Copy

NG Gemeente Aasvoëlkop

‘n Baken van hoop vir die wêreld, deur vrede, vreugde en vervulling in Christus.

Liewe Gemeentelid,

Het jy tyd?
 
Vandeesweek het Ulrike Pretorius as deel van AVK se Bybelskool twee praatjies gelewer oor die konsep van tyd en hoe ons almal op ’n unieke wyse tyd ervaar.
 
Ulrike, ’n ervare sake-, bestuurs-, en lewensafrigter, noem haar praatjie The Racing Standstill en vergelyk ons hedendaagse gejaagde lewenstyl met iemand wat stroomop teen ‘n bewegende roltrap ophardloop. Ondanks groot moeite en hoë energieverbruik, bly jy eintlik maar nog steeds op dieselfde plek!
 
Sy verwys na die kuns van waarlik lééf en hoe ons ingesteldheid teenoor tyd daar ook ‘n groot rol speel. Soos om met bewustheid (mindfulness) en in dankbaarheid te leef, om tyd te maak vir ander (sonder tegno- en ander afleidings), waarlik te luister en om resonerende ervarings in jou lewe te skep. Sy beskryf dít trouens as een van die belangrikste boublokke om in harmonie met jouself te kan leef.
 
Om gereeld, as gemeente, saam te kom en stil te word, gee ons ‘n gulde geleentheid om ‘n resonerende basis te bou vir die week wat voorlê en om die uitdagings wat die lewe na ons kant toe gooi, te kan oorwin.
 
Hierdie Sondag gebruik ons Nagmaal tydens ‘n baie spesiale Aanbiddingsdiens en ek nooi jou graag om hierdie spesiale geleentheid by te woon.
 
Beste wense, en AVK-groete,
 
Jurie
 
NS: Maak ook asb. ‘n nota van ons spesiale Aswoensdag-verrigtinge op Woensdag, 1 Maart om 06:30.


Sondag 26 Februarie 2017 - Verheerlikingsondag
 • 09:00 - Aanbiddingsdiens en Nagmaal met tema Lofprysing: die teenmiddel vir sonde word gelei deur dr Jurie Schoeman 
 • Kom loof en prys die Here by Aasvoëlkop se spesiale aanbiddingsdiens . Kom rus in Sy teenwoordigheid, sing tot Sy eer en laat Sy Woord jou voed.
 • Deurkollekte is vir Tshepo Gemeenskapsprojek
 • 09:00 - Peuterbediening
 • 10:15 - Kinderkleingroepe (Gr 1-7)
 • 10:15 - Senior Jeugkleingroep (Gr 8-9)
 • 16:30 - Reisgroep (Gr 10's & 11's)
 • 18:00 - Jeugdiens - reeks: "What's your kryptonite?" aangebied deur ds Tarine de Ridder
Februarie 2017
26
AVK NGK
JEUG
KINDERS
WEBWERF
E-pos
SoundCloud

Ons gebede en gedagtes gaan uit na almal wat nood het van watter aard ookal...
 • Annemarie de Lange - knievervanging
 • Olivia de Villiers sterk tuis aan
Gee asseblief gereeld name deur na die Kerkkantoor 011 782 5231 of info@aasvoelkop.co.za
Roelien van den Berg is gekies as die eerste vroue voorsitter van ons gemeente sedert die ontstaan in 1959.

Sy is gebore op die 25ste November 1979 in Welkom en het daar groot geword. Later het sy Welkom verruil om aan die Universiteit van Potchefstroom te gaan studeer en in 2002 haar graad in Rekeningkunde (B. Com) behaal. Haar klerkskap is voltooi by Ernst & Young en sy het gekwalifiseer as Geoktrooieerde Rekenmeester. Sy is tans werksaam by Hollard as IT Ouditbestuurder.

Dit is vir ons ‘n aanwins en ‘n groot eer om Roelien in ons gemeente te hê waar sy nou diens gaan doen as voorsitter van ons gemeenteraad.

Roelien is altyd daar om te luister, sy gee onbevooroordeelde (goeie) raad wanneer mens dit nodig het. Sy is standvastig, betroubaar en baie ambisieus. Sy stel ‘n voorbeeld vir almal.

In haar vrye tyd geniet Roelien dit om haar kreatiwiteit uit te leef  in “Scrapbooking” en spandeer ook graag tyd saam haar drie hondekinders, Layla ‘n Goue Labrador en beide Lexy & Levi twee Miniatuur Doberman Pinchers.

Mag die Here haar seën en veilig bewaar.

Staande Aktiwiteite

 
Gebedsdiens - Elke Woensdag 11:00 in die kapél (nie gedurende gewone skoolvakansies nie).

Gebedsaksie - Onthou om enige gebedsversoeke deur te gee na die kerkkantoor by (011) 782-5231. Gebruik die afkondigingsblaadjie en bid deur die week vir alles daarop. Gemeentelede word versoek om enige gebedsversoeke in die houtkissies in die voorportale van die kerk te plaas. 

Kleingroepbyeenkoms Woensdae 18:30 in die konsistorie. 
Alle belangstellendes welkom.

Die konsistorie is gereed op Sondae vir gebruik (beeld en klank) as oorvloei van die moederkamers agterin die kerk.

Seattle Coffee Shop - TGIF - Elke Vrydagoggend is daar ‘n byeenkoms in Seattle Coffee Shop in Cresta oor ’n aktueel Christelike saak. Bekende sprekers, goeie insette en lekker bespreking vind plaas. Die byeenkoms begin 06:15 (vir 06:30) en eindig 07:30 stiptelik. Regtig die moeite werd – kyk gerus op www.tgif.org.za Interkerklik – fooie en geen verpligtings.
Op 1 Maart vanjaar vier ‘n groot deel van die Christelike Kerk, Aswoensdag. Dit lui die begin in van die 40 dae – LENT – periode tussen die Woensdag en Paasfees. Gedurende die tyd maak gelowiges hulle harte stil voor God en dink na oor hulle lewe soos gesien deur Vader se lens. Ons gaan dit vanjaar op ‘n spesiale manier vier.
Kom begin dit saam met ons op Woensdag, 1 Maart, om 06:30 hier by die kerk.
‘n Baie kort seremonie en ontvang ‘n kruis (van as) op jou voorkop as getuienis en gaan voort op jou pelgrimsreis na Pase toe…

Beplande Aktiwiteite


Sondae Tee-skink na kerk: As jy en jou gesin bereid is om te help tee-skink na kerk, laat weet ons asb.Skryf jou naam op die lys by die teetafel langs die datum wat jou pas. Die kerkkantoor sal jou skakel om te herinner net voor jou beurt.

Aswoensdagdiens Woensdag 1 Maart 2017 om 06:30 by die kerk.

Blommekring-byeenkoms Dinsdag 7 Maart 2017 om 10:00.  


Karwas-oggend Saterdagoggend 11 Maart 2017 09:00-13:00. Ons tieners gaan help karre was by Tshepo. Adres: h/v Weltevreden Drive en Fir Drive, Blackheath.

Lidmate het nou ‘n maklike en veilige manier om Sondag se dankoffer, gereelde maandelikse dankoffer of enige ander betalings te maak en sodoende op die manier die gemeente in staat te stel om effektief te bly funksioneer.
Hoe werk SnapScan?
 • Laai eers die toepassing (app) met die selfoon se App Store af of besoek bloot die www.GetSnapScan.co.za tuisblad - ongeag ‘n Standard Bank kliënt of nie.
 • Maak die SnapScan app op die foon oop en tik op “scan”. Hou dan die slimfoon se kamera oor die unieke NG Aasvoëlkop SnapCode - hiernaas -  om dit te skandeer. Die app identifiseer NG Aasvoëlkop outomaties en vra om die bedrag te verskaf wat oorbetaal moet word. Vul asb ook die doel van die inbetaling in die aangeduide plek in. ‘n Unieke en veilige PIN om die transaksie te bevestig word verskaf. Die gemeente ontvang ‘n kennisgewing via SMS. Die persoon wat die inbetaling doen kan op versoek anoniem bly. 
Vrydag 24 Februarie
Hilde Buckle 792-2167  
Emile Schoeman 082 492 3636


Saterdag 25 Februarie
Daniëlle Van Zyl 782-7530

Sondag 26 Februarie
Cara Angus 082 377 5469
Christoff Derksen 782-5158
Jan Henning 082 342 5395    


Maandag 27 Februarie
Geen

Dinsdag 28 Februarie
Elizabeth Greyling 888-3319
André Loots 072 210 1082
Charlotte Roets 888-8334
Maryke Venter 880-5200

Woensdag 29 Februarie
Henriek De Wet 082 452 8581
Hennie Keyter 082 075 3157 


Donderdag 1 Maart
Christel Pienaar 673-2616

Vrydag 2 Maart
Burger Du Plooy 678-4290
Erika Harmse 079 137 1356
Hannes Olckers 782-5982


Saterdag 3 Maart
Ingrid Els 326-6762
Franette Klerck 713-9510
Estelle Van Rensburg 678-2290


Sondag 4 Maart
Tom Gunning 958-0885
Ethel Nieuwoudt 888-3653

Sukkel jy soms om gesprekke te volg?
Maak gebruik van ons spesiale aanbiedinge!
 • Gratis gehoorsiftingstoets.
 • Kry R500 afslag op ‘n nuwe apparaat.
 • Kry R1500 afslag op 2 nuwe apparate.
 • Koop 4 pakkies batterye en kry 1 gratis.
Kontak ons vandag vir ’n afspraak.

LINDEN GEHOORSENTRUM  |  105 5de Straat, Linden   |   011 888 3018
Huis Aasvoëlkop (satelliethuis) Bankbesonderhede
 • ABSA Bank
 • Rekeningnaam: AKMK – Huis Aasvoëlkop 
 • Takkode: 632005
 • Rekeningnommer: 4056633837

Aasvoëlkop Bankbesonderhede

 • NG Gemeente Aasvoëlkop
 • ABSA Bank
 • Tak: Northcliff (kode: 334-705)
 • Tjekrekeningnommer: 730580045
 • Verwysing: Naam (bv. Maandelikse bydrae/Gemeentefees/ens)
 • Faks bewys van betaling deur na: 011 888-7074 of 0866085546
Hierdie afkondigings word geborg deur:
PAINT EMPORIUM & HARDWARE
Pendoringweg, Blackheath (011) 678-4848
Kopiereg © Alle regte voorbehou.

Tel: 011 782 5231
Fax: 011 888 7074 of 0866085691
E-Pos:
info@aasvoelkop.co.za
Webwerf: www.aasvoelkop.co.za
Posadres: Posbus 48020, Rooseveltpark, 2129
Straatadres: 17 Lawleylaan, Northcliff, 2195


unsubscribe from this list
update your preferences 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Aasvoelkop NG Gemeente · 17 Lawleylaan · Northchliff · Johannesburg, Gauteng 2195 · South Africa

Email Marketing Powered by Mailchimp