Copy
View this email in your browser
Invitasjon til åpen fagsamling i Norwegian Electric Roads Cluster
Dato: 31 mai 2018 10:00-13:00
Sted: Multiconsult, Sluppenvegen 15, Trondheim

Elektrisk veg, der energi overføres automatisk fra veginfrastrukturen til kjøretøyene, er en av de mest lovende teknologiene for å gjøre vegtransporten utslippsfri. Energien kan overføres ved hjelp av pantograf, skinne i veg, eller induktivt. Kjøretøyene kan lades når de står stille (som for eksempel i lyskryss, på parkeringsplasser og på taxi/bussholdeplasser), eller når kjøretøyene er i bevegelse. Elektrisk veg minimaliserer det totale energitapet, krever mindre batterier, øker nyttelasten og reduserer behov for egne ladestasjoner. I tillegg er elektrisk veg tilpasset en selvkjørende framtid der kjøretøyene lades uten menneskelig inngripen, og lading underveis muliggjøre nær 100% utnyttelse av kjøretøyene.

I forbindelse med årsmøtet i Norwegian Electric Roads Cluster arrangerer vi en åpen fagsamling.

Agenda:
09:30 Registrering og kaffe
10:00 Velkommen. Runar Søråsen, Daglig leder Norwegian Electric Roads Cluster
10:15 Velkommen til Multiconsult – hvorfor er Multiconsult med i Norwegian Electric Roads Cluster. Finn Fagervik, Multiconsult
10:45 Ladeinfrastruktur for elektrifisering av buss i Trondheim. Andreas Krüger Enge, AtB
11:15 Enovas strategi og tilbud til transportinfrastruktur. Ole Aksel Sivertsen, Enova
11:45 Diskusjon / spørsmål
12:00 Kaffe og mulighet for en liten matbit
13:00 Slutt fagsamling / start årsmøte Norwegian Electric Roads Cluster

Påmelding innen 25 mai: https://goo.gl/forms/0jsOJOXw7I5XA45D2 

 

Arkiverte nyhetsbrev og påmeldingslink
Arkiverte nyhetsbrev og link til påmelding finnes her.
Om Norwegian Electric Roads Cluster
Norwegian Electric Roads Cluster ble etablert som forening august 2017. Medlemmene i klyngen ønsker å utforske forretningsmulighetene i de ambisiøse bærekraftsmålene for transportsektoren, og gjennom samarbeid utvikle og kommersialisere elektriske løsninger for fossilfri og energieffektiv vegtransport.

Kontaktperson: Runar Søråsen <runar@electricroads.no>
Copyright © 2018 Norwegian Electric Roads Cluster, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp