Copy
View this email in your browser
Pilot-T: Forprosjektmidler til innovasjonsprosjekter på transport

Forskningsrådet utlyser 5 millioner i forprosjektmidler i forbindelse med Pilot-T. Hvert prosjekt kan maksimalt få 250 000 kr. Antar flere av klynges medlemmer har ambisjoner om å delta her. Løpende evaluering. Utlysningen lukker når beløpsgrensen nås og/eller senest ni uker før søknadsfristen 10. oktober 2018.

Det er bare å ta kontakt hvis klyngen skal bistå med å finne partnere til gode prosjekter.

Copyright © 2018 Norwegian Electric Roads Cluster, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp