Copy

NG Gemeente Aasvoëlkop

‘n Baken van hoop vir die wêreld, deur vrede, vreugde en vervulling in Christus.

Liewe Gemeentelid,
 
Vrydag, 7 April: Kom bid asb, saam vir ons land

Die gebeure van die afgelope week is katastrofies vir ons land en sy mense. Dit word ook (ongelukkig) al duideliker dat die ANC nie die wil óf die mag het om President Zuma uit die kussings te lig nie.
 
Almal is dit eens dat Suid-Afrikaners iets moet doen om ons stemme te laat hoor ter wille van ons land, maar wat? As gelowiges bly die magtigste ‘wapen’ in ons arsenaal steeds gebed.
 
Ek nooi jou dus om Vrydagoggend om 06:00 by die kerk te kom saambid vir die toekoms van ons land. Die kerk sal ook Vrydag heeldag oop wees indien jy op ‘n ander tyd gedeurende die dag wil kom bid.
 
Ek sien daarna uit om Vrydagoggend saam met geliefdes te bid vir ons land en sy wonderlike mense.

2 Kronieke 7:14
"en my volk oor wie my Naam uitgeroep is, toon berou en bid en vra na my wil en draai terug van hulle bose weë af, sal Ek luister uit die hemel en hulle sonde vergewe en hulle land laat herstel." 

 
AVK-groete
 
Jurie

Sondag 9 April 2017
Palmsondag
 • 09:00 - Erediens gelei deur Dr Jurie Schoeman
 • Erediens met Tema:
  Palmsondag; die tempel gee sy funksie oor aan die kerk, aan jou.
 • Teksvers: Efesiërs 2:19-22
 • Deurkollekte - Claremont Voedingsprojek.
 • Geen jeug aktiwiteite.
April
04/14 – Goeie Vrydag
04/16 – Paasfees & Nagmaal
04/17 – Gesinsdag
04/27 – Vryheidsdag

 
April 2017
9
AVK NGK
JEUG
KINDERS
WEBWERF
E-pos
SoundCloud
Aasvoëlkop hou sy jaarlikse groot makietie kermis op Saterdag, 27 Mei 2017.
Nooi vriende en familie en kom kuier die dag saam met ons! Toegang is GRATIS.

Smullekker Spek-en-Eierbroodjies vir ontbyt | Pannekoek & Vetkoek | Teetuin met heerlike koeke | Bier-en-wyn-tent | Wynveiling | Kinderaktiwiteite | Padstal met handgemaakte items | En veel meer!

Wonderlike geskenkpak (hamper) wat gewen kan word. Koop sommer voor die tyd al jou kaartjies by die Kerkkantoor om seker te maak jy kry ‘n kans om dit te wen. Skakel die Kerkkantoor by (011) 782 5231

Ander aktiwiteite en items wat beskikbaar is deur die verloop van die dag is:
* Plaasvars vleis - voorafbestellings by die Kerkkantoor
* Lekkergoedfafel
* Hondevertoning
* Lewendige musiek
* Pap-en-wors
* Kerrie-en-rys
* Worsbroodjies
* Koeldranke

Skakel die Kerkkantoor vir meer inligting (011) 782 5231 of besoek www.aasvoëlkop.co.za
www.facebook.com/events/185394071969602/


Ons gebede en gedagtes gaan uit na almal wat nood het van watter aard ookal...

Gee asseblief gereeld name deur na die Kerkkantoor 011 782 5231 of info@aasvoelkop.co.za

Beplande Aktiwiteite


Sondae Tee-skink na kerk: As jy en jou gesin bereid is om te help tee-skink na kerk, laat weet ons asb.Skryf jou naam op die lys by die teetafel langs die datum wat jou pas. Die kerkkantoor sal jou skakel om te herinner net voor jou beurt.

Palmsondag 9 April 2017 is die begin van die GROOT LYDENSWEEK wat gelei word deur Dr Jurie Schoeman met dienste elke aand 19:00 tot Donderdag 13 April.

Goeie Vrydagdiens 14 April 2017
om 09:00 gelei deur Dr Jurie Schoeman. 


Kermis Saterdag 27 Mei 2017 om 09:00.

Staande Aktiwiteite

 
Gebedsdiens - Elke Woensdag 11:00 in die kapél (nie gedurende gewone skoolvakansies nie).

Gebedsaksie - Onthou om enige gebedsversoeke deur te gee na die kerkkantoor by (011) 782-5231. Gebruik die afkondigingsblaadjie en bid deur die week vir alles daarop. Gemeentelede word versoek om enige gebedsversoeke in die houtkissies in die voorportale van die kerk te plaas. 

Kleingroepbyeenkoms Woensdae 18:30 in die konsistorie. 
Alle belangstellendes welkom.


Seattle Coffee Shop - TGIF - Elke Vrydagoggend is daar ‘n byeenkoms in Seattle Coffee Shop in Cresta oor ’n aktueel Christelike saak. Bekende sprekers, goeie insette en lekker bespreking vind plaas. Die byeenkoms begin 06:15 (vir 06:30) en eindig 07:30 stiptelik. Regtig die moeite werd – kyk gerus op www.tgif.org.za Interkerklik – fooie en geen verpligtings.
Lidmate het nou ‘n maklike en veilige manier om Sondag se dankoffer, gereelde maandelikse dankoffer of enige ander betalings te maak en sodoende op die manier die gemeente in staat te stel om effektief te bly funksioneer.
Vrydag 7 April
Thomas Venter 888-3148  

Saterdag 8 April
Burnita Du Plooy 678-4290  
Stefanie Schoeman 888-5452


Sondag 9 April
Johann Nefdt 476-5441  
Katherine Valkenburg
082 490 2982


Maandag 10 April

Anna-Marié De Lange 476-4369  
Adriaan Steyn 678-7317  
Jurie Van Der Nest 476-3476  
Karen Viljoen 477-1535  


Dinsdag 11 April
Sandra Beneke    
Frans Du Toit 476-6008  
Hanlie Mahadeo 083 296 0811  
Rensa Oosthuizen 678-3951  
Ben Poley 888-6685  
André Valkenburg 082 490 2982  
Gerhard Van Schalkwyk
083 630 4877
Woensdag 12 April
Mo Dix 477-2287  
Hendrik Els 678-5014  
Jan-du Toit Erasmus
084 527 0060  
Joy Vermeulen 782-8844 


Donderdag 13 April
Karen Delport 888-6685  
Rebekka Göttert 072 087 5593  
Elizabeth Sonnekus 672-2364  
Willie Steyn 083 266 5005  
Liz Strydom 083 604 2710 


Vrydag 14 April
Constant Beckerling 888-6503  
Karl Beckerling 888-6503  
Klara Beckerling 888-6503 


Saterdag 15 April
Olivia De Villiers 478-2486  
Lauretta Edeling 782-6911  
Gerda Van Der Linde 888-1585


Sondag 16 April
Carolien Els 326-6762  
Kobus Pretorius 791-0077
Huis Aasvoëlkop (satelliethuis) Bankbesonderhede
 • ABSA Bank
 • Rekeningnaam: AKMK – Huis Aasvoëlkop 
 • Takkode: 632005
 • Rekeningnommer: 4056633837

Aasvoëlkop Bankbesonderhede

 • NG Gemeente Aasvoëlkop
 • ABSA Bank
 • Tak: Northcliff (kode: 334-705)
 • Tjekrekeningnommer: 730580045
 • Verwysing: Naam (bv. Maandelikse bydrae/Gemeentefees/ens)
 • Faks bewys van betaling deur na: 011 888-7074 of 0866085546
Hierdie afkondigings word geborg deur:
PAINT EMPORIUM & HARDWARE
Pendoringweg, Blackheath (011) 678-4848
Kopiereg © Alle regte voorbehou.

Tel: 011 782 5231
Fax: 011 888 7074 of 0866085691
E-Pos:
info@aasvoelkop.co.za
Webwerf: www.aasvoelkop.co.za
Posadres: Posbus 48020, Rooseveltpark, 2129
Straatadres: 17 Lawleylaan, Northcliff, 2195


unsubscribe from this list
update your preferences 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Aasvoelkop NG Gemeente · 17 Lawleylaan · Northchliff · Johannesburg, Gauteng 2195 · South Africa

Email Marketing Powered by Mailchimp