Copy

Nyhetsbrev fra Norwegian Electric Roads Cluster

Vi har fått logo!

I samarbeid med Leonardo (Linjeforeningen for Industriell Design ved NTNU) har Norwegian Electric Roads Cluster arrangert konkurranse for å finne logo til klyngen. I løpet av konkurranseperioden kom det inn totalt 10 bidrag. Styret i Norwegian Electric Roads Cluster har gått igjennom alle bidragene og er imponert over bredden og kvaliteten på bidragene. Styrets innstilling til vinner har blitt godkjent av klyngens medlemmer.

Vinner av konkurransen er Danny Bao Nguyen med bidraget vist til venstre.

Vinnerbidraget vil premieres med kr. 10 000

ELinGO sluttkonferanse 12. juni. Hold av datoen.

ELinGO (Elektrisk infrastruktur for godstransport) vil arrangere sin sluttkonferanse 12. juni 2018. ELinGO er et FoU-prosjektet som gjør en konseptanalyse av elektrifisering av den tunge vegtransporten. Prosjektets hovedmål er å bidra til elektrifisering av godstransport på veg som styrker norsk næringslivs konkurransekraft i et lavutslippssamfunn. Prosjektet er delfinansiert av Norges Forskningsråd.

Her vil det komme mer informasjon om sluttkonferansen

2nd Electric Road Systems Conference 2018
13-14 June 2018
Arlanda Airport City, Stockholm, Sweden

Dagen etter ELinGOs sluttkonferanse startet svenskenes elvägskonferanse. Se her for mer informasjon.
FABRIC sluttkonferanse
21-22 June 2018
Turin, Italy

EU-prosjektet FABRIC (Feasibility analysis and development of on-road charging solutions for future electric vehicles) arrangerer sin sluttkonferanse 21-22 juni. Påmelding vil åpnes snart. Volvo, som er medlem i Norwegian Electric Roads Cluster, er partner i dette prosjektet.

ABB skal levere busslading i Trondheim

Åtte OppCharge-kompatible ladestasjoner skal installeres i Trondheim.

Innovasjonssamarbeid mellom Sverige og Tyskland

Sverige og Tyskland har annonsert et innovasjonssamarbeid innenfor utvikling av bærekraftige løsninger. Utvikling og testing av elektrisk veg er en viktig del av dette samarbeidet. Se her for mer informasjon.

Om Norwegian Electric Roads Cluster

Norwegian Electric Roads Cluster ble etablert som forening august 2017. Medlemmene i klyngen ønsker å utforske forretningsmulighetene i de ambisiøse bærekraftsmålene for transportsektoren, og gjennom samarbeid utvikle og kommersialisere elektriske løsninger for fossilfri og energieffektiv vegtransport.

Kontaktperson: Runar Søråsen <runar@electricroads.no>
Copyright © 2018 Norwegian Electric Roads Cluster, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp