Copy

NG Gemeente Aasvoëlkop

‘n Baken van hoop vir die wêreld, deur vrede, vreugde en vervulling in Christus.

Liewe Gemeentelid,

Die afgelope week lees die nuus – plaaslik en internasionaal – weer soos ’n riller. Met ons eie leiers wat hul skuldig maak aan minder eerbare stemwerwingsmetodes (om maar een voorbeeld te noem van die lelike drake wat hul koppe uitsteek) en met die golf van ‘oranje’ wat oor die VSA spoel, is daar heelwat stof tot nadenke.

Mens kan nie help om jammer te voel vir die Amerikaners wat in hul duisende geprotesteer het ten tyde van die inhuldiging van hul nuwe President nie. Maar, soos met Brexit, was dit eenvoudig te laat.

Daarin lê natuurlik vir ons almal ’n les – tree op en maak ’n verskil terwyl jy kan. Dit geld vir alle aspekte van ons lewens – hetsy interpersoonlike verhoudinge, by die werk, in die gemeenskap, en ook in ons gemeente.

Want soos die filosoof en staatsman, Edmund Burke tereg opgemerk het: "All that is necessary for the triumph of evil is that good men (and women) do nothing."
 
Jy kan net die intieme ruimte waarheen God jou nooi, elke dag opsoek en sy Gees vertrou om jou insigte en gedagtes te slyp. Hier sal jy rus en betekenis vind.
 
AVK-groete
 
Jurie
Sondag 29 Januarie 2017
 • 09:00 - Erediens word gelei deur Dr Jurie Schoeman met die tema: Eden, Tempel van God
 • Teksvers: Genesis 2:4-20
 • Deurkollekte is vir Tshepo Gemeenskapsprojek
 • 09:00 - Kinderkerk in die saal
 • 10:15 - Kinderkleingroepe
 • 16:45 - 17:45 - Senior kleingroepe (Gr 7-9)
 • 16:30 - Reisgroep (Gr 10 & 11)
 • 18:00 - Jeugdiens - reeks: "What's your kryptonite?" aangebied deur Ds Tarine de Ridder
Op ons Januarie kalender
 • 01/29  Toewydingsdiens 1 - 19:00
 • 01/30  Toewydingsdiens 2 - 19:00
 • 01/31  Toewydingsdiens 3 - 19:00
Januarie 2017
29
AVK NGK
JEUG
KINDERS
WEBWERF
E-pos
SoundCloud
Ons gebede en gedagtes gaan uit na almal wat nood het van watter aard ookal...

Henriëtte Drotskie - hartomleiding 082 6547228

Pieter de Villiers in die hospitaal 011 478-0974

Gee asseblief gereeld name deur na die Kerkkantoor 011 782 5231 of info@aasvoelkop.co.za
Die belydenisklaskamp het plaasgevind tussen die 20ste en 22ste Januarie 2017 op Nuwegrond Plaas net buite Carolina. Dit was voorwaar 'n ondervinding vir almal wat dit bygewoon het!

Daar is meer fotos op ons Facebook blad... volg gerus die link en geniet die fotos! Die Lighuis - Aasvoëlkop Jeug

Staande Aktiwiteite

 
Gebedsdiens - Elke Woensdag 11:00 in die kapél (nie gedurende gewone skoolvakansies nie).

Gebedsaksie - Onthou om enige gebedsversoeke deur te gee na die kerkkantoor by (011) 782-5231. Gebruik die afkondigingsblaadjie en bid deur die week vir alles daarop. Gemeentelede word versoek om enige gebedsversoeke in die houtkissies in die voorportale van die kerk te plaas. 

Kleingroepbyeenkoms Woensdae 19:00 in die konsistorie. 
Alle belangstellendes welkom.

Die konsistorie is gereed op Sondae vir gebruik (beeld en klank) as oorvloei van die moederkamers agterin die kerk.

Seattle Coffee Shop - TGIF - Elke Vrydagoggend is daar ‘n byeenkoms in Seattle Coffee Shop in Cresta oor ’n aktueel Christelike saak. Bekende sprekers, goeie insette en lekker bespreking vind plaas. Die byeenkoms begin 06:15 (vir 06:30) en eindig 07:30 stiptelik. Regtig die moeite werd – kyk gerus op www.tgif.org.za Interkerklik – fooie en geen verpligtings.

Beplande Aktiwiteite


Sondae Tee-skink na kerk: As jy en jou gesin bereid is om te help tee-skink na kerk, laat weet ons asb.Skryf jou naam op die lys by die teetafel langs die datum wat jou pas. Die kerkkantoor sal jou skakel om te herinner net voor jou beurt.

Ds Gawie Coetzee beplan om na afloop van die erediens op Sondag 29 Januarie 2017 nagmaal tuis te bedien aan diegene wat nie meer eredienste kan bywoon nie. Kontak hom asb indien jy behoefte het aan die bediening.


Toewydingsweek 29-31 Januarie 2017 19:00 elke aand.
HOE POSITIEWE EMOSIES SPIRITUALITEIT VOED. 
SPREKER: Dr Johan Ferreira, kliniese sielkundige by Mosaïek Wholeness-sentrum. Dr Ferreira is ’n kundige op die terrein van Positiewe Sielkunde en ’n diep gelowige Christen wat al tot groot lof met verskeie gemeentes sy kundigheid gedeel het. Die reeks gesprekke sal die volgende sub-temas aanspreek vanuit ’n emosioneel/geestelike konteks: a) almal beleef verlies, b) almal beleef pyn en woede, c) vergifnis is noodsaaklik en d) sonder hoop bestaan geluk nie.


Bedieningskomiteevergadering Donderdag 9 Februarie 2017 om 18:00 in die konsistorie.

Gesinskamp 10 Februarie 2017 by die kerk. RSVP teen 1 Februarie 2017. Alle gesinne met kinders jonger as 13jaar oud word genooi. Bring asseblief julle eie vleis, tent, slaapsakke, kussings en kampstoele. Vir meer inligting kontak Ds Tarine De Ridder 082 739 9477 of die kerkkantoor. 

Lidmate het nou ‘n maklike en veilige manier om Sondag se dankoffer, gereelde maandelikse dankoffer of enige ander betalings te maak en sodoende op die manier die gemeente in staat te stel om effektief te bly funksioneer.
Hoe werk SnapScan?
 • Laai eers die toepassing (app) met die selfoon se App Store af of besoek bloot die www.GetSnapScan.co.za tuisblad - ongeag ‘n Standard Bank kliënt of nie.
 • Maak die SnapScan app op die foon oop en tik op “scan”. Hou dan die slimfoon se kamera oor die unieke NG Aasvoëlkop SnapCode - hiernaas -  om dit te skandeer. Die app identifiseer NG Aasvoëlkop outomaties en vra om die bedrag te verskaf wat oorbetaal moet word. Vul asb ook die doel van die inbetaling in die aangeduide plek in. ‘n Unieke en veilige PIN om die transaksie te bevestig word verskaf. Die gemeente ontvang ‘n kennisgewing via SMS. Die persoon wat die inbetaling doen kan op versoek anoniem bly. 
Vrydag 27 Januarie
Zita Muller 082 331 6987
Ilse Van Der Merwe 782-8727
Richard Van Niekerk 782-8358


Saterdag 28 Januarie
Douw Steyn 678-7317
Nadia Van Der Merwe 083 419 5755


Sondag 29 Januarie
Elsa Kok 476-7409
Tania Bakkes 079 878 7203


Maandag 30 Januarie

Geen

Dinsdag 31 Januarie
Romi Freysen 071 602 3282
Johan Latsky 476-4443
Annelise Malan 678-9962
Esjee Noëth 082 446 6400
Derik Vermaak 082 304 8676
Woensdag 1 Februarie
Paul Joubert 726-2937
Zander Marais 082 782 2532
Gemè Viviers 082 859 6535


Donderdag 2 Februarie
Barbara Botha 082 330 1586
Thomas Pretorius 791-5170
Serah Uys 782-7851
Amoré Vlok 678-9427


Vrydag 3 Februarie
Dolf Branders 782-6777
Stephan Joubert 726-2937
Werner Muller 073 598 6102
Karina Van Huyssteen 781-1652


Saterdag 4 Februarie
Chris Carstens 678-4964
Cara Kilian 476-5972
Kara Le Roux 083 398 8003
Theo Meintjes 782-4247
Quintus Van Rooijen 083 529 2170


GELOOFSVORMINGSPROGRAMME by FONTAINEBLEAU GEMEENSKAPSKERK

Die Fontainebleau Gemeenskapskerk bied vanjaar twee programme in geloofsvorming aan: ‘SACRED YEAR’ en ‘RITMES’.
 • Die ‘Sacred Year’-groep vergader elke eerste Maandag in die maand en in 2017 word Michael Yankoski se boek, The Sacred Year, behandel.
 • Die tweede groep – ‘Ritmes’ – is gefokus op mense wat ‘n behoefte het om hul geloofslewe te verryk. Dit groep vergader elke derde Maandagaand van die maand vanaf 20 Februarie.
 • Die Fontainebleau Gemeenskapskerk begin ook vanjaar met ‘n “Stilword”-diens, wat elke eerste Woensdagaand van die maand om 18:30 in die Kapel gehou sal word.
Kontak gerus vir Dr Ronell Bezuidenhout by ronellb@fgk.co.za vir meer inligting.
Vakature:
‘n Sorgsentrum vir Bejaardes in Parktown-Wes, Johannesburg beskik tans oor ‘n vakature vir ‘n Onderhouds- en Logistieke Bestuurder (Maintenance and Logistics Manager).
 
POSVEREISTES :
 • Toepaslike graad/diploma of vakman-sertifikaat
 • Matriek / Graad 12
 • Uitstekende administratiewe vaardighede
 • Rekenaarvaardig in Windows & Microsoft Office (Excel, Word, Outlook)
 • Uitstekende gesondheid – in staat om swaar voorwerpe op te tel, behendig en fiks
 • Bestuursvaardighede
 • 5 Jaar toepaslike en praktiese ervaring van onderhoud van geboue, terreine en toerusting asook voorraadbeheer
 • Tweetalig in Afrikaans en Engels
 • Geldige bestuurslisensie
 • Eie betroubare vervoer
 • Nie-roker (Totale Rookvrye Omgewing)
WERK URE: 07:00 TOT 17:00 met een uur etenstyd.
AANSOEKEepos CV na admin@parksorg.org.za
Geen telefoniese navrae
SLUITINGSDATUM VIR AANSOEKE: 3 Februarie 2017
 
VERBLYF: Kamer te huur (met of sonder etes) in baie veilige duplex townhouse kompleks met ’n lieflike swembad en -tuin, 2 km van Northcliff Corner. Kontak Ada by 082 922 4873
Huis Aasvoëlkop (satelliethuis) Bankbesonderhede
 • ABSA Bank
 • Rekeningnaam: AKMK – Huis Aasvoëlkop 
 • Takkode: 632005
 • Rekeningnommer: 4056633837

Bankbesonderhede

 • ABSA Bank
 • Tak: Northcliff (kode: 334-705)
 • Tjekrekeningnommer: 730580045
 • Verwysing: Naam (bv. Maandelikse bydrae/Gemeentefees/ens)
 • Faks bewys van betaling deur na: 011 888-7074 of 0866085546
Hierdie afkondigings word geborg deur:
PAINT EMPORIUM & HARDWARE
Pendoringweg, Blackheath (011) 678-4848
Kopiereg © Alle regte voorbehou.

Tel: 011 782 5231
Fax: 011 888 7074 of 0866085691
E-Pos:
info@aasvoelkop.co.za
Webwerf: www.aasvoelkop.co.za
Posadres: Posbus 48020, Rooseveltpark, 2129
Straatadres: 17 Lawleylaan, Northcliff, 2195


unsubscribe from this list
update your preferences 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Aasvoelkop NG Gemeente · 17 Lawleylaan · Northchliff · Johannesburg, Gauteng 2195 · South Africa

Email Marketing Powered by Mailchimp