Copy
View this email in your browser
Innvielse av eRoadArlanda
Tid: Onsdag 11. april
Sted: Drive Lab, Arlandastad i Airport City Stockholm, Sverige

eRoadArlanda inviterer til innvielse av sin elveg som muliggjør elektrifisering av både gods- og persontrafikk. Se her for mer informasjon og påmelding.

Påminnelse: ELinGO sluttkonferanse
Tid: Tirsdag 12. juni kl. 09.30–15.00
Sted: Litteraturhuset i Oslo, Wergelandsveien 29

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen kommer, kommer du?

Statens vegvesen med samarbeidspartnere inviterer til sluttkonferanse i forskningsprosjektet "Elektrisk infrastruktur for godstransport - ELinGO". Hva skal til for å lykkes, hvilken teknologi er den beste, og hva vil det koste? Det er noen av spørsmålene som skal besvares på konferansen.

Arrangementet er gratis, men krever påmelding på grunn av lunsjservering. Påmeldingsfrist 27. mai.

Transport Research Arena (TRA) 2018

Norwegian Electric Roads Cluster vil være representert på TRA 2018 i Wien fra 16. til 19. april. Det er bare å ta kontakt hvis noen ønsker et møte.

Arkiverte nyhetsbrev og påmeldingslink
Arkiverte nyhetsbrev og link til påmelding finnes her.
Om Norwegian Electric Roads Cluster
Norwegian Electric Roads Cluster ble etablert som forening august 2017. Medlemmene i klyngen ønsker å utforske forretningsmulighetene i de ambisiøse bærekraftsmålene for transportsektoren, og gjennom samarbeid utvikle og kommersialisere elektriske løsninger for fossilfri og energieffektiv vegtransport.

Kontaktperson: Runar Søråsen <runar@electricroads.no>
Copyright © 2018 Norwegian Electric Roads Cluster, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp