuur. Wat kunt u doen om uw kind daarop voor te bereiden?
 
Op deze bijeenkomst krijgt u praktische informatie over de ontwikkelingsfases en verkeersopvoeding van uw kind. De bijeenkomst wordt gegeven door een onderwijsdeskundige.
 
Na afloop is er gelegenheid om te zien wat uw kind al heeft gedaan bij het project
JONGleren in het verkeer.

De ouders van groep 1/2 en de peuters krijgen hier een uitnodiging van.

Er is er een jarig...

 

In de komende weken zijn de volgende kinderen jarig:

Sabastiaan Smit
Ronaldo van der Hoeven
Harm Spijkerman

Allemaal van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag!


              

Nieuws vanuit de gemeente Steenwijkerland

 

Beste ouders(), verzorger(s) en kinderen,
 
Maandag 3 maart start aannemersbedrijf Zuidema met de herinrichting van de Piet Hein- en van Speykstraat. Ook zal een gedeelte van de Vondelstraat voor de school worden heringericht. Voor een optimale bereikbaarheid van de aanwonenden en de school wordt het werk in fasen uitgevoerd.  De werkzaamheden duren naar verwachting tot eind mei 2020.
 
We vragen uw begrip
De werkzaamheden zullen tot enige overlast leiden. Werkzaamheden brengen zwaar verkeer met zich mee met de daarbij horende risico's. Voor een vlotte uitvoering is uw medewerking onmisbaar. Wij vragen uw medewerking door: de kinderen te wijzen op mogelijke gevaren en risico’s, de rijbaan vrij te houden, eventuele wegafzetting intact te laten en uw auto buiten de afzetting te parkeren.


Volg ons op Twitter    Volg ons op Facebook    Nieuwsbrief doorsturen
Beste, je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je hebt ingeschreven op onze website of ons daar toestemming voor hebt gegeven.
Indien gewenst wijzig hier je voorkeuren of schrijf je uit.. Heb je vragen, opmerkingen of toevoegingen? Ons e-mailadres is: kindcentrumwillemalexander@accrete.nl.
Kindcentrum Willem Alexander Adm. De Ruyterstraat 6 Steenwijk, OV 8331 RV Netherlands

Copyright © 2020 Kindcentrum Willem Alexander, Alle rechten voorbehouden.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Kindcentrum Willem Alexander · Adm. De Ruyterstraat 6 · Steenwijk, OV 8331 RV · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp