Copy

NG Gemeente Aasvoëlkop

‘n Baken van hoop vir die wêreld, deur vrede, vreugde en vervulling in Christus.

Liewe Gemeentelid,
 
Ons is kosbare burgers in God se oog.
 
As ’n mens Handelinge 19 lees, voel die verhaal van Efesiërs soos ‘n spanningsverhaal wat net sowel vandag kon afspeel.
 
Daar is intriges van towery, van afgodsdiens en oproer – én Paulus oorleef ‘n noue ontkoming. As hy ekele jare later vir die gemeente ‘n brief skryf, onthou hy hoe die bekeerlinge verag is en swaar gekry het onder die volgelinge van die godin Artemis.
 
Hy skryf: In dié tyd was julle sonder Christus, uitgesluit uit die burgerskap van Israel, ver van God af sonder deel aan die verbonde en die beloftes wat daarmee saamhang, sonder hoop en sonder God in die wêreld (vers 12). Weëmoedig, nie waar nie?
 
Tog vertel hy verder vir hulle hoe kosbaar hulle vir God is. Hulle is nou mense met status: in Christus. Nuwe mense, nuwe voorregte, nuwe geleenthede.
 
Dit is steeds só in die 21ste eeu. Die kerk van Jesus Christus (soos dit in alle denominasies voorkom) bly steeds Sy bruid en Hy koester haar vir die wederkoms.
 
Skep moed al bewe die aarde rondom ons – ons is kosbaar in Sy oë.
 
AVK-groete!
 
Jurie
NS: Ons Kerssangdiens is Sondagaand om 19:00. Ek sien daarna uit om jou daar te sien! 


1ste Sondag van Advent

 • 09:00 - Erediens word gelei deur ds Barry van der Merwe met die tema: Kosbare burgers in God se oog
 • Teksvers: Efesiërs 2:11-22
 • Deurkollekte is vir Huis Aasvoëlkop
 • 19:00 – Kerssangdiens
November 2016
27
AVK NGK
JEUG
KINDERS
WEBWERF
E-pos
SoundCloud
By die afgelope vergadering van die Gemeenteraad is Reinet van Graan tot die Gemeenteraad verkies as voorsitter van Diensgroep Kleingroepe
Kategese-ouers
Baie dankie aan almal vir julle bydraes! Daar het lekker baie items Sondag die 20ste November ingekom maar ons kort nog so paar items... kyk asb op die grafiek wat ons nog kort.
Groete Ds Tarine 

Ons kort nog die volgende:

56 Tandepastas
54 Tandeborsels
46 Deodorante
76 Koekies seep

Die afgelope jare voorsien ons ‘n kersfeessak met kruideniersware met spesiale kers-eetgoed aan 185 personeellede van MES. Ons jeug voorsien ‘n aparte sakkie met persoonlike ware vir die individu. Ons uitgangspunt is dat ‘n gesin in Aasvoëlkop R400 voorsien vir die kruideniers vir ‘n gesin in Hillbrow.

‘n Spesiale kollekte tydens ons Kerssangdiens behoort ons by ons mikpunt te laat kom – soos wat ons alle vorige jare kon regkry – dank aan die Here!  Die week daarna word die aankope gedoen en die sakke gepak – ons benodig hande hiervoor asb! Koeverte is beskikbaar in die voorportale.


Dankie dat Aasvoëlkop weer eens ons hart aan Hillbrow gaan gee hierdie Kersfees! 

Staande Aktiwiteite

 
Gebedsdiens - Elke Woensdag 11:00 in die kapél (nie gedurende gewone skoolvakansies nie).

Gebedsaksie - Onthou om enige gebedsversoeke deur te gee na die kerkkantoor by (011) 782-5231. Gebruik die afkondigingsblaadjie en bid deur die week vir alles daarop. Gemeentelede word versoek om enige gebedsversoeke in die houtkissies in die voorportale van die kerk te plaas. 

 
Seattle Coffee Shop - TGIF - Elke Vrydagoggend is daar ‘n byeenkoms in Seattle Coffee Shop in Cresta oor ’n aktueel Christelike saak. Bekende sprekers, goeie insette en lekker bespreking vind plaas. Die byeenkoms begin 06:15 (vir 06:30) en eindig 07:30 stiptelik. Regtig die moeite werd – kyk gerus op www.tgif.org.za Interkerklik –fooie en geen verpligtings.

Beplande Aktiwiteite


Sondae Tee-skink na kerk: As jy en jou gesin bereid is om te help tee-skink na kerk, laat weet ons asb. Ons wil  graag die lysie vir volgende jaar ook opstel. Skryf asb jou naam op die lys langs die datum wat jou pas. Die kerkkantoor sal jou skakel om te herinner net voor jou beurt.

Kategese-ouers
Onthou asb items vir die MES Kersfeessakke as die jeug se bydrae. Gee af by die kerkkantoor of Sondae in die saal.

Carpe Diem Kersafsluitng Vrydag 25 November 10:30 in die saal. Gaskunstenaars: Susan Kok en haar groep “Hot Kadot”.

AVK Bergfiets-trap
Op Saterdag 26 November  wil ons ‘n baie informele AVK Bergfiets-trap hou. Ons vertrek 06:00 hier van die kerk af (lekker veilige parkering). Ry via Albert’s Farm die Braamfontein spruit (Hoe ver? So ver as moontlik) en sluit af met koffie en beskuit wanneer ons terug is. Hoërskool en ouer trappers welkom. Gereël deur Werner Theron en Jurie Schoeman. Meer info by die kerkkantoor.

Kerssangdiens Sondag 27 November 19:00.


Geloftediens Vrydag 16 Desember 09:00. 
Julle word vriendelik uitgenooi om die jaarlikse GELOFTEDIENS op 16 Desember by te woon. Die diens sal gelei word deur Dr Christo Naude, leraar van die NG-gemeente Lindenpark. Dit vind plaas by die gewone feesterrein in Waterval  (Albert’s Farm, Albertskroon) met ingang uit De La Reystraat, naby die T-aansluiting met Swazistraat uit Northcliff. Vir meer besonderhede kontak Hennie Louw  by 073 160 7343.


Toewydingsweek 29-31 Januarie 2017 19:00 elke aand.
HOE POSITIEWE EMOSIES SPIRITUALITEIT VOED. 
SPREKER: Dr Johan Ferreira, kliniese sielkundige by Mosaïek Wholeness-sentrum. Dr Ferreira is ’n kundige op die terrein van Positiewe Sielkunde en ’n diep gelowige Christen wat al tot groot lof met verskeie gemeentes sy kundigheid gedeel het. Die reeks gesprekke sal die volgende sub-temas aanspreek vanuit ’n emosioneel/geestelike konteks: a) almal beleef verlies, b)almal beleef pyn en woede, c) vergifnis is noodsaaklik en d) sonder hoop bestaan geluk nie.

BEWYS VAN LIDMAATSKAP
Baie welkom aan die volgende lidmate wie se bewys van lidmaatskap gedurende die 2de helfte van die jaar ontvang is:
•    Boon & Olive Botha, kinders Olive en Adriaan, Sanguinestr. 12, Montroux.
•    Hanna Müller, Andersonrylaan 191, Northcliff.
•    Lara Theron, Rethalaan 180, Northcliff Uitbreiding 2.
•    Henk & Ansie Gous, Crightonstraat 1, Florida Hills.
Ons gebede en gedagtes gaan uit na almal wat nood het van watter aard ookal...
 
Marié Germishuizen 011 476 7943
Olivia de Villiers 011
478-2486

Gee asseblief gereeld name deur na die Kerkkantoor
011 782 5231 of info@aasvoelkop.co.za
Lidmate het nou ‘n maklike en veilige manier om Sondag se dankoffer, gereelde maandelikse dankoffer of enige ander betalings te maak en sodoende op die manier die gemeente in staat te stel om effektief te bly funksioneer.

Hoe werk SnapScan?
 • Laai eers die toepassing (app) met die selfoon se App Store af of besoek bloot die www.GetSnapScan.co.za tuisblad - ongeag ‘n Standard Bank kliënt of nie.
 • Maak die SnapScan app op die foon oop en tik op “scan”. Hou dan die slimfoon se kamera oor die unieke NG Aasvoëlkop SnapCode - hiernaas -  om dit te skandeer. Die app identifiseer NG Aasvoëlkop outomaties en vra om die bedrag te verskaf wat oorbetaal moet word. Vul asb ook die doel van die inbetaling in die aangeduide plek in. ‘n Unieke en veilige PIN om die transaksie te bevestig word verskaf. Die gemeente ontvang ‘n kennisgewing via SMS. Die persoon wat die inbetaling doen kan op versoek anoniem bly. 
Sondag 27 November
Philip Malan 678-9962

Maandag 28 November
Yvette Viljoen 431-1200

Dinsdag 29 November
Johan Du Preez  431-2975
Johan Pretorius 646-1806
Craigh Smith 782-2112


Woensdag 30 November
Juan De Villiers 678-2758
Pieter Griessel 468-3419
Sonet Grové 082-379-5414
William Jones 083-604-2710
Frik Le Roux 888-3459
Corrie Moll 888-2713
Isabel Reyneke 782-0776
Donderdag 1 Desember
Lynette De Jongh 082-454-8222
Hardus Harmse 072-103-5828    
Simon Pretorius 791-5170


Vrydag 2 Desember
Dian Bezuidenhout 476-1488
Rohan Bezuidenhout 476-1488
Roschen De Villiers 478-0974
Carla Greyling 888-3319
Mariska Noble 534-1858


Saterdag 3 Desember
Nico Botha 678-4684
Grietha Eksteen 072-599-4577    
Riaan Smit 678-6665
Francois Smit 678-6665


Sondag 4 Desember
Johann Blignaut 888-3368
Zander Horn 782-7389
Pieter Van Huyssteen 781-1652

KWAAI BRAAI - Namibiese Sekelboshout & Kameeldoring
Kwaai Braai egte Namibiese sekelboshout 33kg @ R100 en Kameeldoring 22kg @ R80. Agter Ooghospitaal, Waughlaan, Northcliff.
Theunis Eksteen 082 210 0526 vir aflewering.
ROBINDALE TE HUUR
2 slaapkamer woonstel. Goeie sekuriteit. Ideaal vir enkel werkende persoon. Beskikbaar vanaf 1 Desember 2016. R6500 pm (elektrisiteit uitgesluit). Sms asb kontakbesonderhede na 079 426 0224 / 082 570 6793.
ROBIN ACRES TE HUUR
Eenslaapkamer tuinwoonstel. Naby Unika Laerskool en Hoërskool Randburg. Uitstekende sekuriteit met eie ingang.
Kontak: 082 853 6704
VAKATURE – DRYWER – AASVOëLKOP SATELLIETHUIS
Ons benoding ’n dame ouer as 35 jaar om as drywer op te tree vir die Aasvoëlkop satelliethuis in Risidale. Die dame moet beskik oor ‘n geldige bestuurslisensie en moet kan kwalifiseer vir ‘n PDP lisensie.

Die voertuig is ‘n Quantum en die drywer sal verantwoordelikheid neem vir bv die vervoer van kinders en/of personeel en gaan haal en aflaai van donasies. Die drywer werk vier en ‘n half ure per dag van 13h30 – 18h00. Die ure word aangepas na gelang van behoefte van die kinders tydens eksamentye.
 
NAVRAE: Kontak Mev Elsie Haywood, Bestuurder, Satelliet Huise, en stuur CV na eh@abrahamkriel.org of skakel 082 325 8337/011 839 3058. Alternatief kontak Jeanette Poley – huismoeder Aasvoëlkop by 011 888 6685. 
2 VAKATURES - BESPROEIINGSONDERHOUD OPSIGTERS 
VEREISTES: Fiksheid met baie goeie gesondheid, sobere gewoontes, kode 8 lisensie, prakties en handvaardigheid, goeie kommunikasie vermoë.
Pos is ideal vir jong, gesonde, vroëe afgetredene wat in die onmiddelike JHB omgewing woon.
SALARIS: R 8,000 – R 9,500 p.m. afhangend van ondervinding.
Stuur CV aan prolandscapes@mweb.co.za of kontak 082 556 8084
Huis Aasvoëlkop Bankbesonderhede
 • ABSA Bank
 • Rekeningnaam: AKMK – Huis Aasvoëlkop 
 • Takkode: 632005
 • Rekeningnommer: 4056633837

Bankbesonderhede

 • ABSA Bank
 • Tak: Northcliff (kode: 334-705)
 • Tjekrekeningnommer: 730580045
 • Verwysing: Naam (bv. Maandelikse bydrae/Gemeentefees/ens)
 • Faks bewys van betaling deur na: 011 888-7074 of 0866085546
Hierdie afkondigings word geborg deur:
PAINT EMPORIUM & HARDWARE
Pendoringweg, Blackheath (011) 678-4848
Kopiereg © Alle regte voorbehou.

Tel: 011 782 5231
Fax: 011 888 7074 of 0866085691
E-Pos: info@aasvoelkop.co.za
Webwerf: www.aasvoelkop.co.za
Posadres: Posbus 48020, Rooseveltpark, 2129
Straatadres: 17 Lawleylaan, Northcliff, 2195


unsubscribe from this list
update your preferences 


 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Aasvoelkop NG Gemeente · 17 Lawleylaan · Northchliff · Johannesburg, Gauteng 2195 · South Africa

Email Marketing Powered by Mailchimp