Copy

NG Gemeente Aasvoëlkop

‘n Baken van hoop vir die wêreld, deur vrede, vreugde en vervulling in Christus.

Liewe Gemeentelid,
 
Leef ons nie in ‘n opwindende wêreld nie? Allermins vervelig – en uiters dinamies.
 
Alec Hogg, die redakteur van BizNews, skryf onlangs in sy daaglikse eposrubriek, The Daily Insider, hoeveel groot veranderinge ons vanjaar reeds beleef het. Hy noem voorbeelde soos Brexit, die Panama-verslag, die vervolging van die Brasiliaanse staatshoof, Dilma Rousseff, en natuurlik die verkiesing van Donald Trump tot Amerikaanse President.
 
Op die tuisfront was daar ook groot veranderinge, soos die ANC wat sy beheer oor die Tswane en Johannesburgse metro verloor het, die ‘Zupta’-vesting wat begin wankel, en Fransman wat eindelik geskors is.
 
Verandering gaan meestal saam met onsekerheid. Soos duidelik te sien was in die wêreldmarkte se onmiddellike reaksie ná die Trump-skok bekend geword het, maar dit bring ook hoop en geleenthede.
 
Trump het verlede Julie ’n 50/1 kans gehad om tot President verkies te word… Hy en sy ondersteuners het geglo in die onmoontlike – maar sáám het hulle dit laat gebeur!
 
Te midde van verlede week se storm aan die Oos-Rand het doodgewone mense ook sáámgewerk om ‘n positiewe bydrae te maak: twee trokdrywers en ‘n motoris het bykans 20 mense wat in vloedwaters in hul motors vasgevang was, gered. Is dit nie wonderlik nie?
 
En só ook, kan ons in ons gemeente sáámwerk om wonderlike dinge te laat gebeur: as die lewende, bewegende kerk van Christus. Sáám kan ons aanbid, mekaar onderskraag en ondersteun. Sáám kan ons hoop saai.
 
Soos die skrywer Chag Sugg geskryf het: ‘If you're reading this... Congratulations, you're alive. If that's not something to smile about, then I don't know what is.’
 
AVK-groete,
 
Jurie

Sondag van Christus die Koning

 • 09:00 - Erediens word gelei deur dr Jurie Schoeman met die tema: Trane kan genees...
 • Teks vers: Jesaja 38:1-6
 • Deurkollekte is vir Tshepo Gemeenskapsprojek
 • 10:15 – 11:15 Junior Jeug-afsluiting 
 • 10:30 – Gemeenteraadvergadering
 • 19:00 – Kooroefening
November 2016
20
AVK NGK
JEUG
KINDERS
WEBWERF
E-pos
SoundCloud
Kategese-ouers
Ouers, ons pak hierdie Sondag al die pakkies en ons het nog redelik baie goedjies nodig.
Die jeug dra tandepastas, tandeborsels, deodorante en koekies seep by.

Ons kort nog die volgende:

66 Tandepastas
71 Tandeborsels
112 Deodorante
91 Koekies seep

 
Baie dankie vir alles wat al ingekom het.
Die afgelope jare voorsien ons ‘n kersfeessak met kruideniersware met spesiale kers-eetgoed aan 185 personeellede van MES. Ons jeug voorsien ‘n aparte sakkie met persoonlike ware vir die individu. Ons uitgangspunt is dat ‘n gesin in Aasvoëlkop R400 voorsien vir die kruideniers vir ‘n gesin in Hillbrow.

‘n Spesiale kollekte tydens ons Kerssangdiens behoort ons by ons mikpunt te laat kom – soos wat ons alle vorige jare kon regkry – dank aan die Here!  Die week daarna word die aankope gedoen en die sakke gepak – ons benodig hande hiervoor asb! Koeverte is beskikbaar in die voorportale.


Dankie dat Aasvoëlkop weer eens ons hart aan Hillbrow gaan gee hierdie Kersfees! 
Baie dankie vir almal wat by ons Buitelug Aandnagmaal was!
Ons doen dit weer volgende jaar!

 

Staande Aktiwiteite

 
Gebedsdiens - Elke Woensdag 11:00 in die kapél (nie gedurende gewone skoolvakansies nie).

Gebedsaksie - Onthou om enige gebedsversoeke deur te gee na die kerkkantoor by (011) 782-5231. Gebruik die afkondigingsblaadjie en bid deur die week vir alles daarop. Gemeentelede word versoek om enige gebedsversoeke in die houtkissies in die voorportale van die kerk te plaas. 

 
Seattle Coffee Shop - TGIF - Elke Vrydagoggend is daar ‘n byeenkoms in Seattle Coffee Shop in Cresta oor ’n aktueel Christelike saak. Bekende sprekers, goeie insette en lekker bespreking vind plaas. Die byeenkoms begin 06:15 (vir 06:30) en eindig 07:30 stiptelik. Regtig die moeite werd – kyk gerus op www.tgif.org.za Interkerklik –fooie en geen verpligtings.
 
 

Beplande Aktiwiteite


Sondae Tee-skink na kerk: As jy en jou gesin bereid is om te help tee-skink na kerk, laat weet ons asb. Ons wil  graag die lysie vir volgende jaar ook opstel. Skryf asb jou naam op die lys langs die datum wat jou pas. Die kerkkantoor sal jou skakel om te herinner net voor jou beurt.

Kategese-ouers
Onthou asb items vir die MES Kersfeessakke as die jeug se bydrae. Gee af by die kerkkantoor of Sondae in die saal.

Gemeenteraadvergadering Sondag 20 November 10:30 in die konsistorie.

Carpe Diem Kersafsluitng Vrydag 25 November 10:30 in die saal. Gaskunstenaars: Susan Kok en haar groep “Hot Kadot”.

AVK Bergfiets-trap
Op Saterdag 26 November  wil ons ‘n baie informele AVK Bergfiets-trap hou. Ons vertrek 06:00 hier van die kerk af (lekker veilige parkering). Ry via Albert’s Farm die Braamfontein spruit (Hoe ver? So ver as moontlik) en sluit af met koffie en beskuit wanneer ons terug is. Hoërskool en ouer trappers welkom. Gereël deur Werner Theron en Jurie Schoeman. Meer info by die kerkkantoor.

Kerssangdiens Sondag 27 November 19:00.


Geloftediens Vrydag 16 Desember 09:00. 
Julle word vriendelik uitgenooi om die jaarlikse GELOFTEDIENS op 16 Desember by te woon. Die diens sal gelei word deur Dr Christo Naude, leraar van die NG-gemeente Lindenpark. Dit vind plaas by die gewone feesterrein in Waterval  (Albert’s Farm, Albertskroon) met ingang uit De La Reystraat, naby die T-aansluiting met Swazistraat uit Northcliff. Vir meer besonderhede kontak Hennie Louw  by 073 160 7343.


Ons gebede en gedagtes gaan uit na almal wat nood het van watter aard ookal...
 
Marié Germishuizen herstel na rugoperasie 011 476 7943
Eunice Niemann 011 782 3428
Chris Vermeulen 011 782 8844
Stina Dawson 011 782 7080

Gee asseblief gereeld name deur na die Kerkkantoor
011 782 5231 of info@aasvoelkop.co.za
Lidmate het nou ‘n maklike en veilige manier om Sondag se dankoffer, gereelde maandelikse dankoffer of enige ander betalings te maak en sodoende op die manier die gemeente in staat te stel om effektief te bly funksioneer.

Hoe werk SnapScan?
 • Laai eers die toepassing (app) met die selfoon se App Store af of besoek bloot die www.GetSnapScan.co.za tuisblad - ongeag ‘n Standard Bank kliënt of nie.
 • Maak die SnapScan app op die foon oop en tik op “scan”. Hou dan die slimfoon se kamera oor die unieke NG Aasvoëlkop SnapCode - hiernaas -  om dit te skandeer. Die app identifiseer NG Aasvoëlkop outomaties en vra om die bedrag te verskaf wat oorbetaal moet word. Vul asb ook die doel van die inbetaling in die aangeduide plek in. ‘n Unieke en veilige PIN om die transaksie te bevestig word verskaf. Die gemeente ontvang ‘n kennisgewing via SMS. Die persoon wat die inbetaling doen kan op versoek anoniem bly. 
Sondag 20 November
Liezl Schoeman 012 940 9309

Maandag 21 November
Adelé Nefdt 476 5441

Dinsdag 22 November
Danie Brink 082 897 0025
Johann Nefdt 476 5441


Woensdag 23 November
Ada Potgieter-Haindl
082 922 4873
Nieke Slabbert 084 567 8277
Donderdag 24 November
Bernie Robertson 083 455 9537

Vrydag 25 November
Jan Maree 476 2484
Juan Pretorius 477 5764
Roelien Van Den Berg
083 406 6316
Daniel Van Der Merwe
083 419 5755


Saterdag 26 November
Geen 

ROBINDALE 
Te Huur: 2 slaapkamer woonstel. Goeie sekuriteit. Ideaal vir enkel werkende persoon. Beskikbaar vanaf 1 Desember 2016. R6500 pm (elektrisiteit uitgesluit). Sms asb kontakbesonderhede na 079 426 0224 / 082 570 6793.
VAKATURE – DRYWER – AASVOëLKOP SATELLIETHUIS
Ons benoding ’n dame ouer as 35 jaar om as drywer op te tree vir die Aasvoëlkop satelliethuis in Risidale. Die dame moet beskik oor ‘n geldige bestuurslisensie en moet kan kwalifiseer vir ‘n PDP lisensie.

Die voertuig is ‘n Quantum en die drywer sal verantwoordelikheid neem vir bv die vervoer van kinders en/of personeel en gaan haal en aflaai van donasies. Die drywer werk vier en ‘n half ure per dag van 13h30 – 18h00. Die ure word aangepas na gelang van behoefte van die kinders tydens eksamentye.
 
NAVRAE: Kontak Mev Elsie Haywood, Bestuurder, Satelliet Huise, en stuur CV na eh@abrahamkriel.org of skakel 082 325 8337/011 839 3058. Alternatief kontak Jeanette Poley – huismoeder Aasvoëlkop by 011 888 6685. 
2 VAKATURES - BESPROEIINGSONDERHOUD OPSIGTERS 
VEREISTES: Fiksheid met baie goeie gesondheid, sobere gewoontes, kode 8 lisensie, prakties en handvaardigheid, goeie kommunikasie vermoë.
Pos is ideal vir jong, gesonde, vroëe afgetredene wat in die onmiddelike JHB omgewing woon.
SALARIS: R 8,000 – R 9,500 p.m. afhangend van ondervinding.
Stuur CV aan prolandscapes@mweb.co.za of kontak 082 556 8084
Huis Aasvoëlkop Bankbesonderhede
 • ABSA Bank
 • Rekeningnaam: AKMK – Huis Aasvoëlkop 
 • Takkode: 632005
 • Rekeningnommer: 4056633837

Bankbesonderhede

 • ABSA Bank
 • Tak: Northcliff (kode: 334-705)
 • Tjekrekeningnommer: 730580045
 • Verwysing: Naam (bv. Maandelikse bydrae/Gemeentefees/ens)
 • Faks bewys van betaling deur na: 011 888-7074 of 0866085546
Hierdie afkondigings word geborg deur:
PAINT EMPORIUM & HARDWARE
Pendoringweg, Blackheath (011) 678-4848
Kopiereg © Alle regte voorbehou.

Tel: 011 782 5231
Fax: 011 888 7074 of 0866085691
E-Pos: info@aasvoelkop.co.za
Webwerf: www.aasvoelkop.co.za
Posadres: Posbus 48020, Rooseveltpark, 2129
Straatadres: 17 Lawleylaan, Northcliff, 2195


unsubscribe from this list
update your preferences 


 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Aasvoelkop NG Gemeente · 17 Lawleylaan · Northchliff · Johannesburg, Gauteng 2195 · South Africa

Email Marketing Powered by Mailchimp