Copy

NG Gemeente Aasvoëlkop

‘n Baken van hoop vir die wêreld, deur vrede, vreugde en vervulling in Christus.

Liewe Gemeentelid,
 
Hoe tem jy jou ‘apie’?
 
daar's n apie wat nooit slaap nie
wat heeldag en heelnag in my kop rondbons
en hy hou my dikwels wakker

 
So lui die lirieke van Apie, een van Chris Chameleon se bekendste liedjies.
 
Chris het gisteraand opgetree by die Northwards Musiekaand ten bate van die Aasvoëlkop Satelliethuis, en het tot groot vermaak van die gehoor vertel van sy ‘apie’ wat hom snags wakker hou. 
 
Ons ken sekerlik almal daardie gevoel… jy’s doodmoeg ná ‘n lang dag vol uitdagings en wil net slááp. Tot jou kop die kussing raak… dan begin daai ‘apie’ rondbons.
 
Chris sing,
 
daar's n ou man by
wie ek altyd goeie raad kry
hy sê vir my
as ek daai apie stil wil kry
hoef ek nie verder te soek nie
vir n apie muti nie
want apie sal verdwyn
as ek tyd maak vir stiltetyd

 
Hoe tem jy jou apie? Maak jy genoeg tyd vir stiltetyd, meditasie en gebed? Is jy te besig? Of dalk weerhou jou ‘apie’ jou daarvan?
 
Ek daag jou uit om in die volgende week meer tyd in te ruim om stil te raak, met die Vader te gesels oor jou uitdagings, en hom die geleentheid te gee om waarlik deel van jou lewe te word. 
 
Sint Jan van die Kruis, ‘n grootse mistikus en uitsonderlik begaafde religieuse digter van die 16de eeu, het eens geskryf, ‘Stilte is God se moedertaal’. Praat jy dié taal?
 
Liefdegroete,
 
Jurie
 
NS: Ons Kermis is oor 2 weke. Daar sal Sondag weer vorms beskikbaar wees vir voorafbestellings. En as jy kan help of van borge weet of op enige wyse wil betrokke raak, skakel asb. met die Kerkkantoor.


Sondag 14 Mei 2017
5de week in Paastyd
 • 09:00 - Erediens met tema: Ja of Nee? Drie reaksies... gelei deur Dr Jurie Schoeman.
 • Deurkollekte - MES Impilo Vigstuiste
 • 09:00 - Peuterbediening
 • 09:00 - Kinderkerk in die saal
 • 10:15 - Kinderkleingroepe (Gr 1-7)
 • 10:15 - Senior Jeugkleingroep (Gr 8-9)
 • 16:30 - Reisgroep (Gr 10's & 11's)
 • 18:00 – Jeugdiens vanaf 7 Mei tot 11 Junie
  Dunamis: Beleef die krag van die Heilige Gees aangebied deur Ds Tarine de Ridder
 • 19:00 – Kooroefening
Mei 2017
14
AVK NGK
JEUG
KINDERS
WEBWERF
E-pos
SoundCloud
Span julle kreatiewe energie in en bring enige iets hand – of tuisgemaak om te verkoop by die Kermis.

Alle naaldwerk, brei– en hekelwerk, houtwerk, keramiekwerk, ysterware, juweliersware, kuns en alles wat gebak of gebottel kan word is baie welkom. Bydraes kan by die Kerkkantoor afgelewer word en sal ook deur Danie, Lize-Marie en Elsa bymekaargemaak word. Eetgoed kan die oggend van die Kermis in die voorportaal van die saal gelaat word.
 • Vars vleis – (voorafbestellings vir halwe skape @ R75 per kg). Daar is nog net 4 halwe skape beskikbaar. Die vleis sal verpak wees en afgelewer word op die dag van die kermis. Plaas bestellings by kerkkantoor. 
 • Handwerktafel - Dit is weer tyd om handwerk en tuisgebak te maak vir ons tuismark / padstal!
 • Pannekoek tafel benodig kontant donasies om bestanddele aan te koop.
 • Wynskenkings vir die wynveiling.
 • Voorafbestellings kan by die teetafel gedoen word wat kan verseker dat jy nie in ’n ry hoef te staan vir kaartjies nie. Of kliek op die volgende link indien jy die vorm wil aflaai Kermis 2017 Bestelvorm
 • Kry solank kermisgeld wat jy op die dag kan gebruik.
 •  ‘n Hamper (waarde R3850) wat ‘n halwe Vrystaatse lam verpak in ’n 45l koelhouer en 6 bottels boutique rooiwyn uit die Stellenbosch-distrik bevat, word uitgeloot en kaartjies @ R100 is beskikbaar by die teetafel of die kerkantoor gedurende die week. Lootjie word op Kermisdag getrek.
 • Ons benodig borge en skenkings ASB!
   
Skakel die Kerkkantoor vir meer inligting (011) 782 5231 of besoek www.aasvoëlkop.co.za
www.facebook.com/events/185394071969602/
THE GIFTS OF THE HOLY SPIRIT IN ALL IT'S GLORY...
aangebied deur
WAYNE BOUWER
SLEGS Maandag 15 Mei om 19:00
(laaste lesing)

GEEN Woensdagoggend-skool nie

Almal het n idee van die gawes van die Heilige Gees, veral die gawes wat ooreenstem met die manifestasies soos op Pinksterdag – die beroemde woorde van omstanders: ‘hoe hoor ons dan in ons eie taal die groot dade van God?’ (Handelinge 2). Maar nie almal is bewus van meer as een lys van gawes van die Gees nie. Paulus het ten minste 2 en Petrus het ook sy eie – dit wil al klaar vertel dat die gawes wat die Gees gee dinamies is, dat dit soepel is en by elke behoefte van die kerk vir sy tyd aanpas!
Ons kan saamstem dat die Heilige Gees die antwoord vir groei, vir oorvloed en krag vir ons het. Op verskillende wyses het die kerk oor eeue die gawes gedemp omdat dit ‘vreemd’ gevoel het. Mag ons oop wees om Sy stem te hoor, te gehoorsaam en te volg.
Kom luister saam na (Rev) Wayne Bouwer en sy beskouing van die gawes vanuit eg charismatiese (eerder post-charismatiese) standpunt. Jy sal baie ontvang om oor na te dink.Ons gebede en gedagtes gaan uit na almal wat nood het van watter aard ookal...
 
Gee asseblief gereeld name deur na die Kerkkantoor 011 782 5231 of info@aasvoelkop.co.za

Beplande Aktiwiteite


Aasvoëlkophuis het `n behoefte aan “koestermammas” wat die meisies eenkeer `n maand met die aankoop van persoonlike benodighede kan bystaan en hulle ook kan  bederf op hul verjaarsdae.
Dames wat kans sien om behulpsaam te wees moet asb die Huismoeder Jeanette Poley skakel by 0723008425.


Sondae Tee-skink na kerk: As jy en jou gesin bereid is om te help tee-skink na kerk, laat weet ons asb.Skryf jou naam op die lys by die teetafel langs die datum wat jou pas. Die kerkkantoor sal jou skakel om te herinner net voor jou beurt.

Bybelskool Maandag 15 Mei om 19:00. Geen lesing op Woensdag 17 Mei nie. The gifts of the Holy Spirit – in all its glory… aangebied deur Wayne Bouwer.

Bestuurskomiteevergadering Maandag 15 Mei 2017 om 18:00 in die konsistorie

Kermiskomiteevergadering Donderdag 18 Mei 2017 om 18:00 in die konsistorie.

Gemeenteraadvergadering Sondag 21 Mei 2017 om 10:30 in die konsistorie.

Carpe Diem-byeenkoms op Vrydag 26 Mei 2017. Kom kuier saam met Fanie van Vuuren wat 'n orreluitvoering gaan lewer. Moet dit nie misloop nie!

Kermis Saterdag 27 Mei 2017 van 09:00-14:00.


VRYDAGMIDDAG-WEGBREEK – Vrydag 2 Junie 2017 om 14:15. Kontak die kerkkantoor as jy wil bywoon.

Staande Aktiwiteite

 
Gebedsdiens - Elke Woensdag 11:00 in die kapél (nie gedurende gewone skoolvakansies nie).

Gebedsaksie - Onthou om enige gebedsversoeke deur te gee na die kerkkantoor by (011) 782-5231. Gebruik die afkondigingsblaadjie en bid deur die week vir alles daarop. Gemeentelede word versoek om enige gebedsversoeke in die houtkissies in die voorportale van die kerk te plaas. 


Seattle Coffee Shop - TGIF - Elke Vrydagoggend is daar ‘n byeenkoms in Seattle Coffee Shop in Cresta oor ’n aktueel Christelike saak. Bekende sprekers, goeie insette en lekker bespreking vind plaas. Die byeenkoms begin 06:15 (vir 06:30) en eindig 07:30 stiptelik. Regtig die moeite werd – kyk gerus op www.tgif.org.za Interkerklik – fooie en geen verpligtings.
KINDERPINKSTER by die Kerk
 
Kom kuier vir drie aande saam met interressante karakters- Oom Noag, Klein Kareltjie en Talitha. So gaan ons saam sing, speel en leer hoe om soos Jesus te leef.

Tema: Jesus se hande en voete
Maandag (29 Mei) tot Woensdag (31 Mei) - 19:00 tot 20:00.


Die kinders is Sondag en Donderdag genooi om saam met die ouers kerk  toe te kom. Kostes beloop R30 per kind per aand (kinders kan op die aand by die saal kom registreer).
JEUGDIENSTE
18:00-19:00 in die Lighuis met iets te ete.
Sondag 7 Mei: Wind
Sondag 14 Mei: Water
Sondag 21 Mei: Duif
Sondag 28 Mei: Pinkster in die kerkgebou
Sondag 4 Junie: Dinamiet
Sondag 11 Junie: Vuur
Lidmate het nou ‘n maklike en veilige manier om Sondag se dankoffer, gereelde maandelikse dankoffer of enige ander betalings te maak en sodoende op die manier die gemeente in staat te stel om effektief te bly funksioneer.
Vrydag 12 Mei
Lucien Hallowes 883-1443  
A.J. Venter 888-3148  


Saterdag 13 Mei
Carl Kruger 888-3716  
Danielle Van Rooyen 888-7697


Sondag 14 Mei
George Van Der Westhuizen
888-2436   
Chris Van Niekerk 083 268 2637  
Leon Wagenaar 678-5259


Maandag 15 Mei
Wena Coetzee 782-7645  
Dirkie Le Roux  888-3932  
Antoinette Mouton 678-9824  
Marius Swart 888-2863  
Annelle Venter 880-5200  
Herman Vlok 678-9427

 
Dinsdag 16 Mei
André Botha 082 330 1586  
Rina Crous 678-0272  
Roland Grundling 079 183 8271  
Angelique Heyns 476-3053

 
Woensdag 17 Mei
Wihann Marais 082 782 2532  

Donderdag 18 Mei
Nicole Buckle 792-2167  
Herman Viljoen 431-1200


Vrydag 19 Mei
Mark Custers 782-3428  
Marietjie De Necker 782-6360  
Mijané De Ridder 082 739 9477  
Zandri Du Toit 477-4199  
Luzette Els 678-5014  
Chris Prins 072 876 2000  
Heleen Steyn 646-2178  
Johan Van Tonder 782-8501
 
Fondsinsameling Ekklesiapark Tuiste
Herfstee Woensdag 17 Mei 2017 NG Kerk Lindenpark - 09:00 vir 09:30
Die fondsinsameling is ten bate van Ekklesiapark Tuiste, met die doel om die bestaande patio voor die verswakte sorgafdeling op te knap.
Ons maak staat op u ruimhartigheid vir 'n goeie saak. Daar is nog 3 tafels beskikbaar vir 8 gaste elk by ons Herfstee oggend. R100 per kaartjie. 
Skakel Sonnette Marais by 083 468 6777
TE HUUR: Ruim Loft-Tuinwoonstel (R7,600 pm) in groen boomryke tuin. Gemeubileer, gediens, internet, kragopwekker, sentraal, veilig met elektriese omheining in stil woonbuurt, onderdak parking, groot swembad. Uitstekende waarde. Ideaal vir jong werkende persoon of nagraadse student.
Kontak 082 920 6163
TE HUUR: Kamer beskikbaar in woonhuis in Robindale. Deel badkamer met twee ander persone. Water en ligte ingesluit. Veilige onderdak parkering @R3000 pm. Kaukasiese manspersoon verkieslik in die IT werksveld. Nie roker of gewoonte drinker. Beskikbaar middel Mei. Kontak Petro 082 920 8901
Huis Aasvoëlkop (satelliethuis) Bankbesonderhede
 • ABSA Bank
 • Rekeningnaam: AKMK – Huis Aasvoëlkop 
 • Takkode: 632005
 • Rekeningnommer: 4056633837

Aasvoëlkop Bankbesonderhede

 • NG Gemeente Aasvoëlkop
 • ABSA Bank
 • Tak: Northcliff (kode: 334-705)
 • Tjekrekeningnommer: 730580045
 • Verwysing: Naam (bv. Maandelikse bydrae/Gemeentefees/ens)
 • Faks bewys van betaling deur na: 011 888-7074 of 0866085546
Hierdie afkondigings word geborg deur:
PAINT EMPORIUM & HARDWARE
Pendoringweg, Blackheath (011) 678-4848
Kopiereg © Alle regte voorbehou.

Tel: 011 782 5231
Fax: 011 888 7074 of 0866085691
E-Pos:
info@aasvoelkop.co.za
Webwerf: www.aasvoelkop.co.za
Posadres: Posbus 48020, Rooseveltpark, 2129
Straatadres: 17 Lawleylaan, Northcliff, 2195


unsubscribe from this list
update your preferences 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Aasvoelkop NG Gemeente · 17 Lawley Avenue · Northchliff · Johannesburg, Gauteng 2195 · South Africa

Email Marketing Powered by Mailchimp