Copy
View this email in your browser
Konsortiet VästSvenska Elvägar ønsker å bygge elektrisk veg i Sverige

Våre medlemmer Alstom og Volvo ønsker i samarbeid med NCC å bygge elektrisk veg i Sverige. Fra pressemeldingen:
Alstom, Volvokoncernen och NCC har tillsammans bildat konsortiet VästSvenska Elvägar som lämnat in ett förslag till Trafikverket om att bygga en demonstrationselväg i Västsverige.

Trafikverket har fått regeringens uppdrag att bredda kunskapsunderlaget avseende elvägar. De har bett att få in anbud från intressenter som är villiga att bygga en demonstrationsanläggning på allmän väg i Sverige. VästSvenska Elvägar är en av de intressenter som nu har valts ut för att lämna in ett mer detaljerat förslag.

I konsortiet bidrar Alstom med elvägsteknik baserad på beprövad teknik som används för framdrift av spårvagnar och Volvokoncernen med teknik och kompetens när det gäller elfordon. De bägge företagen har sedan tidigare tillsammans utvecklat en testmiljö för elvägar och utvärderat överföring av energi mellan väg och fordon. NCC har genom sitt engagemang i eRoadArlanda utvecklat anläggningsmetoder för elvägar.


Se her for komplett pressemelding.

Rolf Bohne, professor i bygg og miljøteknikk ved NTNU, gjest i TUs ukentlige podcast
I følge professor Rolf Bohne fra NTNU kan tungtransporten bli karbonfri uten store batterier. Hør podcasten her.
AEC2018

AVERE E-Mobility Conference 2018 (AEC2018) arrangeres i Brussel 17. og 18. oktober. Se her for mer informasjon og påmelding.

Arkiverte nyhetsbrev og påmeldingslink
Arkiverte nyhetsbrev og link til påmelding finnes her.
Om Norwegian Electric Roads Cluster
Norwegian Electric Roads Cluster ble etablert som forening august 2017. Medlemmene i klyngen ønsker å utforske forretningsmulighetene i de ambisiøse bærekraftsmålene for transportsektoren, og gjennom samarbeid utvikle og kommersialisere elektriske løsninger for fossilfri og energieffektiv vegtransport.

Kontaktperson: Runar Søråsen <runar@electricroads.no>
Copyright © 2018 Norwegian Electric Roads Cluster, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp