Copy
View this email in your browser
Åpent seminar og demonstrasjon - Framtidens infrastruktur for elektrisk mobilitet

I samarbeid med SINTEF inviterer Norwegian Electric Roads Cluster til seminar om framtidens infrastruktur for elektrisk mobilitet. Seminaret arrangeres 26 mars, dagen før Technoport 2019. Seminaret vil gi en oppdatert status for elektrisk veg i Europa og Norge, og beskrive hvordan framtidens infrastruktur for elektrisk mobilitet kan bidra til å løse utfordringene som transportsektoren står overfor i overgangen til lavutslippssamfunnet. I løpet av seminaret vil det bli organisert en laboratoriedemonstra­sjon av SINTEFs småskalamodell for testing av teknologi for trådløs elektrisk veg.

TID: Tirsdag 26 mars 2019 Kl. 12:00 – 15:15 Enkel lunsj fra kl. 11:00
STED: SINTEF Energi, Sem Sælands vei 11, Trondheim

Se her for mer informasjon.
Påmelding.

Årsmøte og fagsamling
Klyngen planlegger å avholde sitt årsmøte med tilhørende fagsamling 28 mai 2019. Sted vil bli annonsert. Planlegger å starte med lunsj kl. 12:00. Hold av datoen!
For klyngens medlemmer - reisestøtte
Forskningsrådet har for 2019 bevilget klyngen kr. 100 000 i reisestøtte for posisjonering inn mot Horisont 2020. Reisestøtte for posisjonering inn mot Horisont 2020 fordeles til medlemmer basert på søknad til styret. Søknad må beskrive formålet og inneholde et enkelt budsjett. Støtten vil ikke utbetales før støttebeløpet er utbetalt av Forskningsrådet. Merk at det maksimalt kan benyttes kr. 20.000 pr. person pr. år.
EVS32

International Electric Vehicle Symposium & Exhibition (EVS32) arrangeres i Lyon 19-22 mai 2019. Se her for mer informasjon og påmelding.

Arkiverte nyhetsbrev og påmeldingslink
Arkiverte nyhetsbrev og link til påmelding finnes her.
Om Norwegian Electric Roads Cluster
Norwegian Electric Roads Cluster ble etablert som forening august 2017. Medlemmene i klyngen ønsker å utforske forretningsmulighetene i de ambisiøse bærekraftsmålene for transportsektoren, og gjennom samarbeid utvikle og kommersialisere elektriske løsninger for fossilfri og energieffektiv vegtransport.

Kontaktperson: Runar Søråsen <runar@electricroads.no>
Copyright © 2019 Norwegian Electric Roads Cluster, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp