Copy

NG Gemeente Aasvoëlkop

‘n Baken van hoop vir die wêreld, deur vrede, vreugde en vervulling in Christus.

Liewe Gemeentelid,
 
Welkom by die eerste uitgawe van Kruispunt vir 2017!
 
Met die Fees- en vakansietyd iets van die verlede, verg dit weer ‘n aanpassing om terug te keer na die normale roetine.
 
En met kredietkaartstate wat hul opwagting begin maak en die terugkeer werk, skool en universiteit toe, is die konsep van die derde Maandag in Januarie as “Blou Maandag” dalk nie so vergesog nie. ‘n ene Dr Cliff Arnall het in 2005 dié dag beskryf as die “ongelukkigste” dag van die jaar: mense is platsak, Kersfees lankal verby en alle goeie nuwejaarsvoornemens lankal vergete.  
 
Gelukkig, as gelowiges, hoef ons ons nie te veel te steur aan hierdie pseudo-wetenskap nie, maar kan ons altyd troos vind in ons hoop en geloof. Want soos ons teksvers vir die week lees: Ek bid dat Hy julle geestesoë so verhelder dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou, en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat Hy vir die gelowiges bestem het (Efesiers 1:18).
 
Is dit nie vertroostend om die Nuwe Jaar met dié woorde van bemoediging in te gaan nie?
 
AVK-groete
 
Jurie   

Sondag 15 Januarie 2017
 • 09:00 - Erediens word gelei deur dr Jurie Schoeman met die tema: Oor ons roeping nagedink
 • Teksvers: Efesiërs 1:28
 • Deurkollekte is vir MES Impilo
 • 10:15 - Kategeseregistrasie
 • 18:00 - Jeug Kenmekaar. Nuwe Jeugdiens-reeks begin volgende week 22 Januarie
Op ons Januarie kalender
 • 01/16  Bestuurskomitee
 • 01/17  Jan Cilliers open
 • 01/20  Reisgroepkamp
 • 01/22  Reisgroepkamp
 • 01/27  Carpe Diem
 • 01/29  Toewydingsdiens 1 - 19:00
 • 01/30  Toewydingsdiens 2 - 19:00
 • 01/31  Toewydingsdiens 3 - 19:00
Januarie 2017
15
AVK NGK
JEUG
KINDERS
WEBWERF
E-pos
SoundCloud

Staande Aktiwiteite

 
Gebedsdiens - Elke Woensdag 11:00 in die kapél (nie gedurende gewone skoolvakansies nie).

Gebedsaksie - Onthou om enige gebedsversoeke deur te gee na die kerkkantoor by (011) 782-5231. Gebruik die afkondigingsblaadjie en bid deur die week vir alles daarop. Gemeentelede word versoek om enige gebedsversoeke in die houtkissies in die voorportale van die kerk te plaas. 

 
Seattle Coffee Shop - TGIF - Elke Vrydagoggend is daar ‘n byeenkoms in Seattle Coffee Shop in Cresta oor ’n aktueel Christelike saak. Bekende sprekers, goeie insette en lekker bespreking vind plaas. Die byeenkoms begin 06:15 (vir 06:30) en eindig 07:30 stiptelik. Regtig die moeite werd – kyk gerus op www.tgif.org.za Interkerklik –fooie en geen verpligtings.

Beplande Aktiwiteite


Sondae Tee-skink na kerk: As jy en jou gesin bereid is om te help tee-skink na kerk, laat weet ons asb.Skryf asb jou naam op die lys by die teetafel langs die datum wat jou pas. Die kerkkantoor sal jou skakel om te herinner net voor jou beurt.

Bestuurskomitee Vergadering Maandag 16 Januarie 2017 om 18:00 in die komiteekamer.

Kleingroepbyeenkoms Woensdag 18 Januarie 2017
om 19:00 in konsistorie. Belangstellendes baie welkom om aan te sluit.

Belydenisklaskamp 20-22 Januarie 2017 op Nuwegrond Plaas net buite Carolina. R550 per persoon. Vir meer inligting kontak Ds Tarine De Ridder
of die kerkkantoor.


Toewydingsweek 29-31 Januarie 2017 19:00 elke aand.
HOE POSITIEWE EMOSIES SPIRITUALITEIT VOED. 
SPREKER: Dr Johan Ferreira, kliniese sielkundige by Mosaïek Wholeness-sentrum. Dr Ferreira is ’n kundige op die terrein van Positiewe Sielkunde en ’n diep gelowige Christen wat al tot groot lof met verskeie gemeentes sy kundigheid gedeel het. Die reeks gesprekke sal die volgende sub-temas aanspreek vanuit ’n emosioneel/geestelike konteks: a) almal beleef verlies, b) almal beleef pyn en woede, c) vergifnis is noodsaaklik en d) sonder hoop bestaan geluk nie.

Gesinskamp 10 Februarie 2017 by die kerk. RSVP teen 1 Februarie 2017. Alle gesinne met kinders jonger as 13jaar oud word genooi. Bring asseblief julle eie vleis, tent, slaapsakke, kussings en kampstoele. Vir meer inligting kontak Ds Tarine De Ridder 082 739 9477 of die kerkkantoor.
Ons gebede en gedagtes gaan uit na almal wat nood het van watter aard ookal...
 
Sarie de Jonge (Caro Huis) is oorlede in Desember.

Gee asseblief gereeld name deur na die Kerkkantoor
011 782 5231 of info@aasvoelkop.co.za
Lidmate het nou ‘n maklike en veilige manier om Sondag se dankoffer, gereelde maandelikse dankoffer of enige ander betalings te maak en sodoende op die manier die gemeente in staat te stel om effektief te bly funksioneer.
Hoe werk SnapScan?
 • Laai eers die toepassing (app) met die selfoon se App Store af of besoek bloot die www.GetSnapScan.co.za tuisblad - ongeag ‘n Standard Bank kliënt of nie.
 • Maak die SnapScan app op die foon oop en tik op “scan”. Hou dan die slimfoon se kamera oor die unieke NG Aasvoëlkop SnapCode - hiernaas -  om dit te skandeer. Die app identifiseer NG Aasvoëlkop outomaties en vra om die bedrag te verskaf wat oorbetaal moet word. Vul asb ook die doel van die inbetaling in die aangeduide plek in. ‘n Unieke en veilige PIN om die transaksie te bevestig word verskaf. Die gemeente ontvang ‘n kennisgewing via SMS. Die persoon wat die inbetaling doen kan op versoek anoniem bly. 
Vrydag 13 Januarie
Jaco Grundling 079 183 8271
Martie Landman 782-6510


Saterdag 14 Januarie

Geen


Sondag 15 Januarie
Geen

Maandag 16 Januarie
Marié Beckley 477-1622
Pieter Klerck 713-9510
Jacques Kruger 431-2025
Leah Myburgh 673-5551
Sylvester Peverelle 486-4574
Andries Piek 083 343 4130
Piet Pretorius  678-6565
Piet Steyn 678-7317
Tiana Van Der Meer 888-2937Dinsdag 17 Januarie
Ian Kruger 431-2025
Louis Retief 476-1337
Joan Viljoen 431-1200


Woensdag 18 Januarie
Karien Strydom 476-6135

Donderdag 19 Januarie
Geen

Vrydag 20 Januarie
Cara Crouse 083 263 1252
André Prinsloo 673-9764


Saterdag 21 Januarie
Frikkie Brand 678-6140
Pedri Du Toit 477-4199
Dawid Human 083 4983 095
Paul Loubser 782-4461
Heinrich Olckers 782-5982
Louis Van Huyssteen 646-1806

Gesoek:
Bekwame, betroubare huishulp gesoek vir stukwerk (3 dae per week). Skakel die kerkkantoor 011 782 5231
Huis Aasvoëlkop Bankbesonderhede
 • ABSA Bank
 • Rekeningnaam: AKMK – Huis Aasvoëlkop 
 • Takkode: 632005
 • Rekeningnommer: 4056633837

Bankbesonderhede

 • ABSA Bank
 • Tak: Northcliff (kode: 334-705)
 • Tjekrekeningnommer: 730580045
 • Verwysing: Naam (bv. Maandelikse bydrae/Gemeentefees/ens)
 • Faks bewys van betaling deur na: 011 888-7074 of 0866085546
Hierdie afkondigings word geborg deur:
PAINT EMPORIUM & HARDWARE
Pendoringweg, Blackheath (011) 678-4848
Kopiereg © Alle regte voorbehou.

Tel: 011 782 5231
Fax: 011 888 7074 of 0866085691
E-Pos:
info@aasvoelkop.co.za
Webwerf: www.aasvoelkop.co.za
Posadres: Posbus 48020, Rooseveltpark, 2129
Straatadres: 17 Lawleylaan, Northcliff, 2195


unsubscribe from this list
update your preferences 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Aasvoelkop NG Gemeente · 17 Lawleylaan · Northchliff · Johannesburg, Gauteng 2195 · South Africa

Email Marketing Powered by Mailchimp