Copy
View this email in your browser
Workshop - ENDRET ADRESSE

Stor-skala elektrifisering av veitransporten – gjensidig læring og innovasjon

Tid:      30 august 2018 13:00 – 16:00
Sted:   Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, Oslo

Viser til tidligere utsendt invitasjon. 
Merk at arrangementet er flyttet fra Tekna til Ingeniørenes Hus.

PÅMELDING HER (påmeldingsfrist: 24. august 2018)
Arkiverte nyhetsbrev og påmeldingslink
Arkiverte nyhetsbrev og link til påmelding finnes her.
Om Norwegian Electric Roads Cluster
Norwegian Electric Roads Cluster ble etablert som forening august 2017. Medlemmene i klyngen ønsker å utforske forretningsmulighetene i de ambisiøse bærekraftsmålene for transportsektoren, og gjennom samarbeid utvikle og kommersialisere elektriske løsninger for fossilfri og energieffektiv vegtransport.

Kontaktperson: Runar Søråsen <runar@electricroads.no>
Copyright © 2018 Norwegian Electric Roads Cluster, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp