Copy

NG Gemeente Aasvoëlkop

‘n Baken van hoop vir die wêreld, deur vrede, vreugde en vervulling in Christus.

Liewe Gemeentelid,
 
Ons is ’n week verder in die Lent-tydperk en hoe vinnig het die afgelope sewe dae nie verbygesnel nie?
 
Kry jy dit reg om elke dag ‘n tydjie af te knyp en stil te word gedurende hierdie Lydenstyd?
 
Maak jy tyd om waarlik te luister? Na die mense rondom jou? Na jouself? Na die stem van die Vader en wat Hy vir jou wil sê?
 
Ons weet almal dat om waarlik te luister ’n kuns is – veral as jy besig is en die eksterne ‘geraas’ amper oorverdowend word. Een van die uitdagings van die Lent-tydperk is om tyd te maak vir gebed en om eenvoudig en met bewustheid (mindfulness) te leef. Om met aandag te luister, is deel daarvan.
 
Soos Bernie Siegel, die skrywer van Love, Medicine and Miracles, geskryf het, “You can hear your loved ones no matter how poorly your ears work. I know deaf people who are able to hear with their hearts. And I know people with perfect ears who drive their families crazy with their lack of hearing…”
 
Kom ons gebruik hierdie tydperk om waarlik met ons harte te luister.
 
AVK-groete
 
Jurie

Sondag 12 Maart 2017
2e Sondag in Lydenstyd
 • 09:00 - Erediens met tema Die Tempeldiens misluk; Jesus gryp in word gelei deur Dr Jurie Schoeman 
  Teksvers: Johannes 2:13-22
 • Claremont Voedingsprojek
 • 09:00 - Peuterbediening
 • 10:15 - Kinderkleingroepe (Gr 1-7)
 • 10:15 - Senior Jeugkleingroep (Gr 8-9)
 • 16:30 - Reisgroep (Gr 10's & 11's)
 • 18:00 - Jeugdiens - reeks: "What's your kryptonite?" aangebied deur ds Tarine de Ridder
Maart 2017
12
AVK NGK
JEUG
KINDERS
WEBWERF
E-pos
SoundCloud


Ons gebede en gedagtes gaan uit na almal wat nood het van watter aard ookal...

Henriëtte Drotskie
Wilma Alant se pa ernstig siek


 
Gee asseblief gereeld name deur na die Kerkkantoor 011 782 5231 of info@aasvoelkop.co.za

Staande Aktiwiteite

 
Gebedsdiens - Elke Woensdag 11:00 in die kapél (nie gedurende gewone skoolvakansies nie).

Gebedsaksie - Onthou om enige gebedsversoeke deur te gee na die kerkkantoor by (011) 782-5231. Gebruik die afkondigingsblaadjie en bid deur die week vir alles daarop. Gemeentelede word versoek om enige gebedsversoeke in die houtkissies in die voorportale van die kerk te plaas. 

Kleingroepbyeenkoms Woensdae 18:30 in die konsistorie. 
Alle belangstellendes welkom.


Seattle Coffee Shop - TGIF - Elke Vrydagoggend is daar ‘n byeenkoms in Seattle Coffee Shop in Cresta oor ’n aktueel Christelike saak. Bekende sprekers, goeie insette en lekker bespreking vind plaas. Die byeenkoms begin 06:15 (vir 06:30) en eindig 07:30 stiptelik. Regtig die moeite werd – kyk gerus op www.tgif.org.za Interkerklik – fooie en geen verpligtings.

Beplande Aktiwiteite


Sondae Tee-skink na kerk: As jy en jou gesin bereid is om te help tee-skink na kerk, laat weet ons asb.Skryf jou naam op die lys by die teetafel langs die datum wat jou pas. Die kerkkantoor sal jou skakel om te herinner net voor jou beurt.

Toerustingsgeleentheid: Geloofsvorming in jonger kinders Vrydag 10 Maart 17:30-21:00. Vir meer ingligting kontak vir Ds Tarine 082 739 9477.

Karwas-oggend tbv Tshepo - 
Saterdagoggend 11 Maart 2017 09:00-13:00. Ons tieners gaan help karre was by Tshepo. Adres: h/v Weltevredenrylaan en Fir-rylaan, Blackheath.

Bestuurskomiteevergadering Maandag 13 Maart 2017 om 18:00

Paassangdiens aangebied deur Palissander Sondag 26 Maart 2017 09:00 ALMAL Welkom!

Lidmate het nou ‘n maklike en veilige manier om Sondag se dankoffer, gereelde maandelikse dankoffer of enige ander betalings te maak en sodoende op die manier die gemeente in staat te stel om effektief te bly funksioneer.
Vrydag 10 Maart
Dawid Schoeman 012 940-9309
Erna Swart 888-5770
Jana Van Der Merwe 782-8727


Saterdag 11 Maart
Johan Blignaut 888-3368
Tiana Moll 888-2713
Jean Sonnekus 672-2364
Mary Van Zyl 888-4985
Erica Vermaak 888-3260


Sondag 12 Maart
Lara Badenhorst 0834550155  
Anton Derksen 782-5158  
Eben Laubscher 0823234018  
Philip Mans 782-6534  
Adriaan Van Der Merwe 431-1364
Danie Visser 478-2782


Maandag 13 Maart
Mauritz Boshoff 888-2093
Peter Muller 073 598 6102

Dinsdag 14 Maart
Hilgard Malan 888-6426
Aidan Viljoen  477-1535


Woensdag 15 Maart
Johann Schutte 782-8284

Donderdag 16 Maart
Chris Brand 431-0216

Vrydag 17 Maart
Mark Smith 082 524 9116

Saterdag 18 Maart
Marius Botha 082 920 3158
Nadine Burger 888-9879
Paul Du Toit 477-4199


Sondag 19 Maart
Tarine De Ridder 0827399477
Nellie Rademan 673-9316
Nikolette Van Der Westhuizen
083 251 3904
VAKATURE
The Court House is ‘n private eiendom in Sandhurst, Sandton en ons is tans opsoek na ‘n sekuriteitsopsigter vir die perseel. Dit is ‘n groot perseel en bestaan uit ‘n huis, kantoorblok, konferensiefasiliteite asook personeelkwartiere. Die relevante persoon/egpaar bly op die perseel in ‘n ten volle gemeubileerde Cottage, nie elektroniese toerusting soos bv wasmasjien, mikrogolfoond, TV, ens nie.   

Die relevante persoon moet afgetree wees, en verkieslik tussen die ouderdom van 63 en 68, gesond en jonk van gees. Daar word van die persoon verwag om daagliks gedurende die ruil van wagte in te staan - 7 dae ‘n week vir ‘n uur vroegoggend en ‘n uur laatmiddag. Tussen-in is daar klein administratiewe takies wat  gedoen moet word in verband met die sekuriteitspersoneel en toerusting.

Indien u belangstel, kontak gerus vir Adriaan Goosen by 082 780 3826 of per epos agoosen@remgro.com vir verdere inligting.
Huis Aasvoëlkop (satelliethuis) Bankbesonderhede
 • ABSA Bank
 • Rekeningnaam: AKMK – Huis Aasvoëlkop 
 • Takkode: 632005
 • Rekeningnommer: 4056633837

Aasvoëlkop Bankbesonderhede

 • NG Gemeente Aasvoëlkop
 • ABSA Bank
 • Tak: Northcliff (kode: 334-705)
 • Tjekrekeningnommer: 730580045
 • Verwysing: Naam (bv. Maandelikse bydrae/Gemeentefees/ens)
 • Faks bewys van betaling deur na: 011 888-7074 of 0866085546
Hierdie afkondigings word geborg deur:
PAINT EMPORIUM & HARDWARE
Pendoringweg, Blackheath (011) 678-4848
Kopiereg © Alle regte voorbehou.

Tel: 011 782 5231
Fax: 011 888 7074 of 0866085691
E-Pos:
info@aasvoelkop.co.za
Webwerf: www.aasvoelkop.co.za
Posadres: Posbus 48020, Rooseveltpark, 2129
Straatadres: 17 Lawleylaan, Northcliff, 2195


unsubscribe from this list
update your preferences 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Aasvoelkop NG Gemeente · 17 Lawleylaan · Northchliff · Johannesburg, Gauteng 2195 · South Africa

Email Marketing Powered by Mailchimp