Copy
View this email in your browser

I dette nyhedsbrev kan du læse om ...

  • Tag med Region Nordjylland til digitalt Kulturmøde
  • Velkommen til Charlotte Bisbjerg
  • Efterårets ansøgningsfrister

Tag med Region Nordjylland til digitalt Kulturmøde


Region Nordjylland er for 8. år i træk medarrangør af Kulturmødet. På grund af Covid-19 afvikles Kulturmødet i år som digitale streaming-arrangementer. 

Region Nordjyllands bidrag til programmet handler om Kultur & Sundhed og om udvikling af lokale talentmiljøer for unge.
KULTUR OG SUNDHED
Torsdag kl. 11.45 - 12.45

Hvad har corona-krisen lært os om kunstens rolle for vores trivsel, og hvordan kan kultur og kreativitet bidrage til løsningen af fremtidens sundhedsudfordringer? Samtalen præsenteres af Region Midtjylland og Region Nordjylland.

Vært: Lise Rønne
Deltagere: Svend Brinkmann, psykologiprofessor og radiovært / Søren Brostrøm, direktør, Sundhedsstyrelsen / Karen Grøn, museumsdirektør, Trapholt Museum.

> Se med her <
HVORFOR SLIPPER SUNDHEDSSEKTOREN IKKE KUNSTEN LØS?
Fredag kl. 13.00 - 14.00

Fagpersoner har længe råbt højt om værdien af at få sundhedsfremmende kunst tæt på borgerne. I denne debat sætter skuespiller Thure Lindhardt sammen med centrale personer fra kunstlivet og sundhedssektoren ord på, hvad kunst bidrager med, og hvad der skal til for at slippe kunsten løs i sundhedssektoren. Samtalen præsenteres af Region Nordjylland og Region Midtjylland.

Vært: Christian Have
Deltagere: Anne Prytz Schaldemose, fotograf og forfatter / Esben Bala Skouboe, design director Poesis / Per Thorgaard, overlæge Aalborg Universitetshospital / Ulla Astman, formand Region Nordjylland / Thure Lindhardt, skuespiller / Sara Indrio Jensen, sangskriver og formand Dansk Artist Forbund

> Se med her <
AFFYRINGSRAMPER ELLER KRAFTCENTRE?
Fredag kl. 14.30 - 15.30

Hvad betyder kreative ungemiljøer lokalt og for den nationale fødekæde af fremtidens talenter? Bliv klogere på krydsfeltet af ungekultur, lokale talentmiljøer og lokaludvikling med Tuborgfondet, Talentnettet, Ungdomsrådet Thy, Maltfabrikken og Aalborgs kunstneriske “vækstlag”. Kom tæt på innovative tanker, lokale indsatser, og hvad der kan ske, hvis der arbejdes aktivt med rammerne for unges aktive udfoldelse i kunst og kultur, der hvor de bor.
Præsenteres i samarbejde med Region Nordjylland, UMMK og KORMA

Vært: Torben Vinter
Deltagere: Mikkel Sander, programchef, Tuborgfondet / Charlotte Popp, leder, Talentnettet / Jacob Dybdahl, formand, Ungdomsrådet Thy / Nina Rose Markvardsen, kunstner, Projekt Vækstlag 9000 / Kristian Krog, direktør, Maltfabrikken. 

> Se med her <
Q&A OG AFTER TALK PÅ UNG KULT CAMP
Fredag kl. 14.30 - 15.00 mødes paneldeltagerne fra "Hvorfor slipper sundhedssektoren ikke kunsten løs?" med deltagerne i Ung Kult Camp til åben dialog. 

Samme dag kl. 16.00-17.00 besøger skuespilleren Thure Lindhardt besøger campen til en snak med Sandra Guldberg og Christian Have om drømme og vejen der til!

> Følg Ung Kult Camp på Facebook <
UNGE ORD - KULTURFJORDEN PÅ INSTAGRAM

De unge kulturskabere kan ikke mødes fysisk på Kulturfjorden i år. Derfor bakker Region Nordjylland op om Frontløbernes præsentation af mere end 30 unge kultur-stemmer på Instagram. De unge kunstnere giver deres opråb, udtryk og refleksioner med små videoer på ét minut. Stemmerne repræsenterer unge fra hele landet – ikke mindst talenter fra Nordjylland. 

> Følg Kulturmødet på Instagram <
 

Ny leder af kulturområdet

Vi byder velkommen til Charlotte Bisbjerg, der er ansat som ny leder af Region Nordjyllands kontor for Uddannelse, Kompetence og Kultur. 

Charlotte kan træffes på adressen charlotte.bisbjerg@rn.dk

Åbent for ansøgninger til den store kulturpulje

Den store kulturpulje støtter større kulturelle udviklingsprojekter med flere samarbejdspartnere og en vis geografisk spredning. 

Alle, der samarbejder om udviklingsprojekter på kulturområdet i Nordjylland, kan søge puljen. Det kan f.eks. være aktive kunstnere, vækstlag og talenter, kultur- og kunstproducenter, kommuner, uddannelsesinstitutioner, virksomheder, enkeltpersoner, grupper, foreninger og institutioner.
 

Fokusområder

Kulturpuljen støtter i 2020 projekter, der ligger inden for tre fokusområder - eller en kombination af disse.
  • Kulturarv og stedbundne kvaliteter
  • Udvikling og understøttelse af kulturelle netværk
  • Kulturinitiativer efter COVID-19.
Der er 1,3 mio. kr. til uddeling i den store kulturpulje i 2020. 
 

Nyt online ansøgningsskema

Bemærk, at der er udviklet et nyt online ansøgningsskema. Hent vejledningen til den store kulturpulje for en nærmere beskrivelse af de tre fokusområder, de øvrige støttekriterier og en præsentation af ansøgningsskemaet.. 
 

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen for den store kulturpulje er den 9. september 2020 kl. 24.00
Læs mere om den store kulturpulje

Ny Kultur og Sundhedspulje

Både nationalt og internationalt er der en stigende interesse for at undersøge mulighederne i nye samarbejder mellem kunsten og kulturen og sundhedssektoren. 

Erfaringerne fra en række projekter og rapporter fra WHO viser, at man på sundhedsområdet kan få udvidet sin palet af værktøjer til at styrke patienters og borgeres mentale sundhed, trivsel, helbredelse og velvære ved at gå i dialog med kunst og kultur.
 
Det samme viser de erfaringer, som Region Nordjylland har haft med området via samarbejdet i NOCKS (Nordjysk Center for Kultur og Sundhed) og igangsatte projekter på hospitaler, uddannelsesinstitutioner, plejehjem mm. Projekter som stadig er i gang, og som forventes at bringe vigtige erfaringer. 
 

Fokusområder

I 2020 kan man søge støtte til projekter, der ønsker:
  • At bidrage til udvikling og iværksættelse af initiativer, som sætter kunst og kultur i samspil med sundhedsområdet
  • At opnå erfaringer som kan bruges fremadrettet til at synliggøre værdien af kunst og kultur for institutioner, kommuner, virksomheder og andre inden for sundhedsområde
  • At bidrage til styrkelse af patienters og borgeres mentale sundhed, helbredelse, livskvalitet og tilfredshed
  • At understøtte udvikling af et arbejdsmarked for nordjyske kunstnere indenfor sundhedsområdet.
Der er 0,7 mio. kr. til uddeling i den Kultur og Sundhedspuljen i 2020. 
 

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen for den Kultur og Sundhedspuljen er (også) den 9. september 2020 kl. 24.00
.
Læs mere om Kultur og Sundhedspuljen

Den Jyske Kunstfond

Den Jyske Kunstfond skal understøtte udviklingen af lokale kunstproduktioner og etableringen af økonomisk bæredygtige kunstvirksomheder og kunstmiljøer.

De tre vestdanske regioner (Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark) har alle indgået i et partnerskab med Kulturministeriet om Den Jyske Kunstfond. 
Fondens formål er at styrke udviklingen af kunstmiljøer og økonomisk bæredygtige kunstvirksomheder i det geografiske område der dækker Jylland og omkringliggende øer. Ansøgningsfristen er d. 2. september 2020. 
Læs mere om Den Jyske Kunstfond

Den lille kulturpulje i efteråret 2020

Den lille kulturpulje støtter mindre projekter, forprojekter og forundersøgelser, hvor en hurtig og forholdsvist lille bevilling gør en stor forskel for den kulturelle udvikling i Nordjylland.

Støttebeløb fra den lille kulturpulje ligger normalt mellem 10.000 kr. og 50.000. Der er ca. 250.000 kr. til uddeling i efterårets ansøgningsrunde. 

Ansøgningsfristen er  d. 21. oktober 2020. 
Ansøger kan forvente svar på ansøgningen inden for ca. 4 uger efter fristen. 
Læs mere om den lille kulturpulje

Med venlig hilsen,
Kultur-teamet i Region Nordjylland

Du modtager denne mail, fordi du er tilmeldt kulturnyheder fra Region Nordjylland.

Afmeld nyhedsbrev    Opdater dine præferencer 

 


This email was sent to <<Email>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Region Nordjylland - Kulturnyt · Niels Bohrs Vej 30 · Aalborg Ø 9220 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp